Kom-i-Gång med Swish (Integration)

Kom-i-Gång med Swish (Integration). 

Följande dokumentation beskriver hur man kan komma igång med kopplingen till Swish i kassasystemet och är framtagen i syfte att butiken själv skall kunna utföra installationen. Om man känner sig osäker kan man få hjälp med hela installationen mot en mindre avgift. För att köpa till installationshjälp, vänligen kontakta er ansvariga kassaförsäljare. 

 

Förberedelse 

Innan installationen kan utföras är det några saker att tänka på. Det första man måste göra är att kontakta sin bank och be att få ett Swish ”Handels”-avtal knutet till en certifikatansvarig. OBS! Det är viktigt att det är ett Swish ”Handels”-avtal (inte ett vanligt Swish Företagsavtal), annars kommer det inte att fungera. Ett handelsavtal knyts till Ert organisationsnummer samt en eller flera juridiska personer som ansvarar för certifikathanteringen. Mer om detta längre fram i dokumentationen. Enkelt kan man säga att butiksinnehavaren anger antingen enbart sitt egna personnummer eller ytterligare personnummer från en medarbetare. Anledningen är att när man skapar ett certifikat så måste man identifiera sig med mobilt BankID och på så vis styrka att man är rätt person. Har man flera butiker under samma organisationsnummer så räcker det med ett handelsavtal. Certifikatet används mellan Er dator och Swish betalningsväxel för att upprätta en säker anslutning.

 

Hur tar man betalt med Swish-integrationen

När integrationen är klar använder man Swish som betalsätt i PC-Kassa genom att låta kunden skanna in en QR-kod. Denna visas på kunddisplayen (och kassadisplayen) i Swish-appen. Det är en unik QR-kod för varje transaktion och kan därför inte skrivas ut i förväg. För betalning med integration förutsätts att betalning görs via QR-kod. Om slutkunden istället swishar manuellt till ert Swish-nummer kommer integrationen aldrig att få en klarsignal eller referens för transaktionen utan istället avbryts betalningen i kassan efter en liten stund som ej genomförd. Finns behovet av manuell Swish-betalning till Swishnumret bör således en separat funktion för detta läggas upp.

        

 

Kom-i-Gång Guide

Börja med att få klart Swish Handelsavtal med Certifikatansvarig via er bank och klicka sedan här för guiden på hur man skapar certifikat och genomför integrationsstegen i PC-Kassa.