Kom-i-Gång

[ Video ] Välkommen till PC-Kassa

Välkommen till PC-Kassa. I vår introduktionsvideo för PC-Kassa går vi igenom själva säljmiljön och vi tittar på hur enkelt man kan genomföra en försäljning. Här förklaras också det övergripande upplägget i försäljningsvyn för en bra start inför användandet av ert nya kassasystem.

Speltid 04:30

[ Video ] Starta och Avsluta dagen

Starta och Avsluta dagen. Vi tittar på hur man öppnar dagen i PC-Kassa, godkänner växelkassan och genomför ett dagsavslut. Vi går även igenom hur man kan justera växelkassan om denna angivits felaktig.

Speltid 03:43

[ Video ] Skapa Artikelgrupp

Skapa Artikelgrupp. Vi beskriver hur man skapar en ny artikelgrupp i kassan och förklarar bland annat vad en artikelgrupp används till, hur man bestämmer moms och hur man sätter eventuella redovisningskonton.

Speltid 02:05

[ Video ] Registrera Varor / Skapa Artiklar

Registrera Varor / Skapa Artiklar. Vi tittar på hur man kan skapa nya artiklar (registrera nya varor) samt snabbplacera dem på knappar.

Speltid 04:47

[ Video ] Programmera Knappar

Programmera Knappar. En knapp i kassan kan ha många funktioner. Här går vi igenom de vanligaste och hur man lägger till dem på knapparna. Vi förklarar också vad ett makro är och hur man enkelt ställer dessa på en knapp samt vart man hittar en översikt på de mest använda.

Speltid 08:44

[ Video ] Lagerjustering, In och Ut-leverans samt relevanta Rapporter

Lagerjustering, In- och Utleverans samt relevanta Rapporter. Lagerkorrigering, eller in- och utleverans av varor, kan göras på flera sätt i PC-Kassa. I denna video tittar vi på ett par enkla sätt att justera lager samt hur man kan ta ut rapporter för lagerjusteringar, lagersaldo och lagervärde.

Speltid 09:13

[ Video ] Slå in varor och Korrigera inslag på kvittot

Slå in varor och Korrigera inslag på kvittot. Här går vi igenom ett par enkla sätt att korrigera inslag som är gjorda på kvittot.

Speltid 02:09

[ Video ] Återköp / Retur

Återköp / Retur. Det finns olika sätt att utföra återköp på i PC-kassa. Vi tittar på ett par alternativ.

Speltid 02:22

 

 

OBS! Vid återköp till kort tänk på att alltid göra återköp till samma betalkort som försäljningen gjordes till. Systematiska utbetalningar kan i efterhand spärras som penningtvättsförsök och inte nå fram till mottagaren. För att veta mer om detta kontakta skatteverket. 

[ Video ] Rabatt på inslag

Rabatt på inslag. Här går vi igenom ett par olika sätt att lämna rabatt till kund, både på enstaka artiklar men också hela kvittot.

Speltid 02:56

[ Video ] Parkera Kvitto

Parkera Kvitto. Vi går igenom hur man kan parkera ett kvitto och hämta upp det vid ett senare tillfälle.

Speltid 01:10

[ Video ] Ändra Pris på Varor / Artiklar / Knapp

Ändra Pris på Varor / Artiklar / Knapp. Det finns olika sätt att ändra priset på befintliga varor i PC-Kassa. I denna video tittar vi på hur man kan ändra pris genom artikelregistret men också på ett ännu snabbare sätt via funktionen prisfråga. Vi förklarar också hur man ändrar pris / text på snabbknapp.

Speltid 02:38

[ Video ] Grundläggande Rapporter

Grundläggande Rapporter. I denna video tar vi fram och förklarar de mest vanliga rapporterna i kassan. Här tittar vi bland annat på hur man kan ta ut terminalrapport, X-Rapport, sammandrag över en månad och på hur man kan ta ut kopia på tidigare dagsavslut. Vi förklarar bland annat också hur de lagstadgade kontrolluppgifterna, grand total, eventuell kassadiff, antal kunder och snitt per kund presenteras på terminalkassarapporten.

Speltid 05:14

[ Video ] Massavslut / Avsluta flera dagar

Massavslut / Avsluta flera dagar. Har kassan inte använts på flera dagar möts man av detta fönster för att snabbt kunna utföra det vi kallar ett Massavslut. Det ger möjligheten att genomföra en serie av avslut för dagar då kassan till exempel inte varit i bruk.

Speltid 00:38