PC-Kassa

Bordskarta: Grundläggande försäljning (för restaurang)

Bordskarta: Grundläggande försäljning (för restaurang) Kassan har restaurangfunktionen Bordskarta. Man kan ha upp till fem olika bordskartor. För att: - se generell information om bordskarta, se Bordskarta: Generell genomgång (för restaurang) (https://helpdesk.nutid.se/335120-Bordskarta-Generell-genomg%C3%A5ng-f%C3%B6r-restaurang). - lära sig om de olika inställningarna för bordskarta, se Bordskarta: Inställningar (för restaurang) (https://helpdesk.nutid.se/699562-Bordskarta-Inst%C3%A4l...

Bordskarta: Inställningar (för restaurang)

Bordskarta: Inställningar (för restaurang) Kassan har restaurangsfunktionen Bordskarta. Man kan ha upp till fem olika bordskartor. För att: - se generell information om bordskarta, se Bordskarta: Generell genomgång (för restaurang) (https://helpdesk.nutid.se/335120-Bordskarta-Generell-genomg%C3%A5ng-f%C3%B6r-restaurang). - lära hur man designar en layout (sätta ut väggar, placera ut blommor och annat) hänvisas till artikeln för detta: Bordskarta: Design (för restaurang) (https://helpdes...

Bordskarta: Generell genomgång (för restaurang)

Bordskarta: Generell genomgång (för restaurang) Kassan har restaurangsfunktionen Bordskarta. Man kan ha upp till fem olika bordskartor. För att: - lära hur man designar en layout (sätta ut väggar, placera ut blommor och annat) hänvisas till artikeln för detta: Bordskarta: Design (för restaurang) (https://helpdesk.nutid.se/775859-Bordskarta-Design-f%C3%B6r-restaurang). - lära hur man placerar ut bord hänvisas till artikeln för detta: Bordskarta: Placering av bord (för restaurang) (https:...

Bordskarta: Placering av bord (för restaurang)

Bordskarta: Placering av bord (för restaurang) Kassan har restaurangsfunktionen Bordskarta. Man kan ha upp till fem olika bordskartor. För att: - se generell information om bordskarta, se Bordskarta: Generell genomgång (för restaurang) (https://helpdesk.nutid.se/335120-Bordskarta-Generell-genomg%C3%A5ng-f%C3%B6r-restaurang). - lära hur man designar en layout (sätta ut väggar, placera ut blommor och annat) hänvisas till artikeln för detta: Bordskarta: Design (för restaurang) (https://hel...

Bordskarta: Design (för restaurang)

Bordskarta: Design (för restaurang) Kassan har restaurangfunktionen Bordskarta. Man kan ha upp till fem olika bordskartor. För att: - se generell information om bordskarta, se Bordskarta: Generell genomgång (för restaurang) (https://helpdesk.nutid.se/335120-Bordskarta-Generell-genomg%C3%A5ng-f%C3%B6r-restaurang). - lära sig om de olika inställningarna för bordskarta, se Bordskarta: Inställningar (för restaurang) (https://helpdesk.nutid.se/699562-Bordskarta-Inst%C3%A4llningar-f%C3%B6r-re...

Faktura, uppsättning och inställningar

Faktura, uppsättning och inställningar För att komma igång med fakturering i kassan är det bra att känna till hur man kan ställa in och konfigurera kassan. I denna artikel visas var man kommer åt inställningar och hur man ändrar dessa för att anpassa faktureringen. Fakturor kan skrivas ut på A4-skrivare men inte på kvittoskrivare. De kan även mejlas. Det finns några varianter med så som att alltid även skapa en PDF vid utskrift. En faktura som skrivs ut markeras i kassan som utskriven och d...

Vinstmarginalbeskattning (VMB)

Vinstmarginalbeskattning (VMB) Regeln är att ett företag som köper in en begagnad produkt, som de sen säljer, bara ska skatta på vinsten. Exempel: Köper in en begagnad cykel för 100kr som senare säljs för 600kr. Momsen räknas då enbart på 500kr. Kvitto till kund som köper begagnat En textrad läggs till: VMB Regel tillämpad. Det finns ingen moms med. Försäljningen redovisas därför i raden för 0% moms. Detta för att ett företag som köper en begagnad produkt inte ska kunna redovisa ...

Kommissionsförsäljning, allmän

Kommissionsförsäljning Försäljningen av kommissionsvaror genomförs på samma sätt som försäljning av andra varor i kassan. Skillnaden är förarbetet och hur dessa artiklar registreras samt knyts till kommittenten (inlämnaren). Vid kommissionsförsäljning betalas ersättningen till kommittent (inlämnaren av varan) ut först efter att försäljningen är gjord. Man bör separera varorna för kommissionsförsäljning från vanlig försäljning. Skapa separat eller separata artikelgrupper som kommissionsartiklar ...

Manual WO artikelhantering och BCP inleverans i kassaprogrammet

Weboffice artikelhantering och BCP inleverans i kassaprogrammet Kom igång guide för att arbeta med artiklar i weboffice och BCP one i kassaprogrammet. Artikelhantering weboffice Skapa artikel i weboffice - Tryck på Register --> Web-artiklar --> Skapa ny eller Lista - Tryck på knappen Ny web-artikel, vill man söka fram en befintlig artikel gör man det i sökfältet ovan istället för att trycka på ny web-artikel. - En ny vy dyker upp som ett rutnät där du anger artikelin...

