Massregistrera artiklar med färg och storlek

Massregistrera artiklar med färg och storlek

I denna artikel beskrivs funktionen "Artikel färg och storlek" som underlättar administrationen och enkelt kan användas när nya varor i olika färger samt storlekar ska läggas in. Funktionen används med fördel vid registrering av kläder i olika storlekar där priset är samma men då varorna bör separeras för bland annat lagersaldo med mera. För att underlätta ytterligare går det också utmärkt att samtidigt utföra inleveransen av de nya artiklarna direkt via funktionen. 

 

Mall för storlekarna (storleksmatris)

Innan funktionen kan användas behövs minst en mall (storleksmatris) för de storlekar som systemet ska ha möjlighet att lägga upp. Det går bra att lägga upp flera olika storleksmatriser och dessa skapar man på egen hand. 

 

Skapa matrisen

Börja med att öppna menyn Register - Varuförsäljning - Artikel färg och storlek.

 

Tryck på knappen "Ny" för att skapa en storleksmatris. Fyll i namn på denna och ange de storlekar som ska finnas i matrisen. Denna mall kommer sedan användas vid själva uppläggningen av artiklarna. Storlekarna i mallen skiljs med ett vanligt kommatecken såsom på bilden nedanför. 

Tryck på knappen "Spara" för att lagra matrisen. Det går bra att lägga upp flera matriser om så önskas. 

Tips! Kryssrutan "Streckkod för varje storlek" ger möjlighet att på egen hand ange streckkoder manuellt för varje storlek i uppläggningsflödet.

 

Registrera nya artiklar med färg och storlek

Gå vidare till fliken "Skapa nya artiklar".

 

Öppna fliken "Huvuduppgifter" och registrera den generella informationen om artiklarna såsom vilken artikelgrupp de ska tillhöra, den gemensamma beskrivningen samt varornas pris. För att komma vidare räcker det att ange artikelgrupp, beskrivning samt utpris. I exemplet anger vi även inpris på varorna samt ett så kallat "katalognummer" vilket blir en gemensam sökbar identifierare för samtliga storlekar och färger av denna artikel. 

Det finns även möjlighet att lägga upp tillfälliga priser samt valfri text i informationsfälten "fria fält". 

Tänk på att samtliga artiklar inom matrisen registreras med samma generella uppgifter såsom pris med mera. Rutorna för webshopsanpassning används enbart för registrering av specifika webbshopskopplade varor. 

OBS! Tänk på att beskrivningen av artikeln anges utan information om färg och storlek. Detta då funktionen automatiskt infogar informationen i artikelbeskrivningen efter registreringen är slutförd.

 

Gå vidare till fliken "Matriser" och välj i rullistan den storkelsmatris som ska användas för registreringen. 

Fyll i färg och ange eventuellt det antal som ska levereras in i samband med registreringen.

Tänk på att om registreringen även ska skapa artiklar som inte lagerförs behöver rutan för detta (Skapa artikel trots antal ej angivet) markeras.

Tryck på knappen "Skapa artiklar" för att systemet automatiskt ska lägga upp relevanta artiklar och eventuellt lagersaldo.

Tips! Det finns också möjlighet att låta systemet skapa unika streckkoder för varje artikel samt skriva ut etiketter samtidigt som registreringen slutförs. Använd funktionerna  (kryssrutorna) samt rullistan till höger för detta. Det går också ange ett eget artikelnummer samt eget skiljetecken för löpnummer vid skapandet av varorna genom att ange detta i rutan "Artikelnr prefix" och skiljeteckenrutan bredvid.

 

Artikeln i exemplet registreras såsom på bilden nedanför och är nu redo att säljas.

 

Lycka till med registrering!