Rabattgrupp för Kampanjer / Rabatt på leverantörs hela sortiment

Rabattgrupp för Kampanjer / Rabatt på leverantörs hela sortiment

Se Rabattgrupp för Kampanjer / Generell genomgång

Exemplet visar hur man lägger till en rabattgrupp för en leverantörs hela sortiment för att ge 20% rabatt. Detta kräver att artiklar är upplagda korrekt med leverantören kopplade till artiklarna. Se i bilden från artikelregistret.

Lägg upp rabattgruppen

Gå till menyn ”Register/Varuförsäljning/Rabattgrupp”.

Tryck på knappen [Ny] och fyll i fältet Benämning med ett beskrivande namn. 

Fortsätt fylla i som på bilden. "Antal från" och "Antal till" ska båda ha siffran 1. Fältet "Rabatt" skrivs 20 samt i "Rabatt i" ställer man %. Rabatten ska hanteras som Vanlig rabatt (standard).

 

Så fort man fyllt i något fällt så går det att trycka på knappen [Spara]. Detta behöver göras innan nästa steg.

Här ska man högerklicka i det vita fältet och välja Lägg till alla artiklar från en leverantör.

Välj önskad leverantör och tryck på knappen [OK].

Alla artiklar för vald leverantör kommer nu att listas och ingå i rabattgruppen.

Testa gärna några inslag för att se så det fungerar som det ska.