Handpenning - förskottsbetalning

Handpenning - förskottsbetalning Handpenning, eller förskottsbetalning, är vanligt i vissa branscher och kassan hanterar detta. Handpenning är ett fast betalsätt och fungerar som ett sådant. I kassan slår man in hur stor handpenningen ska vara. Det finns en speciell funktion för det. Sen slår man ut detta mot betalning. Handpenningar namnges för enklare hantering när den ska utnyttjas. När den nyttjas så löser man in handpenningen i ett köp och handpenningen drar av summan att betala. Funkti...

Lagerlänkning

Lagerlänkning Lagerlänkning heter funktionen som gör att när man slår in en artikel i kassan så dras det lager även från andra artiklar. Ett exempel illustrerar detta bäst: Du har en artikel "Hamburgare 90g" som är den artikeln din kund beställer. När du säljer den vill du att kassan ska dra av 1 i lager för vardera "Nötkött 90g", "Bröd", "Ost", "Sallad och tomat" samt "Lök". För att detta ska fungera behövs alla sex artiklar. För själva artikeln "Hamburgare 90g" behövs en länkning till de öv...

Exportgeneratorn - programmerbar export

Exportgeneratorn - programmerbar export Exportera artiklar, leverantörer, försäljning med mera till en text- eller CSV-fil, mejla eller skicka till FTP. Denna artikel berör miljö utanför själva kassaprogrammet och kräver lite kunskap i hanterande av Windows. Generellt om Exportgeneratorn Ska man exportera från fler än en kassadator (detta inkluderar backoffice-kassor) så behöver stegen nedan göras på respektive kassadator. Det går även bra att kopiera mappen Export (som skapas nedan) och ...

Leverantörsbeställning med beställningspunkter

Leverantörsbeställning med beställningspunkter Kassan kan hantera leverantörer och hjälpa till med beställningar. Se artikel om leverantörsbeställningar: Arbeta med Leverantörsregister och Leverantörsbeställning (https://helpdesk.nutid.se/916942-Arbeta-med-Leverant%C3%B6rsregister-och-Leverant%C3%B6rsbest%C3%A4llning) Denna artikel kommer bara i korthet behandla själva beställningarna. Översikt För att det ska fungera med beställningspunkter i det pc-baserade kassasystemet måste man jobb...

Order - skapa från säljmiljön

Order - skapa från säljmiljön Att jobba med order i kassan är ganska enkelt men det är några förberedelser som behöver göras för att komma igång. Om man har en Start-version av kassan behöver denna uppgraderas om man ska arbeta med order då det krävs att man kopplar en kund till varje order. Skapa knappar för att spara som order Med kassans standarinstallation finns det normalt en flik som har några knappar för orderhantering. Nedan listas några makron som är bra att ha färdigt på kna...

Överföra Solidförsäkring manuellt samt information om "TLS 1.2"

Överföra Solidförsäkring manuellt samt information om "TLS 1.2" Från september 2022 använder försäkringsbolaget Solid det nyare och säkrare krypteringsprotokollet "TLS 1.2" vid integrerade överföringar av försäkringsinformation för till exempel cyklar. Detta innebär att äldre operativsystem, såsom Windows XP och Windows 7, inte längre supporteras tillsammans med den automatiska överföringen från kassaprogrammet till Solid. I denna guide förklaras bland annat hur man manuellt kan överföra förs...

Artikelimport i det PC-baserade kassasystemet del 2 av 2

Artikelimport i det PC-baserade kassasystemet del 2 av 2 - Avancerad import Kassan har en kraftfull importfunktion för att föra in artiklar till artikelregistret. Det kan vara helt nya artiklar eller en uppdatering av befintliga artiklar. Ofta får man dessa prisfiler från en leverantör i Excel. Det kan även vara en prisfil från en annan kassa eller byte av kassasystem. Det kan vara enklare och mer överskådligt att först jobba i Excel och sen importera artiklarna till kassan än att göra detta d...

Samla bong (för restaurang)

Samla bong Det finns ibland behov av att ett helt sällskap får sina beställningar utskrivna tillsammans till köket. Om bara en person betalar via ett kvitto så fungerar det redan som standard men om olika personer beställer och betalar separat är det smidigt att detta kopplas ihop till en bong då alla i sällskapet vill få sin mat samtidigt. För detta finns det en funktion i kassan som heter Samla bong. - Artikeln förutsätter att bongskrivare är installerad och uppsatt i kassan. - Att sam...

Höjd moms på reparationer av bland annat cyklar, skor och kläder. (1 april 2023)

Höjd moms på reparationer av bland annat cyklar, skor och kläder. (1 april 2023) Från och med den 1 april 2023 höjs skattesatsen från 6 procent till 12 procent för diverse reparationer. Riksdagen sa ja till regeringens förslag på höjd moms för reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne från 6 procent till 12 procent. Syftet är att öka enhetligheten i skattesystemet. Det är viktigt att du själv läser på i god tid huruvida din verksamhet omfattas eller ej och tänk på att...

Ställa in visningsbild / bildspel / video / URL på kunddisplayen

Ställa in visningsbild / bildspel / video / URL på kunddisplayen Det finns olika sätt att visa information på kunddisplayen (extern bildskärm). I detta avsnitt förklaras hur man kan göra generella inställningar för bilder som ska visas på kunddisplayen. Kunddisplayen kan bland annat visa enstaka bilder, bildspel, videofilmer och webbadresser (URL) för till exempel bildspel online eller statiska bilder från en webbadress. Om administrationsfunktionen för kunddisplay inte finns tillgänglig i ert ...

