Utföra Inleverans av Vapen (Lagerjustera) samt Registrera Vapeninformation

Utföra Inleverans (Lagerjustera) samt Registrera Vapeninformation

Inleverans / Lagerjustering görs precis som med vanliga artiklar via artikelregistret men skillnaden är att vid inleverans av artiklar med enhet Vapen öppnas fönstret för vapeninformation automatiskt. Observera att detta gäller enbart för lagerjusteringar gjorda i artikelregistret och det är därför extra noga att alltid arbeta med lagerjusteringar av artiklar med koppling till vapenboken via artikelregistret. 

När en inleverans har blivit sparad öppnas fönstret för den detaljerade vapeninformationen via vapenboken automatiskt.

Det går bra att leverera in flera antal direkt och vid denna typen av mängdinleverans går vapeninformationsfönstret automatiskt vidare likt exempel Inleverans 2 av 5 när första vapnet är sparat.

 

Bra att känna till

En negativ lagerjustering i artikelregistret (lagerminskning / minusleverans) öppnar aldrig vapenboken och påverkar inte heller någon information i vapenboken. 

Så fort en vapenpost har blivit sparad kan denna aldrig raderas ifrån vapenboken. Flera av fälten går att ändra men den unika posten för vapnet går inte att ta bort. Om vapeninformation behöver tas bort finns däremot möjligheten att "arkivera" vapeninformationen och denna blir inte längre synlig och sökbar utan framgår enbart på rapporten för arkiverade vapen. Ett REK-nummer kan dock aldrig återanvändas, oavsett om vapnet har arkiverats eller ej.

Om man inte fyller i någon information och stänger fönstret utan att spara kommer systemet fråga om att utföra en lagerjustering vilket man bör göra. Görs ingen lagerjustering kommer saldot i kassan således inte justeras ner och kan komma att misstämma mot antalet registrerade vapen i vapenboken.

 

Leverera in och Registrera Information

Om artikelregistret inte redan är öppet går det bra att antigen öppna detta genom att trycka in [CTRL+A] eller gå via menyn Register - Varuförsäljning - Artiklar.

Är vapnet inte redan är valt sök fram detta och gå sedan på fliken F1-Lager & Leverans.

I fönstret Leverera in antal anges det antal som ska inlevereras. Tryck sedan på knappen [Spara] längre ner i fönstret. 

För att minska lagret (utleverans) anges antalet istället med minustecknet före likt -1.

Ange eventuell information om lagerjusteringen för enklare uppföljning (valfritt och kan lämnas tomt) och tryck [OK].

Fönstret för den unika vapeninformationen öppnas där relevant information anges i fälten. Enbart de tre översta fälten (Rekvisitionsnummer, SE-nummer och Serienummer) är obligatoriska men samtliga fält bör alltid anges med så utförlig information som möjligt vid varje registrering. Rekvisitionsnummer går att ange på egen hand men om detta fält lämnas tomt kommer systemet automatiskt generera ett unikt REK-nummer när informationen sparas. När ett REK-nummer är sparat kan detta aldrig ändras och inte heller återanvändas. Det går inte heller att ändra mellan Nytt och Begagnat vapen efter att informationen är sparad. Övriga fält går att ändra i efterhand. 

För information om försäljning av begagnade vapen, se separat dokumentation för detta.

Mata in information och slutför registreringen genom att trycka på knappen [Spara] och sedan [Stäng] fönstret.

Om inleveransen enbart avser en (1st) inleverans går systemet tillbaka till artikelregistret igen när vapeninformationen är lagrad i vapenboken. Gäller inleveransen flera antal visas en knapp för [Nästa vapen] automatiskt för att gå vidare och föra in information om inleverans 2 av X osv.

Tips! Om vapeninformationsfönstret stängs utan att man sparat informationen kommer systemet  automatiskt fråga om att utföra en lagerkorrigering av artikeln vilket man i de flesta fall bör göra. Om lagerjusteringen inte görs kommer saldot inte minska i kassan även om vapeninformationen inte blivit lagrad i vapenboken.

 

Vapnet är nu lagerfört, registrerat i vapenboken och redo att säljas!

Tips! Informationen som anges i fälten med "rullmenyer" lagras för att enklare finnas valbara till nästa gång. För att rensa informationen i samtliga rullmenyer används knappen för att rensa dropdownhistoriken.