Bordskarta: Grundläggande försäljning (för restaurang)

Bordskarta: Grundläggande försäljning (för restaurang)

Kassan har restaurangfunktionen Bordskarta. Man kan ha upp till fem olika bordskartor.

För att:

Vissa av bilderna kan skilja sig lite mot hur ni har det hos er. Designen på hur borden gestaltas kan vara annorlunda till exempel. Se artiklarna (ovan) för att se hur man ställer in just sin bordskarta.

 

Slå in artiklar

Man kan välja att starta försäljning på två sätt. Antingen dubbeltrycker (dubbelklickar) man på önskat bord eller så markerar man det och trycker på knappen "Påbörja".

När man markerar bordet blir det visualiserat med en annan färg.

Om frågan gällande antal gäster visas, fyll i och fortsätt med knappen OK.

Sen tas man till säljmiljön där man kan slå in kundernas beställning.

Inslagsfönstret är nu gulmarkerat för att visa att man har valt ett bord för inslagen. Till höger (höger om klockan) ser man vilket bord man arbetar med (namnet är samma som namnet på bordet så det bestämmer man själv).

Slå in önskad försäljning. Sen kan man spara inslagen till bordet igen (finns inte den knappen (som på bilden) kan man skapa med makro: . ##SPARANOTA##)

Namnet som föreslås är detsamma som tidigare. Ändrar man detta namn här så släpps den dock från bordet (som blir tillgänglig för en ny försäljning igen).

Går man nu in på bordskartan igen så ser man att bordet blivit markerat som upptaget

Man kan även se hur mycket kunden ska betala (519 kr).

 

Komplettera på bordet

Markera bordet igen. Knappen "Påbörja" nedertill har bytt namn till "Komplettera". Tryck på den (eller dubbeltryck på bordet).

Föregående inslag visas. Man kan nu slå in ytterligare. Avsluta med att spara till bord. Upprepa vid behov för att slå in mer.

 

Ta betalt

Till sist ska ju kunden betala. Då tar man fram bordet till säljmiljön precis som när man kompletterar det. Här väljer man önskat betalsätt och slår ut som vanligt. Kassan känner av att bordet blir ledigt och nya gäster kan slå sig ner där.

 

Lite om sparade bord

Kassan använder samma funktion som vid spara nota. Om man använder P-knappen så kan man se dessa, men bara om det är valt att visa notor från bord.

Även här känner kassan av att det handlar om ett bord om man slut ut försäljningen och bordet blir ledigt igen.