Kom-i-Gång med Tillfälliga priser [Del 1]

Kom-i-Gång med Tillfälliga priser Tilllfälliga priser är en funktion i det PC-baserade kassaprogrammet för att hantera bland annat datum- och/eller tidsstyrda förändringar av ordinarie varupris. Justeringen påverkar, efter de förbestämda premisserna, produktens utpris som en tillfällig ändring av det ordinarie priset till skillnad från andra rabattbaserade funktioner där avdragen hanteras som rabatt av priset. De tillfälliga priserna går bland annat att ställas in för att gälla enbart en spec...

Kom-i-Gång med Tillfälliga priser [Del 2]

Detta är en fortsättning från [Del 1] (https://helpdesk.nutid.se/306268-Kom-i-G%C3%A5ng-med-Tillf%C3%A4lliga-priser-Del-1). 6. Radera tillfälliga priser Sök fram ett urval enligt tidigare avsnitt eller bläddra i urvalslistan till det tillfälliga priset som ska raderas. Markera detta och tryck på knappen "Radera" i botten av fönstret. Tips! Gör en urvalssökning enligt tidigare avsnitt och snabbradera posterna genom att markera den översta i listan och tryck på tangentbordets "R"-tangent följt...

Massregistrera artiklar med färg och storlek

Massregistrera artiklar med färg och storlek I denna artikel beskrivs funktionen "Artikel färg och storlek" som underlättar administrationen och enkelt kan användas när nya varor i olika färger samt storlekar ska läggas in. Funktionen används med fördel vid registrering av kläder i olika storlekar där priset är samma men då varorna bör separeras för bland annat lagersaldo med mera. För att underlätta ytterligare går det också utmärkt att samtidigt utföra inleveransen av de nya artiklarna dire...

Artikelimport i det PC-baserade kassasystemet del 1 av 2

Artikelimport i det PC-baserade kassasystemet del 1 av 2 - Förenklad import Kassan har en kraftfull importfunktion för att föra in artiklar till artikelregistret. Det kan vara helt nya artiklar eller en uppdatering av befintliga artiklar. Ofta får man dessa prisfiler från en leverantör i Excel. Det kan även vara en prisfil från en annan kassa eller byte av kassasystem. Det kan vara enklare och mer överskådligt att först jobba i Excel och sen importera artiklarna till kassan än att göra detta d...

Personalupplysning / Merförsäljning

Personalupplysning / Merförsäljning Det finns olika sätt att hantera automatiserad och viktig information till personalen som berör specifika inslag. I detta avsnitt beskrivs funktionen "Personalupplysning" för eventuell viktig information relaterad till pågående artikelinslag men som även kan användas till merförsäljning. Denna funktion kan också hantera bilder samt ställas in för att automatiskt visas på eventuell kunddisplay för ytterligare möjlighet till enkel merförsäljning. Registre...

Innehållsdeklaration, recept eller annan snabbtillgänglig information

Innehållsdeklaration, recept eller annan snabbtillgänglig information Det finns flera sätt att använda till exempel innehållsförteckning och recept på artiklar. I detta avsnitt beskrivs funktionen "Innehållsdeklaration och recept på skärm / kvitto" som finns redo att använda i kassaprogrammets artikelregister. Denna funktion ger möjlighet att direkt via kvittoinslagsfönstret ta ut ett informationskvitto med angiven informationstext samtidigt som det pågående kvittot hanteras. Registrera in...

Sälja med provision

Sälja med provision Det finns flera sätt att använda kassaprogrammet till att räkna ut provision baserat på försäljning. I detta avsnitt beskrivs funktionen "Provision" som hanterar uträkningar baserade på behörighetsgrupper samt procentuella andelar av nettoförsäljningsbeloppen. Denna funktion används på varugruppsnivå och räknar därmed provision på samtliga varor i denna grupp. I exemplet används en specifik varugrupp för de provisionsbaserade varorna. Aktivera funktionen Öppna menyn Ar...

Skriva ut värdebevis för cykel i efterhand (Cykelhandlare)

Skriva ut värdebevis för cykel i efterhand (Cykelhandlare) Det går bra att skriva ut ett värdebevis i efterhand om kunden till exempel tappat bort sitt exemplar. Man börjar med att gå in på kunden via kundregistret. Tryck på knappen "Vapen/Cykel/Unik förs. historik". Fyll i datum från/till när cykeln såldes. Tryck sen på knappen "Justera / utskrifter". Öppna rätt försäljning samt markera cykeln. Då tänds knapparna som visas i underkant. Knappen "Skriv ut värdeintyg på cykeln" öppnar...

Ladda min senaste nota / Hämta inloggad användares senaste parkerade kvitto.

Ladda min senaste nota / Hämta inloggad användares senaste parkerade kvitto. Denna funktion kan vara användbar i olika sammanhang då den, via en knapptryckning, hämtar upp det senaste parkerade kvittot från den nuvarande inloggade användaren. Programmera knapp Börja med att programmera en knapp på valfri plats. För att veta mer om generell knapprogrammering se gärna vår videoguide (https://helpdesk.nutid.se/682571--Video--Programmera-Knappar) om detta. Funktionsmakro: LADDAMINSENNOTA ...

