Registrera / stäng av växelkassa

Registrera / justera växelkassa eller stäng av den helt

 

Registrera växelkassa

Innan man påbörjar försäljning för en ny dag behöver växelkassan fastställas. Denna nollställs vid varje dagsavslut.

Växelkassan är den summa pengar man har i kassalådan vid morgonens start. Skriv in beloppet som finns i lådan.

Man bör alltid kontrollräkna beloppet innan summan godkänns.

Kontrollera så datumet stämmer överens med verkligheten. Tryck [GODKÄNN].

Växelkassa godkänns på samtliga säljande kassaterminaler. Har man ingen kontantkassa godkänns 0kr som växelkassa. Se nedan för instruktion om hur man ställer in så kassan inte använder växelkassa alls.

Efter att växelkassan registrerats kan försäljning påbörjas.

 

Justera växelkassa

Om man råkat registrera fel växelkassa så går det i efterhand att justera detta. Kontrollera gärna med knappen [Terminalkassa] längst ned i säljmiljön hur mycket växelkassa som blivit registrerat.

Justera växelkassa kommer man åt via menyn Arkiv.

Fönstret för att justera växelkassa visas och man fyller i det värde som växelkassan ska justeras med. Så om växelkassan är registrerad med 100kr för lite så skrivs 100 och sen trycker man på [OK]. Har växelkassan registrerats med 100kr för mycket så skriver man istället -100.

 

Ställa in att inte använda växelkassa och ta bort kontantknappar

Observera: Detta är en avancerad inställning och ska inte göras utan samråd med butikschef eller motsvarande.

Inställningen sker på två ställen i kassans inställningar. 

  1. Gå till menyn Arkiv - Inställningar - Systeminställningar och välj fliken "Varuförsäljning". Nederst på den fliken, markera som på bilden.

    Tryck på knappen [Spara]. Stäng inte än.
  2. Byt till fliken "Standardvärden". Ställ in enligt bilden så att "Cash" inte ska användas. Avsluta inställningarna med knapparna [Spara] och [Stäng].
  3. Starta om kassaprogrammet.

I fortsättningen kommer kassan automatiskt att slå in 0kr som växelkassa. Betalknapparna för kontant är inaktiverade.

Viktigt: Inställningen om att inte behöva registrera växelkassa gäller för alla kassor (om man har fler än en) men att stänga av knappen Cash behöver göras per kassa. Detta kan komma att ändras.