Ställa in visningsbild / bildspel / video / URL på kunddisplayen

Ställa in visningsbild / bildspel / video / URL på kunddisplayen

Det finns olika sätt att visa information på kunddisplayen (extern bildskärm). I detta avsnitt förklaras hur man kan göra generella inställningar för bilder som ska visas på kunddisplayen. Kunddisplayen kan bland annat visa enstaka bilder, bildspel, videofilmer och webbadresser (URL) för till exempel bildspel online eller statiska bilder från en webbadress. Om administrationsfunktionen för kunddisplay inte finns tillgänglig i ert kassasystem vänligen kontakta er kassaförsäljare då en komplettering kan behövas för tillgång till detta.

 

Förberedelse

För enstaka bilder eller ett bildspel sparas bilderna på en lämplig sökväg i datorn, till exempel i en mapp under "mina bilder". Bilderna sparas ner på samtliga kassadatorer som ska kunna visa bilderna. Säkerställ att bilderna håller samma "proportioner" som kunddisplayen, alltså om kunddisplayen är "avlång" bör bilderna också vara detta för att passa bäst. Om innehållet ska visas från nätet tag fram och notera eventuell webbadress (URL) till bildspelet eller till bilden som ska visas på skärmen. En URL kan se ut likt exemplet https://www.kassasupport.se/bildspel/ 

Ifall kunddisplayen ska använda olika bilder / bildspel beroende på om ett kvitto hanteras eller om kassan är stängd behövs två separata mappar eller webbadresser. 

OBS! För att kunddisplayen ska kunna visa bildspelet är det viktigt att detta inte innehåller skript såsom java eller flash och att "webbsidan" som visar bildspelet är skrivet i html.

 

Inställningar i kassaprogrammet

 • Öppna menyn Arkiv - Inställningar - Systemuppgifter

 

 • Klicka sedan på fliken "Extern hårdvara" i den övre raden och sedan på undermenyn "LCD - Kunddisplay" i raden nedanför.

Detta visar inställningarna för kunddisplayen och här går det att göra flera olika personliga inställningar. OBS! Tänk på att inställningarna för kunddisplayen gäller för respektive kassadator och behöver göras på samtliga kassor.

 • Säkerställ först att rutan "Använd VGA kunddisplay" är markerad. (Om kunddisplayen har varit aktiv sedan tidigare är denna redan markerad)
 • Klicka på knappen "Skapa eget utseende" för att göra ändringar på kunddisplayens visningsyta.

Administrationsfunktionen för kunddisplayens presentationsyta öppnas. 

 

Två presentationsytor

Administrationsfunktionen består av två flikar för att administrera eget visningsinnehåll (presentationsyta) på kunddisplayen. Flikarna är uppdelade i en visningsskärm för pågående kvitton samt en yta som visas när kassaprogrammet är "vilande". 

 • Kassan öppen (Visar information från det pågående kvittot samt presentationsyta till höger)
 • Försäljning ej påbörjad / kassan stängd (Visas hela tiden på kunddisplayen utöver när ett pågående kvitto hanteras)

 

Kassan är "stängd" (helskärmsbild)

Klicka på relevant "flik" för att lägga till visningsinnehåll. I exemplet öppnas först fliken "Försäljning ej påbörjad / kassan stängd". Detta avser presentationsytan som kommer att visas på kunddisplayen när kvittot inte innehåller några inslag.

Tips! Radera först de eventuella "zoner" (vita rutor) som redan finns upplagda på kunddisplayen genom att "högerklicka" (hålla inne fingret) och välja "Radera". 

 

 

 • Tryck på knappen "Skapa ny zon" och visningsrutan placeras på skärmen.

 

 • Dra och släpp i hörnen på den via visningsrutan så att den fyller bildytan efter önskemål.

Dubbelklicka sedan mitt på den vita ytan (visningszonen) för att öppna valen för denna. (Se längre ner hur zonens innehåll administreras).

 

Pågående kvittot (kvittosammanfattning samt halvskärmsbild)

Öppna fliken "Kassan öppen" för att lägga till visningszon till höger om det pågående kvittot.

 

 

Tips! Radera först de eventuella "zoner" (vita rutor) som redan finns upplagda på den högra delen genom att "högerklicka" (hålla inne fingret) och välja "Radera". Den vänstra kvittodelen går inte ta bort.

 

 • Tryck på knappen "Skapa ny zon" och visningsrutan placeras på skärmen.

 

 • Positionera visningszonen samt dra den i hörnen till önskad storlek. 

Tänk på att zonens visningsyta kan påverka den synliga bildens eller bildspelens proportioner. Till exempel ifall visningsbilden är "avlång" bör zonen också vara detta.

 

 

Lägga till bild / bildspel / video / URL med mera

Öppna någon av flikarna "Kassan öppen" eller "Försäljnings ej påbörjad / kassan stängd" och dubbelklicka (håll inne fingret) på den vita ytan (zonen) för att öppna administrationspanelen för denna. 

 

Statisk bild / Bildspel / Video

För att välja en statisk bild till kunddisplayen ska visningstypen "Statisk bild" vara markerad. För bildspel markeras "Bildspel" och för att välja en videofilm används visningstypen "Video". För att visa en klocka markeras valet för detta. 

 

 • Bild, bildspel och video väljs genom att klicka på de tre punkterna bredvid sökvägsfönstret. 

 

 • Bläddra sedan till den bild eller den mapp som ska användas. 

 

 • Spara och stäng sedan ner fönstret för att ändringen ska appliceras direkt. 

 

Webblänk (URL)

 • För webblänk (URL) säkerställ att visningstyp är markerad för "Statisk bild" (även om webblänken öppnar ett bildspel).
 • Ange "URL" (webblänk) till bildspelet eller bilden för "Kassan stängd" i fältet "Bild sökväg".
 • Tryck på knappen "Spara".

Tänk på att knappen "Anpassa bildstorlek" kan påverka visningsbildernas höjd och bredd. För bästa upplevelse säkerställ att bildspel samt bild följer kunddisplayens bildupplösning.

Spara och stäng ner fönstret för att ändringen direkt ska appliceras på kunddisplayen. 

Tänk på att göra ändringar på samtliga kassor.