Koppla Kunder / Föreningar till kvitto (samt automatisk rabatt)

Koppla Kunder / Föreningar till kvitto (samt automatisk rabatt)

Försäljning till föreningsmedlemmar och andra kunder skiljer sig inte mycket från hur en vanlig försäljning genomförs i PC-Kassa. Skillnaden är att man behöver registrera föreningen / kunden i kassans kundregister och sedan vid själva försäljningstillfället koppla försäljningen till relevant förening / kund. På så sätt kommer man därefter ha möjlighet att bland annat ta ut statistik på förenings- / kundnivå eller sätta specifika rabatter kopplade till respektive förening / kund.

Kortfattat

  1. Lägg till och registrera föreningar / kunder i PC-Kassa
  2. Skapa knapp
  3. Genomföra försäljning och koppla kvittot till en förening / kund
  4. Tips! Automatisk rabatt

 

1. Lägg till / Registrera föreningar (kunder) i kundregistret
Före registreringen av föreningarna / kunderna i kundregistret bör en kundkategori för detta skapas. Detta är frivilligt och inget krav men underlättar för eventuella kommande urval ur kundregistret. Det kan till exempel vara en kategori för Föreningsmedlem, Klubbkund, VIP-kund eller annat.

Skapa kundkategorin ”Förening” (eller passande kategori)
För att upprätta en ny kundkategori gå via menyn Register – Kundregister – Kundkategori.

Tryck därefter på knappen [Ny] och fyll i namnet på kategorin (exempelvis Förening) i fältet Kategori. Slutför genom att trycka på knappen [Spara] och stäng därefter fönstret.


Registrera föreningar i kundregistret
Förbered de föreningar där medlemmar kan komma att handla i butiken genom att registrera dessa i kassans kundregister. Om kundregistret ska användas till vanliga kunder går det också bra att registrera kunden vid tillfället när de besöker butiken för att handa. För att komma åt detta, öppna menyn Register - Kundregister - Kundregister.

Tryck därefter på knappen [Ny kund] längre ner i bilden.

Fyll i relevant information om föreningen / kunden och tryck på knappen [Spara]. Använd med fördel kundkategorin för att ha möjlighet till eventuella urval och mer. Informationen kommer därefter att vara sökbar via kassafönstret när medlemmar handlar i butiken. 

Tips! För föreningar, registrera gärna de separata lagen likt företagsnamn ”IK STJÄRNAN F11” men tänk på att dessa då hanteras som separata kunder i registret och eventuell statistikuppföljning och annat belastar respektive lag.

 

2. Skapa knapp
För att enkelt ha tillgång till att söka och identifiera föreningar till kassakvittot går det bra att skapa en snabbknapp för detta. Snabbknappen är samma funktion som den vanliga knappen för att välja kund till kvitto. Makrot för detta är ##SOKKUND##. Sätt ett passande namn på knappen likt "Välj Förening" eller "Välj Kund". 

För mer information om generell knapprogrammering se gärna videon om detta.

3. Genomföra försäljning och koppla kvittot till en förening / kund
För att identifiera vilken förening / kund man vill att köpet ska registreras mot börjar man med att slå in alla produkter som kunden ska köpa på kvittot. Innan betalningen sker tryck på knappen som skapades ovan.

Sök fram förening eller kund, markera denna och välj knappen [OK].

Tips! Om kunden inte finns registrerad går det bra att upprätta en ny kund genom att trycka på knappen [Ny kund] och fylla i informationen på samma sätt som tidigare i detta avsnitt.

Kvittot är nu kopplat till den valda föreningen / kunden vilket framgår i den nedre högra delen av kassafönstret. Slutför genom att genomföra betalningen precis som vanligt.

 

4. Tips! Automatisk rabatt.

För att ställa upp en automatisk rabatt som infogas när kunden / föreningen väljs går det bra att öppna fliken [Rabatter] på själva kundkortet via menyn Register - Kundregister - Kundregister.

Rabatt går att ange på flera olika sätt. I detta exempel väljer vi att ge föreningen 10% rabatt på alla varugrupper genom att välja detta i rullistan och ange 10% i Rabatt-fönstret. Slutför genom att trycka på knappen [Spara].

För att rabattera enstaka artiklar går det bra att söka efter dessa i det översta fältet. 

När rabatten är sparad och angiven på kunden framgår denna i det nedersta fältet. 

För att justera eller radera en rabatt markera denna i listan och välj att justera i fälten eller radera genom att trycka på knappen [Radera].

Genomför inslagen som vanligt och identifiera förening / kund till kvittot för att eventuella automatiskt kopplade rabatter infogas.