Sharp Easy

Sharp Easy: Videoguider / Kom igång-filmer

Här samlas de kom igång-filmer och videoguider som finns tillgängliga för Sharp Easy. Tag gärna del av samtliga filmer för tips och användarhjälp på hur man enkelt kommer igång med kassaprogrammet. 

Sharp Easy: Logga in

Sharp Easy: Logga in Man kommer åt Sharp Easy via en modern webbläsare här: https://kassa.vendolink.se Ett användarnamn och lösenord bör ha blivit utskickat via mejl. Användarnamnet är vanligen en mejladress. Fyll i uppgifterna och tryck på tangenten [Enter] eller knappen "Logga in". Man kan logga in från vilken dator som helst men om det inte är en ansluten kassa så fungerar den som en backoffice. Sharp Easy - Startsidan Startsidan är det som visas direkt när man loggat in. Man ka...

Sharp Easy: Försäljning

Sharp Easy: Försäljning Försäljning i Sharp Easy är enkelt och utformat för att det ska gå snabbt och smidigt samt vara intuitivt. Innan det går att sälja så behövs det finnas artiklar inlagda. Se vidare i Sharp Easy: Artiklar, artikeltyper och artikelgrupper (https://helpdesk.nutid.se/715040-Sharp-Easy-Artiklar-artikeltyper-och-artikelgrupper) hur man lägger in artiklar med mera. I guiden här visas bilder från en demokonfigurerad Sharp Easy, så på er kassa kommer det att skilja vilka artikla...

Sharp Easy: Artiklar, artikeltyper och artikelgrupper

Sharp Easy: Artiklar, artikeltyper och artikelgrupper Det är enkelt att skapa en artikel i Sharp Easy men det är några saker man ska tänka på. Förklaring av artikeltyper, artikelgrupper och artiklar Alla artiklar måste tillhöra en artikeltyp med tillhörande momssats. Alla artikeltyper finns redan definierade i Sharp Easy. Vilka dessa är beror på er verksamhet och definieras tillsammans med er säljare. Om verksamheten förändras märkbart går det i efterhand att ändra detta via er säljare. E...

Sharp Easy: Artikeltyper fördjupning

Sharp Easy: Artikeltyper fördjupning Sharp Easy kommer fördefinierad med artikeltyper som ska vara anpassade för er verksamhet. Det kan ändå uppstå tillfällen när man har artikeltyper som inte används och samtidigt saknar relevanta artikeltyper. Då kan man ändra i en befintlig artikeltyp för att denna bättre ska passa in och bland annat detta går vi igenom i denna guide. Glöm inte det viktiga avsnittet "Att tänka på" i slutet av guiden. Man kommer åt artikeltyperna via menyn Inställningar ...