Koppla samma etikettmall till alla artiklar i VendoPRO

Koppla samma etikettmall till alla artiklar i VendoPRO

Se även Generellt om etiketter i VendoPRO för en översikt över etiketter.

 

För att koppla samma etikett till alla artiklar, gå till menyn "Arkiv/Servicerutiner/Register/Koppla etikett till alla artiklar".

Beroende på antalet artiklar i artikelregistret så kan detta ta en stund. Tryck "Ja" för att fortsätta.

Dubbeltryck på raden "Välj prislapp".

Välj önskad mallfil och tryck på knappen "Öppna" för att slutföra.

Tryck på knappen "OK" för att återgå till kassan.