Lagerlänkning

Lagerlänkning

Lagerlänkning heter funktionen som gör att när man slår in en artikel i kassan så dras det lager även från andra artiklar. Ett exempel illustrerar detta bäst:

Du har en artikel "Hamburgare 90g" som är den artikeln din kund beställer. När du säljer den vill du att kassan ska dra av 1 i lager för vardera "Nötkött 90g", "Bröd", "Ost", "Sallad och tomat" samt "Lök".

För att detta ska fungera behövs alla sex artiklar. För själva artikeln "Hamburgare 90g" behövs en länkning till de övriga fem artiklarna. I kassan slår man bara in en artikel vid försäljning men lager justeras för de fem länkade artiklarna.

De länkade artiklarna fungerar i övrigt som en vanlig artikel i kassan. Det går alltså att sälja dessa som vanligt. För exemplet ovan om kunden vill ha extra ost.

Ett annat exempel när man kan använda lagerlänkning är vid service som till exempel en cykelservice där det kanske ingår byte av kedja eller annat. Lagerlänkning är även ganska vanligt på krogar där man blandar drinkar.

 

Uppsättning i kassan

Själva försäljningsartikeln samt övriga artiklar behöver finnas i artikelregistret.

Artiklarna måste inte ligga i samma artikelgrupp.

När artiklarna är upplagda, markera själva försäljningsartikeln, här Hamburgare 90g. Välj sedan fliken "Lagerlänkningar".

Sök upp och välj artikel för artikel.

Skriv in i sökfältet följt av Enter. Sökfönster för artiklar visas. Välj rätt artikel och tryck OK. Fyll i antal som ska dras från lagret. Tryck på knappen Spara.

Upprepa för övriga artiklar.

Det enda som är kvar är nu att göra en inleverans på alla artiklar. 

 

Försäljning

Man säljer Hamburgare 90g precis som andra artiklar via till exempel en knapp. Det enda som kommer att stå på kvittot är själva den artikeln.

Lagersaldo sjunker nu med 1 för alla sex artiklarna som ingår i försäljningen.

 

Statistik

Säljstatistik får man bara på huvudartikeln, här är det Hamburgare 90g. De andra artiklarna har alltså inte sålts i den bemärkelsen.