Innehållsdeklaration, recept eller annan snabbtillgänglig information

Innehållsdeklaration, recept eller annan snabbtillgänglig information

Det finns flera sätt att använda till exempel innehållsförteckning och recept på artiklar. I detta avsnitt beskrivs funktionen "Innehållsdeklaration och recept på skärm / kvitto" som finns redo att använda i kassaprogrammets artikelregister. Denna funktion ger möjlighet att direkt via kvittoinslagsfönstret ta ut ett informationskvitto med angiven informationstext samtidigt som det pågående kvittot hanteras. 

 

Registrera information som ska finnas tillgänglig

Öppna artikelregistret och välj en artikel där innehåll / recept ska finnas tillgängligt att enkelt visas på skärmen eller skrivas ut på ett kvitto till kunden. 

Gå till fliken "F11 Personal / Webshop" och fyll i innehållsdeklaration, recept eller annat något helt annat som kunden enkelt kan få ta del av. Denna funktion kan såklart användas till mer än bara innehåll och recept. 

Tips! För att byta rad tryck CTRL+Enter på tangentbordet.

Tryck på knappen "Spara" för att lagra informationen.

 

Skapa knapp samt visa innehåll

Skapa sedan en snabbknapp mot makro ##VISAINNEHALL##

För generell information om knapprogrammering se separata avsnitt

När en vara med "innehållsdeklaration" är registrerad på kvittot kommer denna knapp visa informationen ifrån detta fält ur artikelregistret samt med möjlighet att skriva ut informationen på ett kvitto. 

Ifall flera artiklar med innehållsdeklaration är inslagna på kvittot samlas all information på informationsbladet uppdelat på respektive artikel.