Generellt om etiketter

Generellt om etiketter

Man skriva ut olika typer av etiketter. Det kan vara information om en artikel eller till exempel från en serviceorder. Gemensamt för etikettutskrifterna är att de utgår från en mallfil som kassan behöver kunna komma åt. Normalt ligger mallfilen på kassadatorns hårddisk. Mallfilen har ett speciellt filformat (.pri) och kan editeras i ett program avsett för detta. Programmet för att editera en pri-fil ingår med kassainstallationen och ligger i dess installationsmapp på datorn. Det heter "prisgen.exe" och går att starta direkt från mappen eller från artikelregistret i kassan samt vid inställningar för skrivare. Det programmet kommer hanteras i en annan artikel.

Det finns fördefinierade pri-filer med kassainstallationen och dessa ligger i en mapp med namn SQL (normalt C:\Program Files (x86)\Nutid - PC Kassa\SQL).

De filer det rör sig om är

  • 57x31.pri
  • adressmall.pri
  • avtal_exempel.pri
  • oEtikettDefault.pri
  • SLP-MRL.pri

57x30.pri är ett exempel på hur man kan skriva ut en etikett som till exempel klistras på en produkt för att kunna skanna streckkoden i kassan vid försäljning. Denna etikett kopplas till respektive artikel men det finns även andra sätt att använda 57x30.pri.

adressmall.pri används när man skriver ut adressetiketter för inlagda kunder (för att skicka försändelse till kund).

avtal_exempel.pri används för att automatiskt skriva ut efter försäljning av en vara. Det måste inte vara ett avtal utan kan till exempel vara en innehållsförteckning eller en kort manual et cetera. Denna kopplas till respektive artikel och skrivs ut efter försäljning.

oEtikettDefault.pri används till utskrift av bokningsbekräftelse och artikelutskrift från order.

SLP-MRL.pri användes tidigare om man hade en etikettskrivare från Seiko. 

 

Skriva ut etikett

Man behöver ha en skrivare för detta installerad i den kassadator som ska skriva ut etiketter. Det behöver alltså inte vara i en säljande kassa utan det går bra att ha en backoffice (kassainstallation på en kontorsdator med stängda försäljningsmöjligheter) för utskrifterna.

Beroende på typ av utskrift behövs olika sorters skrivare. Om man ska skriva ut klisterbara etiketter behöver man en etikettskrivare eller en A4-skrivare som klarar av detta. Hyllkantsetiketter brukar fungera fint med A4-skrivare med speciellt papper (som ofta är förperforerade) eller en etikettskrivare. Avtal och liknande skrivs ut på A4-skrivare. Det går även att istället för etikettskrivare välja kvittoskrivaren. Utskriften blir okej men kvalitén kanske inte blir så bra.

 

Installera skrivare

Kontrollera med tillverkarens hemsida för att hämta hem och installera deras programvara för skrivaren. Alla A4-skrivare som går att installera i Windows bör fungera att använda med kassan men vi kommer inte kunna ge support på skrivaren i sig. När det gäller etikettskrivare så förespråkar vi Zebra ZD421D då vi har testat den själva i kassan och har ganska stor erfarenhet med den. Övriga etikettskrivare är det inte säkert att vi kan ge mer än generella tips vid felsökning.

För att välja skrivare som ska användas i kassan går man via menyn "Arkiv/Inställningar/Systemuppgifter". Välj fliken som heter "Skrivare & Etiketter".

För att välja etikettskrivaren, markera den i listan (här är GK420d markerad) och tryck på knappen "Välj markerad skrivare som etikettskrivare".

Motsvarande görs om man har installerat en A4-skrivare.

TIPS: Man kan välja vilken mall man vill ha som standardval när man skapar nya artiklar i kassan via knappen "Välj standard prislapp" och klicka vidare till den mall som ska användas.

TIPS: Man kan här komma åt prisgen.exe för att ändra hur mallen ser ut via knappen "Skapa/ändra prislapp".

 

Justera utskriften

Till höger om valet av skrivare kan man justera utskrifter för vald etikettskrivare. 

Etikett Streckkodstyp

EAN (EAN-13, European Article Number) är världens mest spridda streckkod och används för märkning av artiklar och varor. Nummersystemet hanteras av GS1-organisationen i respektive land.

Code 39 är ett äldre kodformat. Det klarar versala tecken (A-Z), siffror (0-9) samt några specialtecken. Code 39 har ingen inbyggd kontrollsiffra.

Code 128 kan koda de 128 första tecknen i ASCII-kodningen men ger även en kompakt kodning av numeriska värden. I koden ingår även en kontrollkod för att säkra mot läsfel.

TIPS: Mer information om streckkoder finns på Wikipedia och andra platser på internet.

Etikettskrivare marginaler

Här kan man finjustera placering av utskriften på etiketter. Gör en testutskrift och måtta på den om det ser bra ut eller om det behöver justeras. Man kan justera från vänster och från toppen och enheten är millimeter. Sätter man Topp: 5 till exempel så skjuter man ner utskriften 5 mm på etiketten.

Det går att sätta ett minusvärde. 

TIPS: Innan man justerar bör man kontrollera om det är inställningar i skrivarens drivrutiner som behöver ändras. Det kanske räcker med en kalibrering för att få ordning på utskriften eller att definiera storleken på etiketterna som används.

Tvinga streckkoden till vald streckkodstyp oavsett längd

Denna används oftast i felsökningssyfte. Har man valt EAN som streckkodstyp och har till exempel en streckkod med CODE39 så fyller den upp med nollor innan streckkoden så antal tecken blir 13 (som för EAN) vid utskrift. Om man istället valt CODE39 och skriver ut en EAN-streckkod så tas tecken bort i slutet av streckkoden vid utskrift så att bara nio tecken är kvar. Normalt så ska denna alltså INTE vara markerad.

Etikett orientering

Om utskriften ska ske stående eller liggande. Detta kan man ofta även ställa i inställningar för skrivaren. Dessa kan då krocka med varandra. Välj endera stället att göra ändringar på.