Bordskarta: Placering av bord (för restaurang)

Bordskarta: Placering av bord (för restaurang)

Kassan har restaurangsfunktionen Bordskarta. Man kan ha upp till fem olika bordskartor.

För att:

 

Här visas hur man placerar ut och konfigurerar bord.

 

Placering av bord

Borden placeras ut i designverktyget. Man behöver programmera knappar för detta. 

Makro för att komma åt att sätta ut bord är: ##BORDSDESIGN##

För en fullständig lista av makron till bordskarta, se följande artikel: Bordskarta: Design (för restaurang)

Gå in i designverktyget via knappen.

Placera ett bord genom att högerklicka på en tom yta. I menyn som visas väljs "Nytt bord".

Man kan trycka på knappen med en pil neråt för att välja ett annat bord. Det finns många olika typer att välja mellan. Bilderna i sig har inga egenskaper alls. Så även om man väljer ett bord med sex stolar (som ovan) kan man ändå tala om att det bara är fyra stolar. För att det ska se snyggt ut kan man välja den bild som passar bäst in.

Det viktiga är egenskapsrutorna som förklaras här nedan.

BordsID: Fritext, till exempel kan man numrera dessa eller kombinera likt Bord01, Bord02 osv. Detta är det namn som bordets nota får (vilka man även kan finna under parkerade notor).

Antal stolar: Här skriver man in antal, ett tal bara.

Vinkel: Man kan rotera genom att skriva in ett gradantal.

Anteckningar: Har man en anteckning om bordet skriver man det här.

Spärrat: Om denna markeras går det inte att använda bordet i bordskartan.

Sortering: Kan användas för vissa rapporter om man jobbar med bordsbokningar. 

Bordstyp: Precis som bilden så påverkar inte detta valet bordet på något vis. Bara information.

 

Ändra utplacerat bord

När man har placerat ett bord kan man i efterhand flytta på det med hjälp av musen. Klicka-håll-dra-släpp.

Om något har blivit fel med egenskaperna för bordet går det bra att högerklicka på bordet och välja Egenskaper, eller dubbelklicka på bordet.

Med högerklick kommer man åt ytterligare två funktioner utöver Egenskaper.

Kopiera: När man valt denna kan man högerklicka på ett tomt utrymme och välja Klistra in. Då skapas en kopia av bordets egenskaper. Det man ska göra är att öppna egenskaperna för att sätta ett unikt BordsID. Allt annat utom Sortering följer med.

Radera: Detta tar bort bordet. Du får svara på en fråga om du verkligen vill ta bort det. Svarar man Ja där så går det inte att ångra.

 

Annat att nämna

Själva layouten är för borden bara en bakgrund. Har man till exempel lagt upp en växt så kan man placera ett bord över det. 

Om det visar sig att den där växten står felplacerad så får man gå in i designläget och flytta på den. Se följande artikel hur man gör: Bordskarta: Design (för restaurang)