Betalsätt för manuell utbetalning för till exempelvis bankkonto eller annat

Betalsätt för manuell utbetalning för till exempelvis bankkonto eller annat

I vissa lägen kan man behöva utföra en manuell utbetalning till kund såsom banköverföring till kundens bankkonto. Kassasystemet hanterar inte själva banköverföringen vilket hanteras separat men det bör registreras en transaktion i kassan för möjligheten att följa detta via kassans lagerhistorik och andra underlag. 

 

Skapa betalsättet för utbetalningen

Gå till menyn Register - Varuförsäljning - Artikelgrupper

Tryck på knappen "Ny" i botten.

Ange namn på betalsättet som utbetalningen ska registreras som. Ange även eventuellt redovisningskonto i fältet "Intäktskonto" som betalsättet ska belasta i eventuella redovisningsfiler. 

Säkerställ att kryssrutan "Betraktas som betalsätt och omsättningsbefriad" är ikryssad. 

Tryck på knappen "Spara".

Tillse att "Moms" ändrats till "0". Stäng sedan fönstret.

 

Placera betalsättet på en knapp

Högerklicka och välja programmera valfri knapp. 

Välj knappen "Artikelgrupp" 

Välj sedan fliken "Betalsätt" i mitten och markera det betalsätt som knappen ska kopplas till i listan till vänster.

Då detta kommer fungera som en positiv jämkning av ett negativt kvittobelopp (utbetalning) är det viktigt att ett betalsätt för utbetalning hanteras som ett positivt belopp. (Vanligtvis ska betalsätt "dra bort" kostnad från kvittot men då detta ska användas vid utbetalning måste detta hanteras som ett "positivt" belopp.)

Låt därför markeringen till höger vara vald till "Visa ange pris fönster". Tryck sedan knappen "OK". 

Gör eventuella andra designinställningar på knappen. Slutför genom att trycka på "OK". 

Knappen är klar.

 

Justera kvittobeloppet som ska betalas ut med knappen

Då en utbetalning redan är ett negativt inslag ska denna knapp jämka kvittobeloppet mot ett positivt värde. 

Ange varor eller tjänster som utbetalningen gäller.

Tryck därefter på den nya knappen som i exemplet kallas för "Utbetalning Bankkonto" då denna överföring kommer göras direkt till kundens bankkonto utanför kassasystemet. 

Ange hur mycket som ska utbetalas via Bankkonto och tryck sedan knappen "OK". 

 

Slå även ut "nollkvitto"

Kvittot behöver därefter slås ut även om beloppet går helt jämnt ut (nollkvitto). Förslagsvis slå ut detta mot kontant då ingen ökning kommer att ske i och med att kassan ökas med noll kronor men kvittot måste registreras för att transaktionen ska vara klar. Om enbart en viss del av beloppet anges mot, som i exemplet, "Utbetalning Bankkonto" kvarligger restbeloppet på kvittot och kan betalas ut mot andra betalsätt. 

Tänk på att detta inte utför en utbetalning. Denna behöver hanteras manuellt utanför kassasystemet. Det finns alltså ingen koppling mellan kassan och er bank.