Editera en mallfil för etiketter

Editera en mallfil för etiketter Mallverktyget kräver datormus och ibland tangentbord. Touch i stället för datormus fungerar men kan bli lite krångligare. Tänk på att mallfilerna inte automatiskt delas mellan olika kassadatorer utan kassan som ska skriva ut en etikett måste ha tillgång till filen. Normalt sparas den lokalt på respektive kassadator. Man kan kopiera en mallfil och föra över till en annan kassadator via till exempel ett USB-minne. Det pc-baserade kassasystemet kommer med flertale...

Koppla samma etikettmall till alla artiklar

Koppla samma etikettmall till alla artiklar Se även Generellt om etiketter (https://helpdesk.nutid.se/966174-Generellt-om-etiketter) för en översikt över etiketter. För att koppla samma etikett till alla artiklar, gå till menyn "Arkiv/Servicerutiner/Register/Koppla etikett till alla artiklar". Beroende på antalet artiklar i artikelregistret så kan detta ta en stund. Tryck "Ja" för att fortsätta. Dubbeltryck på raden "Välj prislapp". Välj önskad mallfil och tryck på knappen "Öppna" ...

Skriva ut etiketter

Skriva ut etiketter Se först artikeln Generellt om etiketter (https://helpdesk.nutid.se/966174-Generellt-om-etiketter) för att få tips om inställningar för etiketter. Här ser man hur man kan välja en standardmall för artiklar som skapas i kassan men det kan finnas artiklar som saknar mallfil sen tidigare. Det går att koppla en etikett till alla artiklar på en gång. Detta bör man inte göra om man använder olika etiketter för olika typer av varor i kassan. När man väl gjort detta går det inte att...

Generellt om etiketter

Generellt om etiketter Man skriva ut olika typer av etiketter. Det kan vara information om en artikel eller till exempel från en serviceorder. Gemensamt för etikettutskrifterna är att de utgår från en mallfil som kassan behöver kunna komma åt. Normalt ligger mallfilen på kassadatorns hårddisk. Mallfilen har ett speciellt filformat (.pri) och kan editeras i ett program avsett för detta. Programmet för att editera en pri-fil ingår med kassainstallationen och ligger i dess installationsmapp på dat...

Betalakondiment i den PC-baserade kassan

Betalakondiment i den PC-baserade kassan Betalakondimentet som är standard i kassan är relativt statisk och det enda man kan ändra på denna är namnet för Valfritt betalsätt samt att om man har Resurs eller Swish integrerat i kassan så visas dessa med. Men det finns en lösning för att själv kunna få de betalsätt som behövs just för er verksamhet. Nedan följer en guide för hur man gör detta. Guiden fungerar som allra bäst om man gör detta med hjälp av datormus och tangentbord. Gör så här för...

Eget betalsätt för till exempelvis onlinebetalning

Eget betalsätt för till exempelvis onlinebetalning Ibland kan det finnas behov av att ha ett helt eget betalsätt. Ett exempel är om man har en webbshop och vill slå ut en beställning. Det kan även röra sig om att man vill sponsra en förening och annat. Om man vill kunna skänka presentkort så kan man inte lägga rabatt då presentkort inte är en försäljning. Då behöver man ha ett betalsätt för detta. Skapa betalsättet för utbetalningen Gå till menyn Register - Varuförsäljning - Artikelgrupper...

Sälja cykel till företag men registrera på respektive ägare (Cykelhandlare)

Sälja cykel till företag men registrera på respektive ägare Ett företag eller en kommun kan besluta sig för att köpa cyklar till sina anställda som ett personalköp. Företaget ska ha fakturan men ägarbeviset till cykeln ska till respektive person. Förutsättningar För att detta ska fungera så behöver kassan vara förberedd att kunna fakturera kunder. Artiklarna behöver ha enhet Cykel. Om inte enhet Cykel används så är denna guide inte användbar. I guiden används ett företag och en kund som ...

Betalsätt för manuell utbetalning för till exempelvis bankkonto eller annat

Betalsätt för manuell utbetalning för till exempelvis bankkonto eller annat I vissa lägen kan man behöva utföra en manuell utbetalning till kund såsom banköverföring till kundens bankkonto. Kassasystemet hanterar inte själva banköverföringen vilket hanteras separat men det bör registreras en transaktion i kassan för möjligheten att följa detta via kassans lagerhistorik och andra underlag. Skapa betalsättet för utbetalningen Gå till menyn Register - Varuförsäljning - Artikelgrupper Tryc...

Använd och erbjud e-kvitto (elektroniska kvitto via SMS, mejl eller QR-kod)

<--Tillbaka Använd och erbjud e-kvitto (elektroniska kvitto via SMS, mejl eller QR-kod) Funktionen e-kvitto är vår helt egen lösning för hantering av elektroniska kvitto och digital papperskorg. Det är mycket enkelt både att komma igång och använda e-kvitto och dessa registreras precis lika smidigt som vanliga papperskvitto. Tjänsten öppnar även upp för en digital papperskorg dit man kan skicka kvittot istället för att skriva ut det, så säg hej då till överfulla papperskorgar och en mas...

Kom-i-Gång med e-kvitto / elektroniska kvitto

<--Tillbaka Kom-i-Gång med e-kvitto / elektroniskt kvitto Välkommen till vår helt egen lösning för elektroniska kvitton, e-kvitto! Det är enkelt att komma igång med e-kvitto och det fungerar lika smidigt att använda som att skriva ut ett papperskvitto. Era kunder behöver varken krångla med registreringar eller ladda ner olika appar! Kvittot skickas automatiskt från kassaprogrammet och kan levereras via SMS, mejl eller via en QR-kod på kunddisplayen. Tjänsten öppnar även upp för en digit...

