Rabattgrupp för Kampanjer / Generell genomgång

Rabattgrupp för Kampanjer / Generell genomgång

Gå till menyn ”Register/Varuförsäljning/Rabattgrupp”.

 1. Listar alla befintliga rabattgrupper med sortering efter artikelgrupp.
 2. Listar alla befintliga rabattgrupper med sortering efter rabattgruppernas benämning.
 3. Inställning för rabattfunktioner. Dessa ställs in för respektive rabattgrupp. Knapparna [Ny], [Spara] och [Radera] berör bara det som fylls in i Rabattgrupp funktioner
 4. Listar alla artiklar som är kopplade till respektive rabattgrupp. För vissa funktioner listas inga artiklar här som till exempel när man väljer en hel artikelgrupp.
  I det här fältet kan man med datormusen högerklicka för att lägga in alla artiklar från en viss artikelgrupp eller från en viss leverantör.
 5. Knappanel som berör lite olika saker.
  1. [Lista rabattgrupper] skriver ut en rapport för rabattgrupper. Rabattgrupperna måste ha datum från/till definierat.
  2. [Sök artikel] visar ett sökfönster där man kan söka efter specifika artiklar via streckkod, artikelnummer och benämning. Resultatet listas i fält 2 enligt bilden.
  3. [Lägg till artikel] ett liknande sökfönster men här lägger man till artiklar till vald rabattgrupp som sedan listas i 4.
  4. [Importera] visar funktion för att importera rabattgrupper.
  5. Skannerikonen tas inte upp här.
  6. [Radera] tar bort vald artikel som listas i 4.
  7. [Stäng] stänger ner funktionen Rabattgrupp och kassan återgår till säljmiljön.