Uppdatera PC-Kassa

Uppdatera PC-Kassa

Det är enkelt och viktigt att uppdatera PC-Kassa. Säkerställ alltid en uppdaterad kassaversion för möjligheten till de senaste funktionerna och de förändringarna som gjorts. När en uppdatering görs är det också viktigt att samtliga kassor (inkl. backoffice) uppdateras för att arbeta med samma version. Om en kassa har blivit uppdaterad kommer därefter övriga känna av detta och meddela att version finns för uppdatering. 

Rekommendation är att genomföra uppdatering utanför driftstid för att minska risken att detta påverkar kassadriften. 

  • Filerna för manuell nedladdning finns tillgängliga längre ner i avsnittet

 

Uppdatera via PC-Kassa

Uppdatering går att kontrollera och hämta genom menyn Hjälp - Versionshantering.

Tryck på knappen "Sök efter nyare version" för en automatisk sökning efter detta.

 

Om det inte finns någon nyare version möts man av följande fönster. 

Om det finns uppdatering tillgänglig möts man av följande informationsfönster. Svara [Ja] för att påbörja nedladdning av uppdateringen. 

Statusfönstret visar nedladdningen och när denna är klar behöver man slutligen svara [Ja] för att stänga PC-Kassa.

Låt systemet slutföra uppdateringen för att sedan starta upp av sig själv igen. Det kan ta upp till en minut för uppdateringen att bli klar.

Kassan startar därefter upp med en uppdaterad version. 

Fönstret för att logga in visas. Här rekommenderas att man Inte loggar in utan att man istället trycker på knappen "Avsluta" för att sedan starta kassan igen från vanligt plats. Skälet till detta är att vissa Windows kan ha inställningar som kräver en omstart till av kassaprogrammet.

 

Uppdatera manuellt via uppdateringsfilen

Det går också bra att genomföra kassauppdatering manuellt genom att ladda ner uppdateringsfilen och köra denna. På vissa slutna nätverk och äldre system likt Windows XP kan den automatiska uppdateringen inte alltid laddas ner och manuell nedladdning av filen kan behövas.

Det är ytterst viktigt att välja "rätt" uppdateringsfil beroende på om ert system använder kontrollbox (CleanCash) eller ej. Det mest vanliga är att man använder PC-Kassa med kontrollbox. Vid osäkerhet kontrollera detta med ansvarig för kassadriften innan uppdateringsfilen laddas ner och körs.

 

Uppdateringsfil för fiskal version. (Vanligast)

Länk för nedladdning av Uppdateringsfil för PC-Kassa 38,5 (För de med kontrollbox - Vanligast)

 

Alternativa uppdateringsfiler

Länk för nedladdning av Uppdateringsfil för PC-kassa 38,05 (För de UTAN kontrollbox)

Länk för nedladdning av Uppdateringsfil för PC-Kassa 38,5 (NORSK Fiskal version)

Observera att det är viktigt att Uppdateringsfilen stämmer överens med programversion på övriga kassor. Uppdateringsfilen hanterar om PC-Kassa installeras som fiskal (Kontrollboxversion) eller icke fiskal (Utan Kontrollbox).