Offlinekatalogen - Det molnbaserade artikelregistret

Offlinekatalogen - Det molnbaserade artikelregistret Offlinekatalogen är en komplettering till det PC-baserade kassasystemets artikelregister för att hantera, oftast större, centrala artikelregister via molnet. Detta kan användas istället för att de lokala kassadatorerna ska innehålla väldigt stora register till exempel för säsongsartiklar eller andra varor som inte tillhör ordinarie sortiment. Finns inte en viss artikel i kassan hämtas den enkelt ner från Offlinekatalogen och förblir därefte...

Kom-i-Gång - Kundklubb / Poängstege med rabatt samt kundutskick via SMS

Kom-i-Gång - Kundklubb / Poängstege med rabatt samt kundutskick via SMS I denna guide går vi igenom hur man kan sätta upp ett lojalitetssystem där kunder samlar poäng på sina köp som sedan går att nyttja till exempelvis rabatter på kommande köp. Vi kommer även ta med avsnittet om hur man enkelt kan göra massutskick, bland annat via SMS, till olika kundurval likt de som har en viss mängd poäng. När uppsättningen är gjort kommer kassaprogrammet automatiskt hantera intjänandet av poäng på varje kö...

Skicka presentkort via SMS

Skicka presentkort via SMS Presentkort via SMS är en otroligt lätthanterlig funktion som enkelt används vid både utställande och inlösande av presentkortet. Funktionen använder unika koder för att lösas in och dessa skickas till mottagaren direkt vid betalning. Presentkorten är inte personliga och de går utmärkt att lösa in så länge uppgifterna från SMS-presentkortet finns tillgängliga. I efterhand kan man kontrollera saldo eller ta ut en kopia på presentkortet om så önskas. Ställa ut ett S...

Skicka bong till köket (för restaurang)

Skicka bong till köket (för restaurang) Bongar används för att automatiskt skicka meddelande till köket så de vet vad som ska tillagas. Kassan har ett system för att göra detta. Kravet är att man har en kvittoskrivare installerad (i varje kassa som ska kunna bonga) för ändamålet. Denna kan vara inkopplad på nätverket och placeras lämpligen i, eller i närheten av, köket. Har man ingen separat skrivare så går det givetvis att använda kassans kvittoskrivare så får man ta med bongen till köket. B...

"Framma" rätt (för restaurang)

"Framma" rätt (för restaurang) Om det finns behov för att tala om till köket att en maträtt ska frammas så finns det i kassan en funktion för att skicka meddelande till bongskrivare/köksskärm. Att framma en rätt fungerar bäst när man använder parkerade notor (eller använder bordskartan) men går förstås att använda utan detta. Börja med att programmera en knapp Se vår videoguide för hur man programmerar knappar: [Video] Programmera Knappar (https://helpdesk.nutid.se/682571--Video--Programmera...

Rabattgrupp för Kampanjer / Generell genomgång

Rabattgrupp för Kampanjer / Generell genomgång Gå till menyn ”Register/Varuförsäljning/Rabattgrupp”. - Listar alla befintliga rabattgrupper med sortering efter artikelgrupp. - Listar alla befintliga rabattgrupper med sortering efter rabattgruppernas benämning. - Inställning för rabattfunktioner. Dessa ställs in för respektive rabattgrupp. Knapparna [Ny], [Spara] och [Radera] berör bara det som fylls in i Rabattgrupp funktioner - Listar alla artiklar som är kopplade till respektive...

Rabattgrupp för Kampanjer / Rabatt på kombination av artiklar

Rabattgrupp för Kampanjer / Rabatt på kombination av artiklar Se Rabattgrupp för Kampanjer / Generell genomgång (https://helpdesk.nutid.se/033751-Rabattgrupp-f%C3%B6r-Kampanjer--Generell-genomg%C3%A5ng) Gå till menyn ”Register/Varuförsäljning/Rabattgrupp”. Exemplet visar hur man lägger till en rabattgrupp där alla artiklar måste slås in för att rabatt ska utgå. Här är det två artiklar som behöver slås in. Tryck på knappen [Ny] och fyll i fältet Benämning med ett beskrivande namn. Fortsätt ...

Rabattgrupp för Kampanjer / Rabatt på leverantörs hela sortiment

Rabattgrupp för Kampanjer / Rabatt på leverantörs hela sortiment Se Rabattgrupp för Kampanjer / Generell genomgång (https://helpdesk.nutid.se/033751-Rabattgrupp-f%C3%B6r-Kampanjer--Generell-genomg%C3%A5ng) Exemplet visar hur man lägger till en rabattgrupp för en leverantörs hela sortiment för att ge 20% rabatt. Detta kräver att artiklar är upplagda korrekt med leverantören kopplade till artiklarna. Se i bilden från artikelregistret. Lägg upp rabattgruppen Gå till menyn ”Register/Varuförsäl...

Uppdatera PC-Kassa

Uppdatera PC-Kassa Det är enkelt och viktigt att uppdatera PC-Kassa. Säkerställ alltid en uppdaterad kassaversion för möjligheten till de senaste funktionerna och de förändringarna som gjorts. När en uppdatering görs är det också viktigt att samtliga kassor (inkl. backoffice) uppdateras för att arbeta med samma version. Om en kassa har blivit uppdaterad kommer därefter övriga känna av detta och meddela att version finns för uppdatering. Rekommendation är att genomföra uppdatering utanför drif...

