Lägga till egna betalsätt - Mobila Betalningslösningen

Lägg till egna betalsätt

Det går bra att lägga till två (2) egna (valfria) betalsätt som ska gå att ta emot i kassan. Det kan till exempel vara specifika lokala presentkort som ska särskiljas mot de vanliga presentkorten eller varför inte det populära betalningsalternativet Swish. Börja med att namnsätta betalsätten i kassaprogrammets inställningsmenyner för att de ska läggas till i "betalmenyn". Dessa går sedan att med fördel att registrera som snabbknappar via Web Office för en snabbare hantering.

Registrera / namnändra betalsätten via kassaprogrammet

För att lägga till egna (valfria) betalsätt går det bra att använda de två inbyggda betalsätten för detta. I nuläget finns det möjlighet att lägga till upp till två (2) egna betalsätt utöver de som kassan har förinställt.

Öppna inställningsmenyn (kugghjulen) och tryck därefter på knappen "Lägg till betalningsmedel".

Ange därefter namnet på de egna betalsätten. Om bara ett av betalsätten ska användas anges enbart namn på denna. Tryck på knappen "OK" för att slutföra. 

När detta är klart går betalsättet att ta emot via kassans "betala"-knapp men går också att placera på en snabbknapp via Web Office för en snabbare hantering. Se mer om hur knapparna programmeras i separat avsnitt.

 

Betala med eget (valfritt) betalsätt via kassans betalameny

Slå in en försäljning och tryck på betalknappen i kassan.

De nya knapparna för betalsätten är nu redo att användas. Tryck på relevant betalfunktion för att "placeras" beloppet på denna och slutför betalningen som vanligt. 

 

Betala med eget (valfritt) betalsätt via snabbknapp

Innan detta kan användas behöver en snabbknapp för betalsättet programmeras via Web Office

För att skapa en knapp som direkt slår ut mot ett av de två egna betalsätten programmeras denna knapp mot "makro" "Betala eget betalsätt direkt". För att veta mer om generell knapprogrammering se mer om detta i separat avsnitt.

När knappen är programmerad och kassaprogrammet omstartat syns denna knapp och är redo att användas. Slå in de varor som kunden ska köpa och tryck därefter på snabbknappen för betalsättet. 

Betalningen registreras och framgår både på kundens kvitto och på z-rapporten som angivet namn på betalsättet. 

För att kontera de egna betalsätten görs detta på samma sätt i Web Office som övrig kontering av betalmedel.

 

Tänk på! Säkerställ alltid att själva betalningen / transaktionen är gjord innan det egna betalsättet används. Ett eget (valfritt) betalsätt inte har någon koppling till eventuell extern hantering och förutsätter att denna eventuella kontroll sker manuellt innan kvittot slås ut.