Sharp Easy: Artikeltyper fördjupning

Sharp Easy: Artikeltyper fördjupning

Sharp Easy kommer fördefinierad med artikeltyper som ska vara anpassade för er verksamhet. Det kan ändå uppstå tillfällen när man har artikeltyper som inte används och samtidigt saknar relevanta artikeltyper. Då kan man ändra i en befintlig artikeltyp för att denna bättre ska passa in och bland annat detta går vi igenom i denna guide.

Glöm inte det viktiga avsnittet "Att tänka på" i slutet av guiden.

 

Man kommer åt artikeltyperna via menyn Inställningar - Redovisning.

 

Nu visas en lista med alla tillgängliga artikeltyper.

 

Man hamnar direkt i rätt flik, Artikeltyper. Om man har väldigt många artikeltyper så går det bra att i fältet "Filtrera artikeltyper" skriva in namnet på den artikeltyp som önskas ändras. 

Enligt bilden ovan visas bara artikeltyper som är aktiva. Man kan trycka på knappen "Ej aktiva" för att visa enbart dessa istället.

I kolumnen "ARTIKELTYP" kan man klicka på respektive artikeltyp för att redigera dessa.

 

Önskan i detta exempel är att ändra artikeltypen Barn till Barnmat så i fältet "Egen beskrivning" fylls detta in.

Då barnmat ska ha 12% moms och inte 25% ändras detta med.

Någon ålderskontroll behövs inte så denna får fortsatt vara kvar som "Nej". 

Man kan även överväga om man direkt vid försäljning ska kunna prisändra. Här är det en dubbel negation så låt det stå "Nej" för att tillåta prisändring, annars "Ja" för att förhindra prisändring. Om man slår in en artikel med öppet köp så går dock denna att ändra i efterhand oavsett hur man ställer in det.

Om man valt en ej aktiv artikelgrupp så trycker man på knappen "Aktiv" för att ändra detta till att vara aktiv.

Avsluta med knappen "Spara" eller med krysset uppe till höger för att avbryta.

 

Man återkommer till listan med artikeltyper och ser direkt förändringen där.

Där ser man att artikeltypen fått ett nytt namn men även att originalnamnet fortfarande finns med "Barnmat (Barn)" samt att momssatsen ändrats till 12%.

 

Att tänka på

  • När man ändrar momssats så förändras inte slutpriset. Sharp Easy räknar ut momsen från utpriset på en artikel som man ju sätter inklusive moms.
  • Om man har haft försäljning på artiklar som redan legat under en artikeltyp som momsförändras så påverkas detta INTE HISTORISKT utan förändringen gäller från när den blev gjord. Tittar man på rapporter innan förändringen betyder det alltså att momsen där redovisas så som den var vid tillfället.