Vinstmarginalbeskattning (VMB)

Vinstmarginalbeskattning (VMB)

Regeln är att ett företag som köper in en begagnad produkt, som de sen säljer, bara ska skatta på vinsten.

Exempel: Köper in en begagnad cykel för 100kr som senare säljs för 600kr. Momsen räknas då enbart på 500kr. 

 

Kvitto till kund som köper begagnat

En textrad läggs till: VMB Regel tillämpad.
Det finns ingen moms med. Försäljningen redovisas därför i raden för 0% moms.
Detta för att ett företag som köper en begagnad produkt inte ska kunna redovisa moms.

 

Lägga in artikel

Artikeln ska läggas in under en artikelgrupp där ”VMB - Vinstmarginalbeskattning / Marginalmoms” är markerad.
Inpris sätts till det som produkten köptes in för.

Inpris används sedan i beräkningen för hur mycket vinst man har vid försäljningen, se nedan.

I artikelgruppen kan man även fylla i marginal som en procentsats. Om en artikel saknar inpris så kommer kassan i stället att beräkna detta utifrån marginalen.

Prioritet är alltså att om det finns inpris så används detta. Om det inte finns inpris så kollar kassan på marginalen i artikelgruppen och använder den.

 

Kontoplan

Debet

 • VMB, kostnad

  • Det man betalar för inköpet (100:-).

 • VMB, Vinst marginal

  • Det man tar betalt utöver inköpskostnaden (500:-).

Kredit

 • VMB, försäljning

  • Totalt försäljning (600:-).

 • VMB, inköp

  • Inpriset på såld artikel (100:-).

 • VMB, Besk.underlag

  • Den del som momsen beräknas på (400:-).

 • VMB, utgående moms

  • Summan moms att betala (100:-).

 

Kontorapport

I kontorapporten (pdf) är en begagnad produkt inköpt för 100:- och sedan såld för 600:-.

Ytterligare en kontorapport med beskrivningar om de olika kontona. Här är en begagnad produkt inköpt för 100:- och sedan såld för 1000:-

 


Tips!

Kassan hanterar själva VMB-momssatsen enligt den inställning som är satt i Företagsuppgifter / Redovisning. Sätt denna till önskat val innan man börjar arbeta med VMB. Det går enbart arbeta med en momssats på VMB-försäljningen.