Kom-i-Gång med Serviceschema Online för Elcykel

Kom-i-Gång med Serviceschema Online för Elcykel

 

Serviceschema Online för elcyklar är en uppdatering av det tidigare serviceschemat för att skapa och hämta serviceschema för en elcykel oberoende av vilken butik som sålt elcykeln eller gjort senaste service. Detta centrala upplägg använder elcykelns unika ramnummer för att lagra och hämta historiken från molnet. Verkstäderna behöver inte ens ingå i samma butikskedja för att ha möjlighet att hämta upp historiken och detta kan även hanteras via fristående cykelverkstäder som inte ingår i en större butikskedja. Förutsättningen är att elcykeln är såld, och serviceschemat upprättat, via PC-Kassa samt att ramnummer / artikelnummer är levererade av Cycleurope.

 

Förberedelse

Kortfattat

  • Kontrollera version av PC-Kassa samt uppdatera vid behov
  • Skapa en knapp för Serviceschema (eller använd befintlig)
  • Börja arbeta med Serviceschema Online

 

1. Kontrollera Version

Innan det centrala serviceschemat går att använda behöver PC-Kassa uppdateras till version 210414,1.

För att kontrollera befintlig version öppna menyerna Hjälp - Om och och se längre upp i fönstret.

Inom parenteserna presenteras nuvarande version och i exemplet " 210414,1" innebär detta en datumstämpel för 21-04-14 samt delversion ",1". Om det är en äldre version behöver uppdateringen genomföras för att aktivera Serviceschema Online. 

 

2. Uppdatera PC-Kassa 

Öppna menyn Hjälp - Versionshantering och tryck på knappen Sök efter nyare version och följ därefter stegen på skärmen. 

Tänk på att uppdatera samtliga kassor inklusive Backoffice. För att veta mer om kassauppdatering, se avsnittet Uppdatera PC-Kassa.

 

3. Skapa knapp för Serviceschema Online

För att börja arbeta med Serviceschema Online används samma funktion som det tidigare "lokala" serviceschemat. Finns det redan en knapp för detta behövs ingen ytterligare knapp utan det går bra att använda samma funktion som tidigare.

Makrot för funktionen är ##SERVICESCHEMA##

Serviceschemat används på samma sätt som tidigare. Skillnaden är att informationen efter uppdateringen istället kommer att molnlagras och vara tillgängligt för samtliga verkstäder som arbetar med nya Serviceschema Online.

Högerklicka på valfri knapp i kassan och välj Programmera Knapp samt ange makrofunktion och annan knapptext. 

Serviceschema Online är nu klart för användning.

 

OBS! Om den tidigare funktionen för serviceschema har varit använd kommer all lokal servicehistorik automatiskt laddas upp till molnet vid nästa dagsavslut. Detta kan ta en liten stund beroende på hur många servicescheman som ska laddas upp. Ifall kassan varit utan internetförbindelse under dagen kommer samma funktion automatiskt aktiveras vid dagsavslut och skicka de eventuellt oskickade servicescheman till molnet.


Öppna Serviceschema Online

Tryck på knappen för serviceschemat.

Ange elcykelns unika ramnummer i sökfönstret. Kontrollera att ramnumret anges korrekt och i samma uppsättning som detta är levererat. Tryck därefter [OK].

Om det inte finns någon historisk service registrerad på detta ramnummer, eller sökträffen uteblir, kan även fönstret för artikelnummersökning komma att öppnas upp. Ange i så fall även elcykelns artikelnummer och tryck därefter [OK].

Avvakta några sekunder tills sökningen slutförts och Serviceschema Online automatiskt öppnas upp.

 

Tips!

Om artikelnumret anges felaktigt eller om detta inte finns registrerat i Cycleuropes register över elcyklar möts man av följande meddelande.

Kontrollera att artikelnumret är inmatat korrekt samt överensstämmer med artikelnumret från Cycleurope. Om alla uppgifter stämmer men det fortfarande inte hittas något serviceschema till denna artikel vänligen kontakta support för vidare undersökning. 

 

Generellt om Serviceschema Online

Innehållet i serviceschemat är automatiskt anpassat efter det angivna artikelnumret och det går inte att på egen hand lägga till eller ta bort punkter ifrån de olika serviceprotokollen. 

 

Översikt av Serviceprotokollet

När serviceschemat är öppnat framgår eventuell historik och information om elcykeln till höger i fönstret. Den vänstra delen är själva protokollet som markeras efter de punkter som är gjorda. Längre upp går det bra att välja i rullistan för relevant serviceintervall och få ett anpassat protokoll efter detta.

Eventuell information och historik om objektet finns noterat i den högra delen av fönstret. 

Tänk på att alla ändringar samt noteringar lagras och blir tillgängliga för alla som arbetar med Serviceschema Online. 

 

Arbeta med protokollet

1. Börja med att välja protokoll och serviceintervall i rullistan.

 

 

2. Ange därefter serviceåtgärd genom att markera kryssrutorna för utförd punkt samt eventuell fritext till höger om respektive åtgärdspunkt. Maximalt 50 tecken per fritextrad.

 

Systemet presenterar automatiskt hur många punkter som är kvar på respektive schema.

Tips! Det går bra att markera enstaka punkter, stänga ner schemat och sedan öppna upp detta för att fortsätta vid annat tillfälle. 

 

3. När samtliga punkter för ett protokoll är markerade noteras detta schema som SERVICESCHEMA OK.

 

4. Skriv ut värdehandlingen / serviceprotokollet till kund.

 

Utskrift av Värdehandling

Tänk på att utskriften av serviceschemat är en värdehandling som ska sparas tillsammans med kvitto and andra värdehandlingar relaterade till elcykeln. Servicekapitlet i elcykelmanualen ska också stämplas / signeras av den certifierade Cycleuropeåterförsäljaren som utfört servicen.

 

PDF och A4-Skrivare. 

Det finns två utskriftsmöjligheter. PDF eller via A4-Skrivare.

Knappen med symbolen för en skrivare öppnar upp en förhandsgranskning av serviceschemat på skärmen. Tryck sedan på symbolen för en skrivare längre upp i fönstret för att skriva ut bladet. För att återgå, tryck på symbolen som föreställer ett hus.

Tips! För att ändra vilken A4-skrivare som bladet ska skickas till går det bra att trycka på symbolen med skiftnyckel till vänster om skrivareknappen.

PDF-knappen öppnar ett PDF-blad på skärmen. Detta förutsätter att datorn har en giltig PDF-läsare installerad. Kryssa fönstret för att återgå.

 

Spara och stänga Serviceschema Online

Serviceschema Online använder automatisk sparfunktion. Detta innebär att ändringar som gjorts, sparas och skickas till molnet automatiskt när man stänger ner serviceschemat via knappen [Stäng].

Om datorn saknar internetuppkoppling när schemat ska sparas, lagras istället ändringarna lokalt och skickas därefter till molnet vid nästa dagsavslut. 

 


Tips!

Cykel behöver vara markerad som elcykel i PC-Kassa samt ramnummer och artikelnummer behöver finnas registrerade i Cycleuropes register över elcyklar

Man kan alltså inte på egen hand lägga upp artikelnummer och egna ramnummer och använda tillsammans med denna funktion.