Sälja med provision

Sälja med provision

Det finns flera sätt att använda kassaprogrammet till att räkna ut provision baserat på försäljning. I detta avsnitt beskrivs funktionen "Provision" som hanterar uträkningar baserade på behörighetsgrupper samt procentuella andelar av nettoförsäljningsbeloppen. Denna funktion används på varugruppsnivå och räknar därmed provision på samtliga varor i denna grupp. I exemplet används en specifik varugrupp för de provisionsbaserade varorna. 

 

Aktivera funktionen

Öppna menyn Arkiv - Servicerutiner - Rättigheter och öppna fliken "Provision".

Tryck på knappen "Ny" och välj behörighetsgrupp samt artikelgrupp provisionen ska beräknas för. Ange också inom vilket beloppsintervall provisionen ska beräknas. 

"Belopp från" måste uppnås innan provisionen beräknas. När denna är uppnådd räknas provisionen på hela summan. 

Ange även vilken procentsats provisionsbeloppet ska räknas efter.

I detta exempel får man två procent provision av alla varor som säljs från gruppen "Provisionsvaror" i förutsättning att säljaren tillhör behörighetsgruppen "Säljare".

Tryck på knappen "Spara" för att lägga till denna provisionsuträkning.

Det går bra att lägga upp flera olika varugrupper och uträkningar. Klicka på knappen "Ny" för att lägga till fler och gör på samma sätt som ovan. 

 

Ta ut provisionsunderlag

Öppna menyn Personal - Statistik

Välj sedan relevant användare samt datumintervall som uträkningen ska utgå ifrån. 

För att se total bruttoförsäljning går det bra att trycka på knappen "OK" direkt. 

För att beräkna provisionsunderlaget markera rutan "Beräkna provision" och tryck sedan på knappen "OK". 

Det går sedan bra att skriva ut underlag genom att trycka på symbolen för en skrivare eller exportera till fil via knappen "Export".