Samla bong (för restaurang)

Samla bong

Det finns ibland behov av att ett helt sällskap får sina beställningar utskrivna tillsammans till köket. Om bara en person betalar via ett kvitto så fungerar det redan som standard men om olika personer beställer och betalar separat är det smidigt att detta kopplas ihop till en bong då alla i sällskapet vill få sin mat samtidigt. För detta finns det en funktion i kassan som heter Samla bong.

  • Artikeln förutsätter att bongskrivare är installerad och uppsatt i kassan.
  • Att samla bongarna fungerar endast vid direktförsäljning. Det går inte att Spara Nota och sen skriva ut en bong för dessa.

 

Programmera knappen för Samla bong 

Funktionen aktiveras av ett makro så en knapp behöver programmeras för detta.

Skriv in följande makro: ##SAMLABONG##

 

Användning av Samla bong

När ett sällskap besöker där deras beställningar ska samlas aktiveras funktionen genom att man trycker på knappen Samla bong.

Man kan se att den är aktiv genom att detta visas ovanför namnet på inloggad kassör uppe till höger i kassan.

Därefter tar man alla beställningar och slår ut försäljningarna efter hand. När hela sällskapet har betalat klart trycker man på knappen Samla bong igen.

Nu kommer kassan räkna ihop all försäljning och skicka detta som en bong till köket.