Manual WO artikelhantering och BCP inleverans i kassaprogrammet

Weboffice artikelhantering och BCP inleverans i kassaprogrammet

Kom igång guide för att arbeta med artiklar i weboffice och BCP one i kassaprogrammet.

Artikelhantering weboffice

Skapa artikel i weboffice

 1. Tryck på Register --> Web-artiklar --> Skapa ny eller Lista

   
 2. Tryck på knappen Ny web-artikel, vill man söka fram en befintlig artikel gör man det i sökfältet ovan istället för att trycka på ny web-artikel.

   
 3. En ny vy dyker upp som ett rutnät där du anger artikelinformationen
  1. Avser basdatan för artikeln så som artikelnummer, streckkod, katalognummer och beskrivningen för respektive region om ni har flera.
  2. Avser priserna för respektive region om ni har flera.
  3. Avser vilken tid denna artikeln ska skickas ner till kassaprogrammet, redigerar du en befintlig produkt avser denna stämpel vilken tid ändringarna ska komma ner till kassaprogrammet.
  4. Avser fria fält, sådan information ni önskar ska finnas på artikeln som exempelvis lagerplats eller dylikt.
  5. Avser vilken leverantör artikeln ska vara kopplad till.
  6. Avser vilka butiker som ska ta del av artikeln.
  7. Avser vilken artikelgrupp som artikeln ska tillhöra.
  8. Sparar dina justeringar.

BCP inleverans i kassaprogrammet.

Skapa leverantörsbeställning i kassan manuellt

 1. Tryck på Leverantör --> Beställningar.

   
 2. Tryck på Ny beställning.

   
 3. Välj en leverantör.

   
 4. Lägg till dina artiklar genom att trycka på Ny.

   
 5. Sök fram din artikel

   
 6. Ange antal för din artikel och tryck spara.

   
 7. Upprepa för samtliga artiklar.

 

Skapa leverantörsbeställning i kassan via skanner

 1. Skanna dina varor med BCP One. För guide kring hur du använder BCP One följ denna guide https://shorturl.at/bloPU men bortse från inventerings-flödet.
   
 2. Tryck på Leverantör --> Beställningar.

   
 3. Tryck på skanner ikonen och välj BCP-One.

   
 4. Du får denna vyn och följer steget Inventory / Upload / 1. Unsent från guiden på punkt 1. för att starta inläsning från skanner. När inläsning är klar tryck OK.

 

Inleverans: leverera in artiklar på leverantösbeställning via skanner.

 1. Tryck på Leverantör --> Inkommen leverantörsbeställning.

   
 2. Öppna ordern genom att dubbeltrycka på den.

   
 3. Tryck på skannerikonen och välj BCP-One

   
 4. Du får denna vyn och följer steget Inventory / Upload / 1. Unsent från guiden https://shorturl.at/bloPU

   
 5. Tryck Leverera order, sen är det klart.