Kommissionsförsäljning, allmän

Kommissionsförsäljning

Försäljningen av kommissionsvaror genomförs på samma sätt som försäljning av andra varor i kassan. Skillnaden är förarbetet och hur dessa artiklar registreras samt knyts till kommittenten (inlämnaren). Vid kommissionsförsäljning betalas ersättningen till kommittent (inlämnaren av varan) ut först efter att försäljningen är gjord. Man bör separera varorna för kommissionsförsäljning från vanlig försäljning. Skapa separat eller separata artikelgrupper som kommissionsartiklar registreras i. 

Säkerställ också att ni har relevanta avtal för kommissionshanteringen klara då detta hanteras utanför PC-Kassa.

Guiden skiljer mellan en vara (som är den fysiska varan) och artikel (som är det som läggs in i kassan).

 

Kortfattat

  • Skapa ett betalsätt för utbetalningen av kommission
  • Registrera varugrupp för kommissionsvaror
  • Lägg upp kommittenten i kundregistret samt leverantörsregistret
  • Registrera kommissionsartikeln
  • Sälj varan
  • Utbetala kommission till kommittenten

 

Betalsätt för utbetalning av kommission

Skapa betalsättet som ska belastas vid kommande kommissionsutbetalningar.

Öppna artikelgruppsregistret via menyn Register - Varuförsäljning - Artikelgrupper.

Tryck på knappen [Ny] och ange uppgifter för betalsättet. Det är viktigt att markera "Betraktas som betalsätt och omsättningsbefriad" för att detta ska hanteras som ett betalsätt. Tryck på knappen [Spara] och [Stäng] när detta är klart.

Undersök eventuell konteringskonto för detta betalsätt som anges på fältet intäktskonto (då det är ett betalsätt ska det inte vara med ett momskonto). 

Öppna kassans inställningar via menyn Arkiv - Inställningar - Företagsuppgifter och gå vidare till den andra fliken Redovisning.

Ange i rullistan under valen för Kommissionsbetalsätt det betalsätt som ska belastas vid utbetalning av kommission. Välj det betalsättet som skapades ovan.

Kontrollera även under fliken Företag och säkerhetsställ att inställningarna för utbetalningsregler är anpassade för de belopp som kan komma att utbetalas.

[Spara] och  [Stäng]- Starta därefter om kassaprogrammet helt.

 

Varugrupp för kommissionsartiklar

Varorna för kommissionsförsäljning bör registreras i en separat artikelgrupp avsedd enbart för kommissionsartiklar. Skapa en artikelgrupp med VMB (vinstmarginalbeskattning då beskattningen enbart ska räknas på vinsten). Detta är samma förfarande om man säljer begagnade varor som inte är en kommissionsvara.
I denna grupp placeras därefter varorna som säljs på kommission. Det går bra att skapa flera grupper på samma sätt för att separera varorna ytterligare.

Register - Varuförsäljning - Artikelgrupper

Tryck knappen [Ny] och ange information om varugruppen. Slutför genom att trycka på knappen [Spara]. 

För ytterligare information om generell hantering, kontering mm. av VMB-försäljning, se separat dokumentation för detta. 

 

Registrera kommittenten (inlämnaren)

Kommittenten registreras både i kassans kundregister och som leverantör i leverantörsregistret. För kommissionshanteringen är det krav att leverantörs- och kund-nummer är identiska. Se vidare information om upplägget av kund/leverantör i avsnittet för detta. 

Registrera kunduppgifter för kommittenten i kassans kundregister via menyn Register - Kundregister - Kundregister eller [CTRL+K]. Tryck på knappen [Ny Kund] och ange fullständiga uppgifter samt spara. Notera / kopiera kundnumret.

Skapa en leverantör med samma namn och kundnummer som kommittenten. Öppna menyn Leverantör - Leverantörsregister och tryck på knappen [Ny]. Spara när leverantören (kommittenten) är skapad.

(Detta för att kommissionskopplingen görs mot denna person som leverantör av varan.)

 

Uppläggning av en artikel

Öppna artikelregistret via Register - Varuförsäljning - Artiklar och registrera artikeln på samma sätt som andra artiklar registreras. Välj att placera den under varugruppen för de separata kommissionsartiklarna och ange kommittenten som leverantör av vapnet. Tänk på att varugruppen för kommissionsartiklar är markerad för att beräkna beskattning efter vinstmarginal som beräknas utefter skillnaden mellan inpris och utpris. Skillnaden mellan inpris och utpris är således den summa som är kvar efter att utbetalningen till kommittenten är gjord. Om detta är överenskommit går det bra att ange inpris (beloppet kommittenten ska få utbetalt) redan nu. I annat fall lämnas inpris blankt. Tänk också på att när inpriset är angivet räknas dessa in i beräkningen för lagervärde.

För att eventuella konteringsunderlag ska innehålla beräkningen för VMB behöver "inpris" (utbetalningsbeloppet) anges på varan innan rapporterna för detta tas ut. 

Ange informationen och [Spara].

Om det finns etikettskrivare kan man med fördel generera en streckkod för artikeln och skriva ut en etikett till varan. Tryck på knappen till höger om streckkodsfältet för att låta kassan generera en ny streckkod. Utskrift av etiketter finns att läsa om i andra artiklar i vår helpdesk.

Nu går det bra att utföra en inleverans av varan (om man använder lagersaldo) så att artikeln uppdateras med ett lagersaldo.

 

Försäljning i kassan

Försäljning i kassan sker på samma sätt som övrig försäljning. Då kommissionsvaror är begagnade tillförs en textrad med information om detta.

Slå ut försäljningen på vanligt vis.

 

Registrera utbetalning av kommission

Öppna menyn Register - Kundregister - Kommission för att beräkna och skapa en utbetalning till kommittenten. 

Sök fram kommittenten i sökfönstret och öppna kommissionsfönstret genom att klicka på kunduppgifterna eller trycka på knappen [OK].

Kommissionsfönstret visar i den nedre halvan en lista över de artiklar som är sålda som kommissionsgrundande från den valda kommittenten samt presenterar även summan över det kommissionsgrundande beloppet som i exemplet är 500kr.

Fyll i andel i procent och tryck på knappen med två gröna pilar för att visa en uträkning över hur mycket som är kvar att betala ut till kommittenten.

För att genomföra utbetalning, tryck på knappen för detta och ange det belopp som ska utbetalas till kund. 

Betalas inte hela beloppet ut kvarligger detta och kan betalas ut vid ett senare tillfälle. 

Tryck på knappen OK för att slå in utbetalningen till säljmiljön.

Då det är en utbetalning blir det ett negativt belopp (jämför med ett återköp).

OBSERVERA! Vi avråder starkt från att arbeta med systematiska utbetalningar till kort då risken att dessa transaktioner hanteras och spärras för penningtvätt är överhängande. För mer information om detta kontakta skatteverket för gällande regler. För att veta mer hur man i kassaprogrammet kan hantera manuella utbetalningar mot egna betalsätt istället likt "Utbetalning Bankkonto" se mer om detta i separat guide.

Utbetalningen är klar och registrerad på kommittenten. 

 


Tips!

För att se kommissionsgrundande före senaste utbetalning, avmarkera rutan för att endast visa sedan senaste negativa post. 

 

Ange beloppet som utbetalats för respektive artikel som "inpris" på varan för att kassan ska kunna beräkna vinstmarginalbeskattningen.