Starta Fjärrverktyget (ID-nummer) och ge tekniker åtkomst till kassan.

Starta Fjärrverktyget (ID-nummer) och ge tekniker åtkomst till kassan. Tryck på den blå symbolen med två pilar nedanför för att ladda ner fjärrverktyget (nv.exe). Se gärna längre ner på sidan för ytterligare information samt beskrivning över hur man kan starta fjärrstyrning på olika sätt. För att nå nedladdningssidan via en annan webbläsare vänligen surfa in på www.kassasupport.se (https://www.kassasupport.se/) och tryck på knappen "Starta fjärrverktyg". (https://nutid.se/nv.exe) När anslutn...

Kom-i-Gång med Serviceschema Online för Elcykel

Kom-i-Gång med Serviceschema Online för Elcykel Serviceschema Online för elcyklar är en uppdatering av det tidigare serviceschemat för att skapa och hämta serviceschema för en elcykel oberoende av vilken butik som sålt elcykeln eller gjort senaste service. Detta centrala upplägg använder elcykelns unika ramnummer för att lagra och hämta historiken från molnet. Verkstäderna behöver inte ens ingå i samma butikskedja för att ha möjlighet att hämta upp historiken och detta kan även hanteras vi...

Kom-i-Gång med RUT och ROT-Avdrag

RUT och ROT Kom-i-Gång med RUT- och ROT-Avdrag Att komma igång med RUT- eller ROT-avdrag i PC-kassa är både snabbt och enkelt. En försäljning med skattereduktion tar enbart ett par sekunder extra och i efterhand går det enkelt att följa upp samt ta ut tydliga underlag för administration. Uppsättningen av denna funktion görs på egen hand i ett par steg genom att följa denna guide. PC-Kassa "lär sig" efter hand vilka artiklar man tidigare markerat som avdragsgiltiga och systemet sköter autom...

Guide för installation av Backoffice

Backofficeinstallation av kassaprogrammet Ej säljande kassa för exempelvis registervård eller annan administration Bra att tänka på - Läs först igenom hela guiden innan start av installation. - Kontrollera alltid före en backofficeinstallation att befintliga kassor är uppdaterade till senaste version. I samband med denna installation genomförs nämligen en uppdatering vilket innebär att även alla andra kassor som är sammankopplade i ert system behöver uppdateras. Det är därför lämpli...

Koppla Kunder / Föreningar till kvitto (samt automatisk rabatt)

Koppla Kunder / Föreningar till kvitto (samt automatisk rabatt) Försäljning till föreningsmedlemmar och andra kunder skiljer sig inte mycket från hur en vanlig försäljning genomförs i PC-Kassa. Skillnaden är att man behöver registrera föreningen / kunden i kassans kundregister och sedan vid själva försäljningstillfället koppla försäljningen till relevant förening / kund. På så sätt kommer man därefter ha möjlighet att bland annat ta ut statistik på förenings- / kundnivå eller sätta specifika ra...

Arbeta med Leverantörsregister och Leverantörsbeställning

Arbeta med Leverantörsregister och Leverantörsbeställning PC-Kassa hanterar en omfattande leverantörshantering med möjlighet att bland annat utföra beställningsunderlag, inleveranser, statistik och andra urval utefter leverantörer. I denna guide går vi igenom hur man kan lägga upp leverantörer i kassan och hur man kan koppla artiklar till dessa. Vi går också igenom hur man kan skapa leverantörsbeställningar och utföra inleverans av dessa samt tittar på statistik som berör leverantörer. Kor...

Arbeta med Uthyrning

Arbeta med Uthyrning I PC-Kassa finns funktioner för att hantera uthyrning av varor. Till exempel för att hyra ut maskiner, släpvagn, högtidskläder eller annat. Uthyrning förutsätter att man har tillgång till kundregister i kassan. Uthyrningsfunktionen hanterar uthyrning med antal minuters hyrtid, timmar, dagspris eller fastpris. Uthyrningsartikel Börja med att registrera en lämplig artikel för uthyrning. Undersök med er redovisare vilken varugrupp (moms) denna ska hanteras under. Skillnad...

Kom-i-Gång med vår inventeringsguide

Kom-i-Gång med vår inventeringsguide Klicka här för att komma till biblioteket med filmer om inventering. (https://helpdesk.nutid.se/547443-Inventering--Lagerhantering) Viktig information Denna guide innehåller information och flöde hur man inventerar med hjälp av inventeringslista i PC Kassa. Inventerar ni med Inventeringsscanner BCP8000 så tar ni del av hela guiden. Inventerar ni utan inventeringsscanner där ni räknar och fyller i inventeringslistan för hand så behöver ni ta d...

Arbeta med inköp för till exempel guldhandlare och klockbutiker med flera.

Arbeta med inköp för till exempel guldhandlare och klockbutiker med flera. Den här inköpsfunktionen är i första hand framtagen för smyckes / guld och klockbutiker. Men funktionen lämpar sig även till andra branscher där man hanterar inköp direkt i kassan. Funktionen går ut på att man i kassan direkt kan registrera ett inköp som knyts till en kund och blir registrerat i systemet som ett inköp/utbetalning. Man kan vid senare tillfällen gå in och se vad man tidigare köpt av kunden. För att hanter...

