Rabatthantering - F4 Rabatt

Rabatthantering - F4 Rabatt

 

[F4 Rabatt] används för att ge rabatt på delar av eller hela kvittot. Rabatt ges alltid efter ett (eller flera) inslag.

 

När man trycker på knappen öppnas ett fönster för rabatt.

 

Grön markering. Välj hur rabatten ska presenteras på kvittot.

 1. RABATT kr. Skriv i klartext hur stor rabatten ska vara mätt i kronor.
 2. Rabatt i %. Skriv hur många procent rabatten ska vara.
 3. Nytt slutpris. Skriv i klartext vad slutpriset ska bli.

Blå markering. Välj vad som ska inkluderas i rabatten.

 • Allt, ej rabatterat. Detta ger rabatten på alla artiklar som inte redan har en rabatt.
 • Senaste inslag. Detta ger rabatt på bara den senast inlagda artikeln.
 • Senaste inslag GGR. Detta ger rabatt på den senaste artikelns alla inslag. Dvs. om man har slagit in samma artikel fler gånger med hjälp att GGR-inslag.
 • F4 – Välj artiklar. Här visas ett nytt fönster där man kan välja de artiklar som ska ha rabatt.


  Tryck på de artiklar i vänster fält som ska rabatteras. De flyttas över till höger fält. Det finns en kryssruta, ”Alla”. Om den är markerad flyttas alla antal av samma artikel över. Annars flyttas de en och en (om man har fler artiklar av samma).
  Avsluta med knappen [OK].

Gul markering. Om den är markerad går det att ge rabatt på artiklar med tillfälligt pris.

 

Återgå till försäljningen med knappen [OK] som applicerar rabatten på köpet eller med knappen [Avbryt] för att inte lägga på någon rabatt på köpet.