Personalupplysning / Merförsäljning

Personalupplysning / Merförsäljning

Det finns olika sätt att hantera automatiserad och viktig information till personalen som berör specifika inslag. I detta avsnitt beskrivs funktionen "Personalupplysning" för eventuell viktig information relaterad till pågående artikelinslag men som även kan användas till merförsäljning. Denna funktion kan också hantera bilder samt ställas in för att automatiskt visas på eventuell kunddisplay för ytterligare möjlighet till enkel merförsäljning.

 

Registrera upplysningsmeddelande / merförsäljning

Öppna artikelregistret och välj en artikel där funktionen ska användas. 

Öppna fliken "F11 Personal / Webshop" och ange relevant information i fältet "Personalupplysning". 

Tips! För att byta rad går det bra att trycka tangenterna CTRL+Enter samtidigt på tangentbordet.

Det går också bra att infoga snabbknappar till artikelinslag genom att trycka på knappen "Artikel" samt infoga bild via knappen "Bild". Det går också att länka upplysningen till eventuella pdf-dokument. 

I exemplet är, utöver informationsmeddelandet, artikeln "Dippsås 10kr" kopplad till upplysningen på artikeln "Pastasallad - Kyckling" och även en bild för att det ska bli ännu tydligare vad budskapet avser.

Tryck på knappen "Spara upplysning" för att lagra informationen.

Tips! Knappen "Granska" ger en förhandsgranskning av hur upplysningen kommer se ut. 

 

Använda funktionen

Det behövs ingen ytterligare inställning för att detta ska visas i försäljningsvyn. När en artikel med personalupplysning är registrerad på kvittot kommer det högra informationsfönstret automatiskt växla till upplysningen. Ifall flera artiklar med upplysningar registreras på kvittot kommer dessa fyllas på och växla i upplysningsfönstret. 

I detta exempel registrerades upplysningen på artikeln "Pastasallad - Kyckling" för att ge viktigt information om gluteninnehåll men också för ökad merförsäljning. 

När artikeln är inslagen på kvittot visas automatisk fönstret för detta och det går snabbt att slå in artikeln med knappen "Slå in artikel".

 

Budskap på kunddisplayen

För att detta budskap ska visas på kunddisplay behöver en mindre inställning utföras först. 

Öppna menyn Arkiv - Inställningar - Systemuppgifter och gå till fliken "Extern Hårdvara" samt vidare till "LCD - Kunddisplay". Markera därefter rutan "Visa personalupplysning" och spara samt starta om kassaprogrammet. 

Tänk på att denna inställning är lokal för varje kassa. Om fler kassor används behöver inställningen utföras på respektive kassa som ska visa detta.

Slå in artikeln och budskapen från eventuell personalupplysning visas hädanefter även på kunddisplayen.