Skriva ut etiketter

Skriva ut etiketter

Se först artikeln Generellt om etiketter för att få tips om inställningar för etiketter. Här ser man hur man kan välja en standardmall för artiklar som skapas i kassan men det kan finnas artiklar som saknar mallfil sen tidigare. Det går att koppla en etikett till alla artiklar på en gång. Detta bör man inte göra om man använder olika etiketter för olika typer av varor i kassan. När man väl gjort detta går det inte att ångra.

För att koppla samma etikettmall till alla artiklar, se Koppla samma etikettmall till alla artiklar

I kassan finns det fler olika sätt att skriva ut etiketter. Nedan visas några sätt att skriva ut enskilda etiketter för artiklar. Etikettmallen som används är 57x31.pri.

 

Via artikelregistret

Gå till artikelregistret (Register/Varuförsäljning/Artiklar)

Välj den artikel som behöver en etikett.

Gå till fliken som heter "F9-Skapa egen etikett/mall",

Skapa egen etikett

Tillse att rätt mallfil är vald. Här "C:\Program Files (x86)\Nutid - PC Kassa\SQL\57x31.pri". Om ingen eller fel etikettmall är vald, tryck på knappen "Välj etikett till denna artikel". 

Markera önskad mallfil och tryck på knappen "Öppna".

Under "Utskriftsalternativ" finns tre val.

  • Etikettskrivare standard
    Denna använder standardinställningarna för vald etikettskrivare i kassan och skriver ut. Se Generellt om etiketter för hur man gör det.
  • Förhandsgranska
    Detta visar resultatet på skärmen och är perfekt att använda när man vill se hur det blir innan utskrift.
  • Välj skrivare o skriv direkt
    Här kan man istället välja en annan skrivare som är installerad i datorn. Det är inte säkert att utskriften blir bra på alla skrivare utan det får man testa sig fram till.

När man gjort sitt val av utskriftsalternativ kan man under "Antal" fylla i hur många etiketter man ska skriva ut eller markera på rutan undertill "= Lagersaldo" för att skriva ut lika många etiketter som artikeln har i lager.

Knappen "Skriv ut" slutför utskriften. 

 

Etikett utskrift

Denna skriver automatiskt ut på vald etikettskrivare och man kan inte välja vilken skrivare som ska användas i utskriftsförfarandet.

Via menyn "Register/Utskrifter/Etikett utskrift" når man en helt annan funktion.

I fältet "Sök artikel" kan man antingen skanna en varas streckkod eller skriva det manuellt. Det går även bra med artikelnummer. Om man bara har namnet på artikeln går det även att söka på det. Skriv namnet och tryck på tangentbordets knapp "Enter".

Fyll i fältet "Antal" för hur många utskrifter som behövs. Avsluta med "Enter". En ruta för att bekräfta antalet visas. Tryck "OK" så skrivs etiketterna ut.

Fältet "Utpris" är bara informativ och visar vald artikels slutpris. Det går att ändra i det fältet men det påverkar inte utskriften.

Man kan även skriva ut etiketter för artiklar som man skannat med en inventeringsskanner via ikonen för detta: 

Välj vilken skannermodell som används via knapparna som visas och följ sen instruktionerna på skärmen för att överföra till kassan.

 

Etikett utskrift via artikelgrupp(er)

Denna skriver automatiskt ut på vald etikettskrivare och man kan inte välja vilken skrivare som ska användas i utskriftsförfarandet.

Detta är en kraftfull funktion som skriver ut flera etiketter på en gång. Vid oaktsamt användande kan man råka skriva ut mer än vad man hade tänkt då den skriver ut alla artiklar från vald/valda artikelgrupp/er. Använd med försiktighet.

Man finner den via menyn "Register/Utskrifter/Etikett utskrift via artikelgrupp(er)"

Knapparna överst är till för att välja vilken mallfil som ska användas till utskriften samt för att editera själva mallfilen (behandlas i separat artikel).

Under "Leverantör" kan man välja en enskild leverantör. Då filtreras utskrifterna till de valda artikelgruppernas artiklar som även har den leverantören kopplad. Övriga skrivs då inte ut.

"Antal för varje artikel": Om man markerar "Egen" får man fylla i antal etiketter per artikel. Markerar man "Lagersaldo" så skrivs det ut lika många etiketter som aktuellt lagersaldo för artikeln.

"Endast artiklar inlev. efter": Denna används för att filtrera på datum när en artikel levererades in senast. Artiklar som har senast levererats in före detta datum filtreras bort och skrivs inte ut.

"Endast artiklar ändrade efter": Det kan till exempel röra sig om prisändring. Fungerar som för inlevererade artiklar.

Tryck på knappen "Skriv ut" för att slutföra valet och skicka till etikettskrivaren.

 

Skriva ut etikett för varor med vikt

Denna skriver automatiskt ut på vald etikettskrivare och man kan inte välja vilken skrivare som ska användas i utskriftsförfarandet.

Detta sker från säljmiljön när man ska slå in en artikel som har en enhet kopplad till sig med vikt. I exemplet är det enheten Kg.

Det finns två knappar för att skriva ut etikett nämligen "kr" och "Kg".

Knappen "kr" skriver ut etiketten så som artikeln är definierad i artikelregistret med enhetspriset (här 69,00 kr).

Knappen "Kg" skriver ut etiketten med priset justerat efter vikten (här 90,00 kr).

Har man en våg kopplad till kassan så går det med fördel att lägga varan på vågen, vänta på att den stabiliserat sig och sen skriva ut etiketten "Kg" för att prissätta varor.

Den understa kryssrutan är bara användbar om man har en kassakopplad våg. Då krävs det att det i inställningar för vågen inte är markerat att slå in varan när vågen stabiliserat sig.

Se menyn "Arkiv/Inställningar/Systemuppgifter" och gå till flikarna "Extern hårdvara" och "Digital kassavåg!.

Tillse att kryssrutan som visas på bilden inte är markerad.

När detta är inställt korrekt så kommer etiketten skrivas ut automatiskt som om man hade tryckt på knappen för Kg.