Bordskarta: Design (för restaurang)

Bordskarta: Design (för restaurang)

Kassan har restaurangfunktionen Bordskarta. Man kan ha upp till fem olika bordskartor.

För att:

 

Här visas hur man designar en bordskarta, det vill säga skapa en layout över en lokal, en uteservering eller liknande.

Denna kan sättas upp väldigt enkelt med de olika borden uppsatta bredvid varandra eller så kan man rita upp hur lokalen ser ut och möblera denna. Allt beroende på vilket behov man har eller hur mycket arbete man vill lägga bakom bordskartan.

Det finns möjlighet att använda upp till fem olika bordskartor. 

Layouterna som man skapar är ändringsbara. Man kan alltså, efter att man sparat en layout, öppna den igen och göra förändringar.

För att komma åt bordskartorna behöver man programmera några knappar. Det behövs knappar både för att designa bordskarta och vid försäljning via bord.

Vi rekommenderar starkt att man använder en mus när man designar sin layout. Det är väldigt svårt att göra via touchskärm.

 

Designa bordskarta, makro:

 • Designa bordskarta 1
  ##BORDSDESIGN##
 • Designa bordskarta 2
  ##BORDSDESIGN##1
 • Designa bordskarta 3
  ##BORDSDESIGN##2
 • Designa bordskarta 4
  ##BORDSDESIGN##3
 • Designa bordskarta 5
  ##BORDSDESIGN##4

Använda bordskartan, makro:

 • Bordskarta 1
  ##BORDSPLACERING##
 • Bordskarta 2
  ##BORDSPLACERING##1
 • Bordskarta 3
  ##BORDSPLACERING##2
 • Bordskarta 4
  ##BORDSPLACERING##3
 • Bordskarta 5
  ##BORDSPLACERING##4

 

Designa en ny layout

Öppna designläget för en bordskarta via knappen för detta (Designa bordskarta 1).

När man inte har skapat någon layout ser det ut som på bilden ovan. Denna kommer att ersättas med den layout som skapas.

För att gå till designläget för layouten, klicka på ikonen nere till vänster.

Ett separat program, Designer, startas.

Längst upp i fönstret finns de olika verktygsfältet. Uppe till vänster med krysset stänger man designläget och återgår till föregående läge. Med disketten sparar man sitt arbete. Penseln används för att ändra bakgrundsfärg på hela layouten.

Utrymmet under verktygsfälten kallas för ritytan.

 

Rita objekt

Följande verktygsfält. Rita, är det som vanligen används.

Här kan man välja att rita en linje, lägga in olika former, skriva text, infoga bilder med mera. De fem första ikonerna används för att lägga till objekt. Det finns två sätt att använda dessa. Man börjar med att klicka på det verktyget man önskar använda. Sen kan man antingen klicka på ritytan där man vill ha denna och sen flytta och ändra storlek. Eller så klickar man där man vill att sitt objekt ska börja, håller nere musknappen och flyttar dit man vill att den ska sluta och släpper musknappen.

När man har placerat sitt objekt (linjer etcetera) så återgår verktygsfältet till muspekaren så man behöver inte välja den igen. När muspekaren är vald så kan man markera objekten man placerat ut genom att klicka på dem.

Här är det ritat tre objekt och Linje är markerat så att den får röda "grips". Dessa kan man klicka på (och hålla nere musknappen) och dra för att ändra längd eller riktning på linjen. Motsvarande går att göra med övriga objekt.

Med knappen "ab" kan man skriva text. Det går inte att använda radbrytning så behöver man flera rader text får man skriva dessa separat. Texten som skrivs visas i verktygsfältet Text.

Med knappen till höger visas inställningar för texten.

Det går även att komma åt denna inställning genom att dubbelklicka på själva texten som ska justeras.

Markeras texten igen så kan man ändra i själva verktygsfältet Text.

För att lägga till en bild används verktyget som ser ut som ett träd. När man valt den och placerar denna så öppnas en utforskare.

Bilderna som följer med hittas normalt här: C:\Program Files (x86)\Nutid - PC Kassa\plugins\hospitality\bilder

Vill man ha en växt så klickar man in sig i katalogen "Plants" och väljer önskad växt-bild och trycker på knappen "Öppna".

 

Radera ett objekt

För att radera ett objekt markeras detta och sedan kan man trycka på knappen med ett kryss, i verktygsfältet Rita.

Det går även att använda tangentbordets tangent "Delete".

 

Mer hantering av objekt

De former man ritar är alltså objekt. De har några egenskaper så som längd och höjd och det är detta som gör att man kan ändra på objekten i efterhand till skillnad från till exempel Paint där en linje inte kan ändras i efterhand, bara suddas bort. Men det finns även en tredje egenskap och det har med djup att göra vilket gör att objekt skymmer varandra, se bild nedan där jag flyttat rektangeln över linjen.

Rektangeln ligger över linjen och det beror på att rektangeln ritades efter linjen. Det senast man ritar ligger alltså överst. Man kan säga att objekten har olika höjd men det går att ändra i efterhand. För att göra så att rektangeln ligger under linjen markeras rektangeln, sen högerklickar man och väljer "Send to back".

Nu ser det ut så här.

Valen "Send to back" och "Send to front" finns även i verktygsfältet Rita.

 

Rotera objekt

Använd följande knappar för att rotera ett objekt, efter att det placerats på ritytan och markerats.

 

Testa nu själv.

Lägg upp en layout, lägg in lite objekt, för att se hur allt fungerar. Spara den och se hur det ser ut i bordskartan. Blir något fel så gör det ingenting för det går att ändra i efterhand.

 

Radera en layout

Om man vill ta bort en layout helt så går det från designläget, alltså där man placerar ut borden. Nere till vänster har det tänts en ny knapp med ett kryss för att ta bort aktuell layout.

Detta går inte att ångra men man får en fråga om man verkligen vill ta bort den.

När layouten tagits bort så behövs kassaprogrammet att startas om för att ändringen ska träda i kraft.

OBSERVERA! Om du raderar layouten så påverkas INTE borden som har placerats ut. De kommer alltså vara kvar. Dessutom, om du tidigare hade en vanlig bild som bakgrund så kommer den att användas i stället, om denna inte tagits bort manuellt via utforskaren.