Exportera SIE-Filer

SIE-Export

SIE-filerna från kassan följer svensk standard, version 4.
De flesta svenska, om inte alla, bokföringsprogram kan importera SIE-filer.

För att SIE-filen ska gå att använda är det viktigt att kontouppsättningen är kontrollerad och uppsatt i PC-Kassa samt att eventuella inställningar för export av SIE-fil är gjorda. Se mer om detta i separat avsnitt. 

 

Inställningar för SIE

Gå till ”Arkiv/Inställningar/Företagsuppgifter”. Tryck på fliken ”Export inst”.

Klicka här för fler generella inställningar av SIE-filsdatan samt generella kontoinställningar.

Sökväg till SIE filer: Filerna sparas som en textfil i kassadatorn. Här ställer man in sökvägen för den mapp som ska innehålla filerna.

Viktigt! Om sökvägen till mappen för SIE-exporten inte är korrekt kommer exporten inte gå att genomföra. Inställningen är lokal vilket innebär att val av mapp behöver göras på samtliga kassor som ska hantera SIE-export.

En genväg till korrekt mapp läggs med fördel på kassadatorns skrivbord.

Övriga fält. Kontrollera med redovisaren om de vill ha någon specifik information och fyll i respektive fält.

Avsluta inställningar med att trycka på [Spara] och [Stäng]. Starta därefter om PC-Kassa för att ändringarna ska träda i kraft. 

 

Upprätta SIE-Filer

Om det finns en snabbknapp för SIE-Export tryck på denna.

OBS! En SIE-fil kan inte skapas för en dag som ännu inte är avslutat.

 

Finns ingen snabbknapp förberedd för SIE-export går denna att komma åt via menyerna [Arkiv] - [Service Rutiner] - [Importera / Exportera] - [SIE Bokföringsfil]

 • Transaktions fil - En fil summerad över en hel period.
 • Grupperad per datum - En fil men grupperad per datum.
 • En fil per datum - Skapar enskilda SIE-filer för varje datum inom angiven period. 

Det vanligaste är att använda antingen "Grupperad per datum" eller "En fil per datum".

 

 

Tryck på knappen [Idag] om dagens SIE-fil ska skapas (fungerar inte om dagen inte är avslutad).

Månadsknapparna fyller automatiskt in respektive datum.

Alternativt går det att fylla i till- och fråndatum.
Använd formatet: 2021-01-01

Tryck på knappen [OK].

 

 

 

 

  

 

 


 

 1. SIE-filen skapas i mappen man ställt in (se ovan).
 2. Exporten klar.


   
 3. Nu kan man välja att skicka SIE-filerna med e-post, öppna mappen där filerna ligger eller stänga fönstret.
 4. Tryck [Skicka via epost] för att skicka SIE-filen med epost.  Om korrekt kontakt existerar. Tryck på den och sen på knappen [ > ].
  Annars, tryck på knappen [Lägg till]. Skriv in korrekt eposadress och tryck på knappen [OK].
  Skicka mejlet genom att trycka på knappen [Ok].
   Om kassan är inställd korrekt kommer SIE-filen nu att skickas till mottagaren.

 

Notering

För att PC Kassa ska kunna skicka epost måste den vara korrekt inställd för detta.

Gå till menyn ”Arkiv/Inställningar/Systemuppgifter/Epost skicka”.