Skicka bong till köket (för restaurang)

Skicka bong till köket (för restaurang)

Bongar används för att automatiskt skicka meddelande till köket så de vet vad som ska tillagas. Kassan har ett system för att göra detta.

Kravet är att man har en kvittoskrivare installerad (i varje kassa som ska kunna bonga) för ändamålet. Denna kan vara inkopplad på nätverket och placeras lämpligen i, eller i närheten av, köket. Har man ingen separat skrivare så går det givetvis att använda kassans kvittoskrivare så får man ta med bongen till köket.

Bongar i kassan styrs via artiklarnas artikelgrupper. Man väljer helt enkelt en eller flera artikelgrupper och då bongas alla artiklar som tillhör dessa. Bongen skickas vid betalning eller så kan man skicka den när man parkerar en nota.

Det går även bra att sortera bongutskriften så att till exempel artikelgruppen "Förrätter" skrivs innan artikelgruppen "Huvudrätter".

Det finns i kassan flera olika ställen som berör inställningar för bongutskrifter. Denna artikel kommer att ta upp grundläggande för att skriva ut meddelande till köket. 

Börja så här
Gå till menyn Register/Utskrifter/Bongutskrifter/Bongutskrifter 
Nedan ett exempel på hur det kan se ut.

Fyll i ett namn på regeln samt välj vilken skrivare som ska användas. Här går att ha flera regler. Exempel på användningsområde är om man har ett kallkök och ett varmkök. Då kan man ha en skrivare per kök. Dessa bör då få beskrivande namn när de installeras i Windows som till exempel "Kallkök bong" osv. Fältet Terminal(er) behöver enbart användas om man har flera terminaler där inte alla ska skicka bongar. Då talar man om vilka terminaler som ska skicka bongar. Kontrollera i kassans meny Hjälp/Om för att se vilket terminalID kassan har.

För att skriva ut till terminalID 1 och två, skriv så här: 1,2

Om alla kassor ska skriva ut alla bongar så lämnas fältet tomt.

Avsluta med knapparna [Spara] och [Stäng].

Fortsätt så här
Gå till menyn Register/Utskrifter/Bongutskrifter/Bongar artikelgrupp

Välj rätt bongutskrift i menyn. Markera en artikelgrupp i det högra fältet och tryck på knappen med en pil (gul) för att flytta över den. Kommer fel artikelgrupp över kan man i vänstra fältet markera den och trycka på den andra pilknappen (röd). 
De valda artikelgrupperna går här att sortera med knapparna upp och ned. Avsluta med knapparna [Spara] och [Stäng].