Kom-i-Gång med Presentkort

Kom-i-Gång med Presentkort

 

Sälja presentkort

För att sälja presentkort (papper, magnetkort), klicka på knappen [Presentkort] nere till vänster på skärmen.

Man kan byta namn på Presentkort i inställningar. I så fall står det namnet på knappen i stället.

 

Skriv önskat belopp (inringat med blått) och tryck [Enter]. Beloppet läggs till rutan Summa. Tryck [Enter] igen för att hoppa till nästa fält.

 

Om presentkortet är i form av ett magnetkort (inringat med rött). Dra kortet två gånger. Annars hoppas detta steg över.

 

Kontroll id (inringat med gult). Fyll i kortID om det är ett magnetkort. Annars det ID som följs i kassan. Det kan t.ex. vara papperspresentkort som redan är numrerade eller som kassörer håller koll på i en pärm etc.

Avsluta med [OK].

Det går bra att sälja flera presentkort i samma försäljning. Bara tryck på knappen [Presentkort] igen. Alternativt går det att kryssa i rutan ”Sälj flera presentkort”.

 

 

För att sälja SMS presentkort, klicka på knappen ”$” nere till vänster på skärmen.

 

Välj sedan hur kunden vill betala presentkortet i säljmiljön.

Skriv önskat belopp (inringat med blått) och tryck [Enter]. Beloppet läggs till rutan Summa. Tryck [Enter] igen för att hoppa till nästa fält.

Skriv in mottagarens mobilnummer (inringat med rött) och tryck [Enter].

Skriv in givarens mobilnummer följt av Enter samt givarens namn (inringat med gult).

 

Avsluta med [OK].

 

Det går bra att sälja flera presentkort i samma försäljning. Bara tryck på knappen SMS Presentkort [$] igen.

Välj sedan hur kunden vill betala presentkortet i säljmiljön.

 

Betala med presentkort

Tryck på knappen [BETALA] och sedan på [Presentkort].

Rutan som kommer upp hanteras lite olika beroende på vilken typ av presentkort som används.

 

För presentkort med magnetremsa

Dra kortet i magnetkortsläsaren.

Följande ruta dyker upp.

Belopp att nyttja föreslår full betalning om täckning finns, annars föreslås resten av värdet kvar på presentkortet. Tryck på knappen [OK] för att slutföra betalningen. Om hela försäljningen inte betalats, fortsätt med nästa betalsätt, t.ex. Kontant eller Kort.

 

För papperspresentkort:

Blippa streckkoden på det utskrivna presentkortet. Systemet känner av hur mycket som är kvar samt minskar värdet på presentkortet. En ny utskrift för presentkortet skrivs ut. Utskriften har samma streckkodsnummer som tidigare. Värdet ligger i kassan, inte i streckkoden.

Finns ej en streckkodsläsare går det att skriva hela koden under streckkoden. T.ex. .08470988281117

Glöm inte punkten som måste vara med.

Tips! Om streckkoden inte finns men du har presentkortsID. Fyll då i VÄRDET på presentkortet och tryck OK. I nästa fönster, fyll i presentkortsID och tryck på OK. Om presentkortet finns registrerat i kassan kommer samma ruta upp som visas ovan för magnetkort.

Om kassans funktion för presentkort ej används går det bra att lösa in valfritt belopp enligt instruktionerna som visas på skärmen. Fyll i värde, tryck OK och i nästa fönster, lämna fältet tomt och tryck på OK. Svara Ja på frågan som visas.

 

Återköpa presentkort

Presentkort återköps annorlunda jämfört med vanlig försäljning.

Tillvägagångsättet är exakt som försäljning ovan men istället skrivs ett negativt värde in. Man ska alltså vid magnetkort dra kortet två gånger samt att man ska skriva in samma Kort-ID som användes vid försäljningen.

I bilden ovan skulle då värdet ”-500” skrivas in.

Om man säljer flera presentkort i samma försäljning och man råkat slå in ett presentkort fel så får man använda samma metod som beskrivs här för att ta bort ett presentkort från försäljningen.

 

Presentkort saldo

Det går att kontrollera saldo på ett Presentkort (bara magnetkort).

 

Tryck på menyn ”Presentkort/Underhåll”.

 

 

I rutan som kommer fram. Tryck på knappen [Presentkort Saldo].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra kortet i magnetkortsläsaren.