Kom-i-Gång med Tillfälliga priser [Del 2]

Detta är en fortsättning från [Del 1].

6. Radera tillfälliga priser

Sök fram ett urval enligt tidigare avsnitt eller bläddra i urvalslistan till det tillfälliga priset som ska raderas. Markera detta och tryck på knappen "Radera" i botten av fönstret. 

Tips! Gör en urvalssökning enligt tidigare avsnitt och snabbradera posterna genom att markera den översta i listan och tryck på tangentbordets "R"-tangent följt av "mellanslag" för att snabbt radera flera poster i följd. Tänk på att säkerställa att rätt artikel är markerad innan denna raderas från listan. 

Radera utgångna priser

För att radera samtliga "utgångna priser" går det bra att använda knappen "Radera gamla priser".

Denna funktion kommer radera samtliga tillfälliga priser där "Till Datum" har passerats. Tillfälliga priser där "Till Datum" är tomt eller inte har passerat kommer inte påverkas av denna funktion.

 

7. Importera tillfälliga priser från csv-fil

Det går bra att importera tillfälliga priser från fil. Öppna fliken "Importera" och följ anvisningarna för importen. 

 

De övre fälten styr datum, tid samt hur informationen från filen kommer hanteras. Gör relevanta val i dessa fält innan importfilen väljs. 

Ange därefter också vilka positioner i filen som respektive informationsfält ska läsas från. 

När detta är gjort använd knappen "Välj fil och starta import" för att utföra importen.

OBS! Tänk på att använda funktionen "Radera befintliga priser" ifall priserna inte ska läggas in som ytterligare tillfälliga priser. Om denna är markerad ersätts de befintliga tillfälliga priserna för berörda artiklar istället för att skapas som nya separata tillfälliga priser från inläsningen.

I exempelfilen har vi angivit artikelnummer för samtliga mössor samt att priset ska läsas in till 80kr samt med en text "Text". 

När inläsningen är gjord är samtliga berörda tillfälliga priser justerade eller upprättade efter filen.

 

8. Prisomräkna / Skapa tillfälliga priser för samtliga artiklar i valda artikelgrupper

För att skapa tillfälliga priser till samtliga artiklar ur en eller flera varugrupper går det bra att använda funktionen "Prisomräkna". Detta kommer efter valda premisser upprätta eller uppdatera samtliga artiklar i valda grupper.

Tänk på att säkerställa gjorda val innan omräkningen utförs då felaktig användning kan orsaka mycket extraarbete. Rekommenderat att skapa en säkerhetskopia innan prisomräkning används. Nedan beskrivs en väldig kraftfull funktion och man bör vara aktsam hur man hanterar denna.

 

Öppna fliken "Prisomräkna" för att använda omräkningsfunktionen. 

Gör relevanta datumval som de tillfälliga priserna för omräkningen ska gälla.

Ange därefter i det nedre fönstret hur justeringen ska räknas ut samt vilka varugruppers artiklar som de tillfälliga prisen ska upprättas för.

OBS! Tänk på att detta skapar tillfälliga priser för samtliga artiklar i valda artikelgrupper.

När valen är gjorda tryck på knappen "Starta omräkning" för att fortsätta. 

Om artiklarna redan finns registrerade sedan tidigare med tillfälliga priser kommer detta uppdateras. 

 

9. Lista / Skriv ut tillfälliga priser

Funktionen "Lista tillfälliga priser" tar fram underlag för utskrift på bildskärm, e-post med mera som en översikt över de tillfälliga priser som är registrerade i kassan.

Tryck på knappen för detta och ange därefter inom vilket datumintervall urvalet ska hämta priser ifrån. 

Resultatet går därefter ta fram på en rad olika sätt. Följ anvisningarna på skärmen för detta. 

 

Tips

Arbeta alltid med större registerändringar utanför öppettid samt säkerställ att det alltid är skapat en säkerhetskopia av kassasystemet innan eventuella större justeringar utförs.