Eget betalsätt för till exempelvis onlinebetalning

Eget betalsätt för till exempelvis onlinebetalning

Ibland kan det finnas behov av att ha ett helt eget betalsätt. Ett exempel är om man har en webbshop och vill slå ut en beställning. Det kan även röra sig om att man vill sponsra en förening och annat. Om man vill kunna skänka presentkort så kan man inte lägga rabatt då presentkort inte är en försäljning. Då behöver man ha ett betalsätt för detta.

 

Skapa betalsättet för utbetalningen

Gå till menyn Register - Varuförsäljning - Artikelgrupper

Tryck på knappen "Ny" i botten.

Ange namn på betalsättet. Ange även eventuellt redovisningskonto i fältet "Intäktskonto" som betalsättet ska belasta i eventuella redovisningsfiler. Tänk gärna efter för namnet. Detta kommer nämligen att synas på kvittot till kunden.

Säkerställ att kryssrutan "Betraktas som betalsätt och omsättningsbefriad" är markerad. 

Tryck på knappen "Spara".

Tillse att "Moms" ändrats till "0". Stäng sedan fönstret.

 

Placera betalsättet på en knapp i betalkondimentet

Tryck på knappen Ändra i minst fem sekunder för att öppna programmeringen av kondimentet.

Högerklick på valfri tom knapp och välj Programmera knapp.

Välj knappen "Artikelgrupp" 

Välj sedan fliken "Betalsätt" i mitten och markera det betalsätt som knappen ska kopplas till i listan till vänster. Jag har döpt det till Eget betalsätt. 

Då detta kommer att fungera som ett betalsätt som ska minska kvar att betala på kvittot så behöver vi välja alternativet "Visa ange prisfönster gör om till negativt" Tryck sedan på knappen "OK".

Gör eventuella andra designinställningar på knappen. Slutför genom att trycka på "OK". 

 

Knappen är nu upplagd i betalakondimentet. Avsluta genom att trycker på knappen "Spara" följt av "Stäng" så är det nya betalsättet redo att användas som alla andra betalsätt.

 

Placera betalsättet på en knapp

Om man använder standardutförandet av betalsätt i kassan så går detta inte att anpassa som med betalakondiment. I stället får man programmera en vanlig knapp för detta.

Detta gör man på samma vis som man programmerar knappen i betalakondimentet i exemplet ovan.

 

För att betala utan betalakondimentet

Slå in önskade artiklar som vanligt. Tryck sen på knappen för det egna betalsättet och slå in summan som det rör sig om.

Att betala minskar med motsvarande summa. Om det ska vara en delbetalning så är det nu bara att fortsätta med nästa önskat betalsätt och slå ut försäljningen. Om Att betala är på 0 kr så efter det egna betalsättet är använt så slås inte kvittot ut automatiskt då det inte i sig är kopplat till betalafunktionen i kassan. Då måste man slutföra det. Det bästa sättet är att välja betalsättet Kontant. Där står då 0 (eftersom det är 0 kr kvar att betala). Låt det var och tryck knappen "OK" så slås försäljningen ut. Ingen registrering kommer att ske på kontant här. Allt går till det egna betalsättet och för kontant var det ju 0 kr.