Inställningar för SIE-filer samt Kontoplan (Redovisningskonto)

Inställningar för SIE-filer samt Kontoplan (Redovisningskonto)

Här följer en guide för hur man kan göra ändringar i PC-Kassa som berör SIE-filens data samt hur man ändrar konto för artikelgrupper och betalsätt mm.

 

Generella inställningar

För att ändra generella inställningar i hur SIE-filens data exporteras går man via menyerna i PC-Kassa.

Arkiv - Företagsuppgifter - Export inst. - Bokföringsfil. 

Se bild nedan. 

Gör ändringar (likt sökväg till SIE filer, Dimensioner, filnamnsprefix, kontorapport verifikationsserie mm.) och tryck på spara-knappen samt starta om PC-Kassa efter ändringarna

Därefter appliceras detta nästa gång SIE-filen upprättas. 

Tips! Tänk på att fält med kursiv fältförklaringstext är lokala och per kassadator. Detta innebär att om SIE-filer exporteras från fler kassor behöver inställningarna ändras även där.

 

Kontouppsättning Varugrupper / Egna Betalsätt

För att ändra kontering för specifika varugrupper och egna betalsätt, öppna menyn Register - Varuförsäljning - Artikelgrupper 

Markera därefter en grupp i taget i nedre delen och ange intäktskonto, momskonto mm. på dessa. 

Är egna / andra betalsätt upplagda utöver kassans standardbetalsätt finns dessa också i denna lista. Ange relevant konto som betalsättet ska belasta under fältet intäktskonto.

Tryck på Spara-knappen efter hand. 

 

Generella Konton (Standard betalsätt mm.)

För att ändra generella konto för exempelvis betalsätt mm. gå via menyerna. 

Arkiv - Inställningar - Företagsuppgifter - Kontoplan

Ange därefter kontouppsättning på respektive debit / kreditkonto.

Tryck på Spara-knappen och starta om PC-Kassa.

Inställningarna appliceras och nästa SIE-fil kommer följa dessa inställningar. Även om äldre filer tas ut på nytt upprättas de med dessa inställningar.