Starta Fjärrverktyget (ID-nummer) och ge tekniker åtkomst till kassan.

Starta Fjärrverktyget (ID-nummer) och ge tekniker åtkomst till kassan.

Tryck på den blå symbolen med två pilar nedanför för att ladda ner fjärrverktyget (nv.exe)Se gärna längre ner på sidan för ytterligare information samt beskrivning över hur man kan starta fjärrstyrning på olika sätt. För att nå nedladdningssidan via en annan webbläsare vänligen surfa in på www.kassasupport.se och tryck på knappen "Starta fjärrverktyg".

När anslutningen är aktiv ser det ut likt bilden nedan. Uppge Ditt ID till supportteknikern för möjlighet att påbörja fjärrstyrningen.

Information

För att supporttekniker ska kunna hjälpa till så effektivt som möjligt finns alternativet att öppna en fjärranslutning av kassan. Fjärranslutningen ger teknikern möjlighet att fjärrstyra och hjälpa till på distans. Fjärrverktyget (ID-nummer) går att starta på flera olika sätt, antingen genom att ladda ner och köra programfilen från nätet eller genom att öppna det direkt ifrån PC-Kassa. Tänk på att om detta körs via nätet är det viktigt att det aktiveras på den kassadator som teknikern ska fjärrstyra samt tänk på att det är olika ID-nummer för olika kassor. Ifall fjärrstyrning behövs av flera kassor behöver således ID-numret aktiveras på samtliga kassor som ska fjärrstyras. 

Förbered ID-nummer för fjärranslutning innan supporttekniker kontaktas för en så snabb hjälp som möjligt. 
Tänk på att fjärranslutningen måste vara startad på varje kassa som tekniker ska undersöka. Det räcker oftast inte att bara skriva ner numret på en lapp och läsa upp till supportteknikern.

 


 

1. Starta fjärrverktyget via nätet (nedladdning av nv.exe)

Surfa in på www.kassasupport.se och klicka på knappen "Starta fjärrverktyg"

Tänkt på att fjärrverktyget behöver startas på den dator som teknikern ska styra.

 Tryck här för snabblänk till att ladda ner och köra fjärrverktyget. 

 

Filen nv.exe laddas ner. Klicka på denna och välj att köra filen. 

Välj [KÖR] eller [RUN] och invänta att ID-nummer presenteras på skärmen. Lämna "Ditt ID" som framgår i fönstret till supportteknikern för möjlighet att fjärrstyra kassan.

När mjukvaran har laddat klart behöver följande fönster godkännas för att ID-numret från Teamviewer ska öppnas upp.

När ID-numret likt nedan syns vänligen läs upp detta för teknikern. 

Om det inte öppnas något ID-nummer eller information om att en Teamviewer redan är aktiv behöver eventuella aktiva fjärranslutningar via Teamviewer möjligen avslutas först. Se mer om detta längst ner i avsnittet.

Om fönstret öppnas upp men utan att visa något ID-nummer kan det bero på blockeringar i det lokala nätverket. Undersök då detta med IT-ansvarig då anslutningar över TeamViewer behöver vara tillåtet i nätverkskommunikationen för att fjärrstyrning via denna mjukvara ska vara möjlig.

 


 

2. Starta fjärrverktyget via kassaprogrammet.

Klicka på [info]-knappen uppe till vänster i kassafönstret

Gå därefter till fliken [Support]

Tryck på knappen [Starta vårt fjärrverktyg] och välj därefter [KÖR] eller [RUN] . Frågan om att köra fjärrverktyget kan komma fler gånger beroende på hur datorn är inställd.

 

När mjukvaran har laddat klart behöver följande fönster godkännas för att ID-numret från Teamviewer ska öppnas upp.

När ID-numret likt nedan syns vänligen läs upp detta för teknikern. 

Lämna "Ditt ID" som framgår i fönstret till supportteknikern för möjlighet att fjärrstyra kassan.

 


Tips! Om det redan finns en aktiv TeamViewer.

Om det redan finns en aktiv TeamViewer på datorn kan man mötas av ett meddelande likt nedan. Då behöver möjligen den befintliga TeamViewern stängas innan kassans supportprogram kan öppnas. Prova att läsa upp det befintliga ID-numret som redan var igång samt ert egna lösenord som framgår i i rutan. Om teknikern inte kan ansluta till er egna TeamViewer stäng ner den som följande. 

Klicka på knappen [Visa aktiv TeamViewer]  eller om engelska [Show running TeamViewer]

Välj därefter menyn [Anslutning] följt av [Avsluta TeamViewer]. Står det på engelska välj [Connection] och därefter [Exit TeamViewer] samt svara Ja/OK på eventuella frågor om att avsluta TeamViewer.

När den befintliga TeamViewer är avslutad starta därefter igång fjärrsupporten på samma sätt som tidigare i avsnittet.

Om datorn fortsätter noterar på att TeamViewer är igång behöver troligen själva processerna för TeamViewer avslutas manuellt via datorns Aktivitetshanterare. Vid osäkerhet tag kontakt med datorkunnig för hjälp med detta då felaktiga stängningar av processer kan påverka operativsystemet negativt. 

 

 

Tips! Föråldrad (äldre) version av fjärranslutningen.

Om fjärranslutningsfönstret ser ut som likt bilden nedanför är mjukvaran föråldrad och behöver bytas ut. Om denna finns sparad på datorns skrivbord rekommenderas att radera programmet helt och ladda ner samt spara filen på nytt på skrivbordet. Det krävs ingen avinstallation av denna mjukvara utan det räcker att "kryssa" (stänga mjukvaran) och sedan ladda ner och köra den nya nedladdade filen "nv.exe".

 

 

Tips! Avsluta processen för TeamViewer manuellt.

I vissa fall kan en installation av TeamViewer (host) ligga aktiv som en process i systemet och fortsatt ligga kvar aktiv i bakgrunden även om själva programmet "kryssas ner". 

För att avsluta processer manuellt kan detta göras via datorns "Aktivitetshanterare" (Task Manager).

Högerklicka eller håll inne fingret på klockan i Windows Startmenyn

Öppna funktionen "Aktivitetshanteraren" eller om engelska "Task Manager".

Leta upp processen för TeamViewer under fliken "Processer", markera en i taget om det finns fler och tryck på knappen "Avsluta aktivitet" eller "End Process" om det står på engelska.

Godkänn eventuella följdfrågor om att avsluta processen och vänta även ett par sekunder då vissa processer kan återöppnas ett par gånger. Om detta sker fortsätt att avsluta processerna för TeamViewer tills det inte öppnas några fler.

Det kan finnas flera processer som hör ihop med TeamViewer. Leta efter processer likt tv_host.exetv.exetv_w32.exe, tv_x64.exe och avsluta dem på samma sätt. 

När detta är gjort prova att starta TeamViewer på nytt som enligt första steget i guiden ovan. 

 Tryck här för att ladda ner och köra fjärrverktyget.