Kom-i-Gång med Serviceorder (SO) i PC-Kassa

Kom-i-Gång med Serviceorder (SO) i PC-Kassa Vad är en serviceorder i kassan? Serviceorder används till exempel vid reparationer och montering. SO kan kopplas till en kund. En SO kan hantera olika statusar. Dessa kan i sin tur till exempel automatiskt skicka ut ett meddelande till kunden som e-post eller SMS. Används bland annat till att informera kunden att deras reparation är färdig och det går bra att hämta varan. Observera att guiden förutsätter att rätt knappar finns. Det går att lägga...

Skapa Artiklar och Artikelgrupper

Skapa Artiklar och Artikelgrupper Tänk på att rådfråga butiksansvarig, eller centralt om ni ingår i en kedja, vad som är tillåtet vid uppläggning av artiklar mm. En artikel ligger alltid under en artikelgrupp (varugrupp). Det går inte att skapa en artikel som inte ligger under en artikelgrupp. Artikelgruppers hierarki är helt plan. Det går inte att lägga artikelgrupper under en annan artikelgrupp. Skapa ny Artikelgrupp Om det behövs en ny artikelgrupp måste den skapas i kassan. Gå ti...

Arbeta med Företagskort

Arbeta med Företagskort Företagskort är en form av samlingsfakturering där man identifierar kund och referens via ett magnetkort. Företagskort skapar en post för senare utskrift på motsvarande sätt som faktura, fast magnetkortet styr vilken kund som ska faktureras. Antingen skickas fakturorna enskilt, eller så samlingsfaktureras de, beroende på inställningen på kunden. Företagskort kan användas både för att verifiera att köp får utföras till företaget, och debiteras via faktura, men även som pe...

Kom-i-Gång med Fakturering / Reskontra / Inbetalning / Påminnelse

Kom-i-Gång med Fakturering För att fakturering ska fungera i kassan måste vissa krav uppfyllas. - Kundregister måste finnas i kassan. Då PC-Kassa Start ej har kundregister så går det inte att fakturera från den licensformen. - Fakturakunden måste vara inlagd i kassan. - Dessa ska ha en gällande kreditgräns samt vara markerade som kreditgodkända. - Leveranssätt, leveransvillkor och betalningsvillkor måste vara angivna. - En A4-skrivare och/eller möjlighet att skicka epost...

Inställningar för SIE-filer samt Kontoplan (Redovisningskonto)

Inställningar för SIE-filer samt Kontoplan (Redovisningskonto) Här följer en guide för hur man kan göra ändringar i PC-Kassa som berör SIE-filens data samt hur man ändrar konto för artikelgrupper och betalsätt mm. Generella inställningar För att ändra generella inställningar i hur SIE-filens data exporteras går man via menyerna i PC-Kassa. Arkiv - Företagsuppgifter - Export inst. - Bokföringsfil. Se bild nedan. Gör ändringar (likt sökväg till SIE filer, Dimensioner, filnamnsprefix, ko...

Rabattgrupp för Kampanjer / Tag 3 Betala för 2 m.fl.

Rabattgrupp för Kampanjer Se Rabattgrupp för Kampanjer / Generell genomgång (https://helpdesk.nutid.se/033751-Rabattgrupp-f%C3%B6r-Kampanjer--Generell-genomg%C3%A5ng) Gå till menyn ”Register/Varuförsäljning/Rabattgrupp”. Exemplet visar hur man lägger till en rabattgrupp där man får den billigaste varan av tre på köpet. För var tredje artikel som slås in går alltså rabatten in. Varorna måste inte slås in i ordning. - Benämning. Syns inte till kunden. Sätt namn som är förklarande för...

Kundutskick (mängdutskick) via SMS/e-post

Kundutskick (mängdutskick) via SMS/e-post Massutskick går att använda för allt ifrån informationsmeddelande till erbjudande. Kassan har stöd att göra dessa utskick både via e-post och SMS. Mängdutskick med e-post förutsätter dock inställningar och att er e-postleverantören har stöd för massutskick. SMS kräver däremot inga separata inställningar samt SMS har generellt också en högre träffyta då de vanligtvis blir lästa i större utsträckning än reklammejl. SMS är ett mycket effektivt sätt att få...

Registrera / stäng av växelkassa

Registrera / justera växelkassa eller stäng av den helt Registrera växelkassa Innan man påbörjar försäljning för en ny dag behöver växelkassan fastställas. Denna nollställs vid varje dagsavslut. Växelkassan är den summa pengar man har i kassalådan vid morgonens start. Skriv in beloppet som finns i lådan. Man bör alltid kontrollräkna beloppet innan summan godkänns. Kontrollera så datumet stämmer överens med verkligheten. Tryck [GODKÄNN]. Växelkassa godkänns på samtliga säljande kassa...

Felslag / Korrigera Inslag / Rensa kvittot

Felslag / Korrigera Inslag / Rensa kvittot Felslag kan ändras på två sätt, antingen via knappen felslag eller F1-NY. Felslagsknappen gör det möjligt att ångra inslag som redan har slagits in i kassan men som är felaktiga, oavsett om det gäller antal av en eller flera artiklar eller annat. Man ska då antingen trycka på felslagsknappen om det enbart är ett fåtal artiklar som är felaktiga. Däremot om alla artiklar är fel, se förklaring F1-NY. När man trycker på felslagsknappen kommer en ...

