Skapa Artiklar och Artikelgrupper

Skapa Artiklar och Artikelgrupper

Tänk på att rådfråga butiksansvarig, eller centralt om ni ingår i en kedja, vad som är tillåtet vid uppläggning av artiklar mm.

En artikel ligger alltid under en artikelgrupp (varugrupp). Det går inte att skapa en artikel som inte ligger under en artikelgrupp. Artikelgruppers hierarki är helt plan. Det går inte att lägga artikelgrupper under en annan artikelgrupp.

 

Skapa ny Artikelgrupp

Om det behövs en ny artikelgrupp måste den skapas i kassan.

Gå till menyn ”Register/Varuförsäljning/Artikelgrupper”.

Längst ner i fönstret, tryck på knappen [Ny].

Fyll i följande fält:

  • Beskrivning. Detta är namnet på artikelgruppen. Går inte ändra efter någon transaktion registrerats på artikelgruppen.
  • Moms. Välj korrekt momssats. Går inte ändra efter någon transaktion registrerats på artikelgruppen.
  • Moms- och intäktskonto. Fyll i enligt redovisare om detta ska användas, annars lämna blankt.

När allt är klart, tryck på knappen [Spara].

Tips:

Om man markerar alternativet "Betraktas som betalsätt och omsättningsbefriat" så skapar man ett eget betalsätt med valfritt namn. Momsen sätts till 0%.

 

Skapa ny Artikel

Gå till fliken där knappen ”Ny artikel” finns och tryck på den.

 

 

Finns inte knappen är det enklast att programmera en sådan med makrot ##SNABBSKAPAARTIKEL##

  1. Välj korrekt artikelgrupp. Tryck på knappen med en pil nedåt för alternativ.
  2. Fyll i Artikelnummer eller tryck på knappen med tre punkter för att generera nummer.
  3. Skriv beskrivning. Detta kommer stå på kvittot till kunden så tänk på stor bokstav och stavning.
  4. Fyll i Utpris. Detta är inklusive moms.
  5. Fyll i övriga fält efter behov. För streckkod, tryck i fältet och ”blippa” streckkoden för att slippa skriva i den för hand.
  6. Avsluta med att trycka på knappen [Spara].

Tips:

Om fältet Inpris lämnas tomt och Utpris sätts till 0 (noll) kr så blir det en artikel med öppet pris som sätts vid respektive säljtillfälle.