Sharp Easy: Videoguider / Kom igång-filmer

Sharp Easy: Videoguider / Kom igång-filmer

Här samlas de kom igång-filmer och videoguider som finns tillgängliga för Sharp Easy. Tag gärna del av samtliga filmer för tips och användarhjälp på hur man enkelt kommer igång med kassaprogrammet. 

 

01. Introduktion / Välkommen

Speltid: 02:56

 

02. Översikt av försäljningsfönstret

Speltid: 02:12

 

03. Förberedelser

Speltid: 02:19

 

04. Rapporter, SIE-fil och annat

Speltid: 02:06

 

05. Registrera artiklar (varor)

Speltid: 02:31

 

06. Registrera artikelgruppen (kategorier)

Speltid: 01:33

 

07. Försäljning, återköp, rabatter och mer

Speltid: 04:44

 


Samling av samtliga kom igång-filmer

Speltid: 18:25