Tillgodokvitto

Tillgodokvitto Kassan kan hantera tillgodokvitto. Dessa är tidsbestämda och inställningar för giltighetstid finns. För att ge ut ett tillgodokvitto ska en försäljning ha resulterat i ett negativt belopp, så som ett återköp. Betalsätt för tillgodokvitto För att kassan ska kunna ge ut ett tillgodokvitto behövs det att ett eller två egna betalsätt tilldelas funktionen. Detta kan till exempel heta "Tillgodokvitto" (om man ska använda ett betalsätt både för att ge ut och ta emot tillgodokvitt...

Återköp / Retur

Återköp och returer När en kund kommer in och vill returnera en vara. Ta kvittot. Finns det en streckkod går det att skanna denna. Alternativt om Dagens kvitton är aktiv i säljmiljön. Där finns en knapp med ett förstoringsglas. Tryck på den och skriv in kvittonumret. Avsluta med [Enter]. Då visas alla varor som är inköpta på det kvittot i kvittolayouten på vänster sida. Det kommer också upp en meny med olika val. Denna kan se något annorlunda ut på olika kassor. - - Skriv ut k...

Kom-i-Gång med Presentkort

Kom-i-Gång med Presentkort Sälja presentkort För att sälja presentkort (papper, magnetkort), klicka på knappen [Presentkort] nere till vänster på skärmen. Man kan byta namn på Presentkort i inställningar. I så fall står det namnet på knappen i stället. Skriv önskat belopp (inringat med blått) och tryck [Enter]. Beloppet läggs till rutan Summa. Tryck [Enter] igen för att hoppa till nästa fält. Om presentkortet är i form av ett magnetkort (inringat med rött). Dra kortet två gånger...

Parkera och hämta Kvitto

Parkera och hämta Kvitto För att parkera pågående kvitto, tryck på knappen [P] på höger sida under sifferpanelen. (Finns där ingen "P"-Knapp eller Sifferpanel på höger sida går denna att ta fram med makrot: GGRINSLAG) Ange ett nummer eller namn med hjälp av skärmtangenterna och parkera med [OK] (bild 1). För att hämta upp kvittot, tryck på [P] och välj önskat kvitto. Tryck [OK]. Tips! Med ett fysiskt tangentbord k...

Rabatthantering - F4 Rabatt

Rabatthantering - F4 Rabatt [F4 Rabatt] används för att ge rabatt på delar av eller hela kvittot. Rabatt ges alltid efter ett (eller flera) inslag. När man trycker på knappen öppnas ett fönster för rabatt. Grön markering. Välj hur rabatten ska presenteras på kvittot. - RABATT kr. Skriv i klartext hur stor rabatten ska vara mätt i kronor. - Rabatt i %. Skriv hur många procent rabatten ska vara. - Nytt slutpris. Skriv i klartext vad slutpriset ska bli. Blå markering. Vä...

Registrera Svinn

Registrera svinn Kassan har en funktion för att registrera svinn. För att använda detta, programmera en knapp med makrot: REGISTRERASVINN Tryck på knappen. Ett fönster öppnas. Fyll i totalt belopp för svinnet för respektive varugrupp under kolumnen ”Belopp”. Tryck [OK] när allt är ifyllt. Detta görs med fördel löpande under dagen. Nästa gång svinn-fönstret öppnas kommer det totala beloppet för respektive varugrupp stå under ”Totalt” och ”Belopp” kommer att adderas till d...

Avsluta Dag / Dagsavslut

Dagsavslut, en daglig rutin Detta gör man efter dagens försäljning är klar och inga fler transaktioner ska göras i kassan. Förslagsvis efter stängning. När ett dagsavslut är gjort går det inte att ångra. Börja med att välja fliken för dagsavslut. Kortavslut Makro: Normalt är det BABSAVSLUT Om kortterminalen är kassaansluten, avsluta först den med knappen för detta. Den kan heta t.ex. ”KORTAVSLUT”. Observera vid fler än en kassa: Vissa kortterminaler räcker det normalt att man...

Exportera SIE-Filer

SIE-Export SIE-filerna från kassan följer svensk standard, version 4. De flesta svenska, om inte alla, bokföringsprogram kan importera SIE-filer. För att SIE-filen ska gå att använda är det viktigt att kontouppsättningen är kontrollerad och uppsatt i PC-Kassa samt att eventuella inställningar för export av SIE-fil är gjorda. Se mer om detta i separat avsnitt. (https://helpdesk.nutid.se/136640-Inst%C3%A4llningar-f%C3%B6r-SIE-filer-samt-Kontoplan-Redovisningskonto) Inställningar för SIE...

Användarmanual för Inventering i PC-Kassa - nedladdningslänk PDF

Användarmanual för Inventering i PC-Kassa - nedladdningslänk PDF Nedladdningslänk: Nedladdningslänk för Inventeringsmanualen som PDF. (https://nutid.se/release/Manualer/PCKassa/Inventeringsguide.pdf) Videoguider om inventering Klicka här för att komma till avdelningen med videoguider över inventeringsflödet. (https://helpdesk.nutid.se/547443-Inventering--Lagerhantering)

Användarmanual PC-Kassa - nedladdningslänk PDF

Användarmanual PC-Kassa Nedladdningslänk: Nedladdningsbar användarmanual för PC-Kassa i PDF. (https://nutid.se/release/Manualer/PCKassa/pckassamanual.pdf)