Skriva ut värdebevis för cykel i efterhand (Cykelhandlare)

Skriva ut värdebevis för cykel i efterhand (Cykelhandlare)

Det går bra att skriva ut ett värdebevis i efterhand om kunden till exempel tappat bort sitt exemplar.

 

Man börjar med att gå in på kunden via kundregistret.

Tryck på knappen "Vapen/Cykel/Unik förs. historik".

Fyll i datum från/till när cykeln såldes.

Tryck sen på knappen "Justera / utskrifter".

Öppna rätt försäljning samt markera cykeln. Då tänds knapparna som visas i underkant. Knappen "Skriv ut värdeintyg på cykeln" öppnar dialogrutan för utskrift.

Fortsätt som vanligt.