Sälja cykel till företag men registrera på respektive ägare (Cykelhandlare)

Sälja cykel till företag men registrera på respektive ägare

Ett företag eller en kommun kan besluta sig för att köpa cyklar till sina anställda som ett personalköp. Företaget ska ha fakturan men ägarbeviset till cykeln ska till respektive person.

 

Förutsättningar

För att detta ska fungera så behöver kassan vara förberedd att kunna fakturera kunder. Artiklarna behöver ha enhet Cykel. Om inte enhet Cykel används så är denna guide inte användbar. 

I guiden används ett företag och en kund som exempel. 

 

Skapa en ny kundkategori

Först behövs en helt ny kundkategori. Denna kommer använda en befintlig funktion som heter "Försäkringsbolag". Denna ger specifika egenskaper till kundkategorin som vi behöver, nämligen att fråga om inslagen cykel ska registreras på annan person än företaget.

Gå till menyn Register - Kundregister - Kundkategori.

Tryck på knappen [Ny] längst ned.

Skriv in ett beskrivande namn, markera för Försäkringsbolag och tryck på knappen [Spara].

 

Lägg upp företaget som kund

Gå till menyn Register - Kundregister - Kundregister (eller på tangentbordet, tryck knapparna [CTRL] + [K] samtidigt).

Skapa en kund. Detta är själva företaget som beställt och betalar för cyklarna.

Fyll i all information som krävs för fakturering.

Välj den nya kundkategorin "Personalköp företag".

Markera valet "Kunden ska samfaktureras".

Kontrollera Kreditgräns samt Kredit godkänd (om detta används i ert system). 

Nu har vi skapat en företagskund som har valet samfakturering. Samfakturering skiljer sig lite då de inte blir låsta för ändring efter dagsavslut i kassan. De är öppna tills dess att de skrivs ut. Det innebär att personalen kan komma vilken dag som helst för att hämta ut sin cykel och dessa hamnar i samma faktura till företaget.

 

Personalen hämtar sin cykel

Man slår in cykeln i säljmiljön precis som vanligt. Fyll i ramnummer och försäkringsnummer med mera. När kassan frågar efter vilken kund det är så ska företaget som skapades ovan väljas och INTE kunden som hämtar cykeln.

Efter detta ska försäljningen slås ut på faktura.

Kassan visar meddelande om att välja ny kund. Tryck "NEJ" för att behålla företaget. Detta då fakturan ska tillhöra företaget och inte kunden som ska ha cykeln.

Tryck "OK".

Här reagerar kassan om stöldskyddsförsäkring ska väljas hos Solid.

Då det är ett företag så går inte försäkringen att registreras då denna endast är till för privatpersoner. Tryck alltså på knappen "Bor utanför Sverige" och sen på knappen "Ja" som bekräftelse. Detta kommer sen att justeras till kunden.

Välj nu att betala cykeln via faktura. Följande fråga visas.

Precis som tidigare ska man väja "NEJ" här.

Tryck "OK" på denna.

Följande bekräftelsefråga visas.

Tryck på knappen "Ja". Detta ger möjlighet att välja eller skapa en kund (personalen). När rätt kund valts kan man välja att skriva ut cykeldetaljer.

Tryck på knappen "ja" för att skriva ut på kvittoskrivaren. Tryck på knappen "Nej" för att inte skriva ut.

Här rekommenderas att alltid skriva ut värdebevis.

Nästa viktiga fråga som visas är följande.

Det är inte säkert att företaget behöver eller vill ha dessa detaljer. Om det är många cyklar som kommer faktureras och man väljer att inkludera denna information så kommer fakturan att bli väldigt lång.

 

Solid försäkring

När man väljer personalen till cykeln så kommer även försäkringen gå över till denna. Om inte överföringen till Solid görs direkt så bör det ske vid dagsavslutet.

 

Fakturan till företaget

Då det är en samlingsfaktura kommer denna inte att slutföras automatiskt. Man behöver alltså gå in i fakturan och välja att skriva ut den. När samlingsfakturan är utskriven så fungerar den som en vanlig faktura, det vill säga att man kan inte ändra den längre. När nästa personalköp sker så kommer därmed en ny samlingsfaktura skapas på företaget.