Bordskarta: Generell genomgång (för restaurang)

Bordskarta: Generell genomgång (för restaurang)

Kassan har restaurangsfunktionen Bordskarta. Man kan ha upp till fem olika bordskartor.

För att:

 

Här visas en översikt över bordskartan. 

 

Exempel på bordskarta

Följande är ett enkelt exempel på hur en bordskarta kan se ut. Ni anpassar själva för just er verksamhet. 

 

Själva bordskartan

Bordskartan kan bestå av två delar, dels själva borden men även andra objekt. Här är växten ett objekt och ingår i själva layouten av bordskartan. Andra objekt kan vara hyllor, mattor eller soffor med mera. Dessa objekt, som beskrivs mer i artikeln om att skapa en design, kan man inte integrera med. De ingår i bakgrunden.

Borden är det man använder sig av. Namnen (Bord 1, Bord 2 osv) bestämmer man själv. Namnen har en bärighet i sig då notor som sparas från en bord får bordsnamnet som notanamn. Utöver att man kan spara notor på borden så kan man även boka upp borden. Man trycker på borden för att komma åt funktioner så som att påbörja en nota.

 

Funktioner

Funktionerna finner man längst ned. De tänds upp efter hand beroende på vad som görs med borden. Här, till exempel, har ett bord markerats som inte har några gäster ännu. Med skriv ut-ikonen kan man skriva ut en reservationslista och med sök-knappen kan man leta reda på bokningar. Knappen "Stäng" stänger ner bordskartan. Mer om funktionerna i en kommande artikel.

 

Högerpanelen

Överst i panelen ligger två kalendrar varav den övre normalt sett är innevarande månad och den undre är nästkommande månad. Väljer man datum där så ändras rubriken "Dagens" uppe till vänster till valt datum. Används för bokning av bord. Med knapparna kan man bläddra framåt och bakåt en vecka i taget.

Direkt nedanför finns det fem knappar. Då kassan kan ha upp till fem olika bordskartor så kan man byta bordskarta med knapparna. Det går att byta namn på knapparna genom att man högerklickar (på en touchskärm, tryck länge) på önskad knapp och väljer "Ändra text" som visas i högerklicksmenyn. I rutan som visas skriver man in vad knappen ska heta och trycker på OK.

 

Reservationer

Till vänster visas vald dags reservationer. 

Man kan stega framåt och bakåt med pilarna för att förflytta sig en dag. Alternativt kan man i kalendern välja en dag.

Ett tryck på själva datumet tar en tillbaka till dagens datum.