Kundutskick (mängdutskick) via SMS/e-post

Kundutskick (mängdutskick) via SMS/e-post

Massutskick går att använda för allt ifrån informationsmeddelande till erbjudande. Kassan har stöd att göra dessa utskick både via e-post och SMS. Mängdutskick med e-post förutsätter dock inställningar och att er e-postleverantören har stöd för massutskick. SMS kräver däremot inga separata inställningar samt SMS har generellt också en högre träffyta då de vanligtvis blir lästa i större utsträckning än reklammejl. SMS är ett mycket effektivt sätt att få kunders uppmärksamhet på!

 

Hämta upp kunder som utskicket ska gå till

Finns ingen snabbknapp för att utskicksfunktionen i er kassa går det också bra att gå till menyn ”Register/Kundregister/Utskick Utskrift”.

Snabbknappen går att programmera mot makro ##MENU#UtskickUtskrift2#¤

 

Tryck på knappen eller öppna menyn för att påbörja urvalet av kunder som ska meddelandet ska skickas till.

I första fliken, ”Kundurval”, väljer man de kunder man önskar göra utskick till.

Kryssa i den/de rutor som matchar önskemål för utskick.

Tryck på knappen [Hämta kunder via urval].

Avancerade urval går att göra. Markera ”Urvalsberoende” för fler val för att till exempel välja en specifik kundkategori eller kunder inom ett visst intervall av poäng med mera. 

Tänk på att kunderna måste vara markerade godkända för "nyhetsutskick" på själva kundkortet. Att detta är godkänt och ikryssat är sedan GDPR en förutsättning för att kunden ska följa med till urvalet för utskicket.

För att markera en kund godkänd för nyhetsutskick öppna istället kundregistret via menyn "Register/Kundregister/Kundregister" och öppna upp relevant kundkort genom att söka fram och dubbelklicka på denna i listan. Mobiltelefon ska vara angivet i fältet för detta för att SMS-utskick ska fungera och kryssrutan "Nyhetsutskick" behöver vara ikryssad och godkänd av kund för att denna ska följa med till urvalet.

Rekommendationen är att mängdutskick görs från en backoffice eller från kassan när det är stängt i butiken då kassaprogrammet kommer att arbeta med utskicket tills detta är klart.

 

 

SMS-utskick

Andra fliken används för att skicka SMS till det urval som gjordes under fliken "Kundurval". SMS är ett mycket effektivt sätt att nå era kunders uppmärksamhet på. E-post har en tendens av att antingen inte läsas eller att hamna i skräphantering vilket SMS vanligtvis inte gör.


Skriv meddelandet i fältet.

Högerklicka i fältet för att få upp variabler. Dessa används till exempel för att automatiskt skriva rätt kunds förnamn. #FORNAMN# ersätts alltså med kundens förnamn. Olika antal tecken kommer att användas för respektive SMS då variabler används. Man kan se hur många tecken det är kvar i meddelandet men det kan inte ta hänsyn till variabler då dessa är unika för respektive kund.

Inte alla mobiltelefonen klarar av att visa radmatning (Enter).

Med knappen [Spara utskick] får man möjligheten att spara det man skrivit som ett textdokument för återanvändning. Med [Öppna sparat utskick] kan man hämta upp ett sparat textdokument.

Knappen [Test Skicka] är ett bra verktyg att se så det blir ett snyggt utskick. För att detta ska fungera måste ett mobilnummer som kassören kommer åt vara upplagd på en kund. Tryck på knappen. Skriv in kundnumret. Kundnummer behöver inte vara samma nummer som mobilnumret. Tryck [OK]. Kontrollera i telefonen.

När allt är till belåtenhet. Tryck på knappen [Skicka].

 

E-post Utskick

Tredje fliken, ”E-post Utskick”, fungerar som SMS Utskick. Man kan dock ha mer text. E-post kräver dock att epostleverantören klarar av att hantera stora mängder e-post (massutskick) vilket vanligtvis är förenat med betaltjänster. Undersök vad som gäller hos er e-postleverantör.

Skriv texten i meddelandefältet. Det går att använda variabler på samma sätt som för SMS.

Önskar man ett avancerat utskick med formatering och bilder mm. så behövs ett externt program för HTML. I fliken ”Externt HTML meddelande” väljer man filen man skapat för ändamålet. Hur man gör ett HTML-dokument täcks ej av denna manual.

Även här går det att spara utskicket samt göra ett testutskick för att se hur det blir.

Det finns några andra inställningar som är bra att känna till.

Koppla ner efter X utskick och vänta Y sekunder innan nästa mail går ut.

X = antal mejl som ska skickas i ett spann. Y = antal sekunder att vänta innan nästa spann (X) skickas.

Vänta Z sekunder innan nästa skick.

Z = antal sekunder som utskicket väntar mellan varje epost-utskick.

Utskrift

På sista fliken, ”Utskrift”, finns det funktioner för att skriva ut kunderna från urvalet.

 

För att veta mer om eventuella kostnader för SMS tag gärna kontakt med er kassaförsäljare.