Guide för installation av Backoffice

Backofficeinstallation av PC-Kassa

Ej säljande kassa för ex. registervård eller annan administration

 

Bra att tänka på

  • Läs först igenom Hela guiden innan start av installation.
  • Kontrollera alltid före en backofficeinstallation att befintliga kassor är uppdaterade till senaste version. I samband med denna installation genomförs nämligen en uppdatering vilket innebär att även alla andra kassor som är sammankopplade i ert system behöver uppdateras. Det är därför lämpligt att säkerställa att befintliga kassor är uppdaterade före denna installation görs. Kassauppdatering av de befintliga kassorna går att göra genom menyn Hjälp - Versionshantering och "Sök efter nyare version". 
     
  • Datorn som ska installeras på ska vara uppdaterad helt (Windows update) samt nyligen omstartad.

 

Kortfattat

  • Ta fram IP-adress / Datornamn till Huvudkassan
  • Ladda ner och kör installationspaketet
  • Ladda ner och kör uppdateringsfilen
  • Logga in i PC-Kassa och stäng av sökning efter kontrollbox samt stänga av registrering av växelkassa

 

Filer för nedladdning

Två nedladdningar behövs inför Backofficeinstallation. Det är ett Installationspaket samt en Uppdateringsfil. Det är viktigt att välja "rätt" uppdateringsfil beroende på om ert system använder kontrollbox (CleanCash) eller ej. Det mest vanliga är att man använder PC-Kassa med kontrollbox. Vid osäkerhet kontrollera detta med ansvarig för kassadriften.

Länk för nedladdning av Installationspaket för PC-Kassa (Klient)

Länk för nedladdning av Uppdateringsfil för PC-Kassa 38,5 (För de med kontrollbox - Vanligast)

 

Alternativt

Länk för nedladdning av Uppdateringsfil för PC-kassa 38,05 (För de UTAN kontrollbox)

Länk för nedladdning av Uppdateringsfil för PC-Kassa 38,5 (NORSK Fiskal version)

Observera att det är viktigt att Uppdateringsfilen stämmer överens med programversion på övriga kassor. Uppdateringsfilen hanterar om PC-Kassa installeras som fiskal (Kontrollboxversion) eller icke fiskal (Utan Kontrollbox).

 

Förberedelse

Under installationsflödet kommer man behöva ange adress till själva SQL-servern (Databasen / Huvudkassan). Det normala är att denna går antingen mot huvudkassans Datornamn eller huvudkassans IP-adress följt av "\PCKASSA". I vissa lägen används instanser av PCKASSA likt PCKASSA1, PCKASSA2 vilket då denna pekas mot önskad instans av PC-Kassa. Men det mest normala är att sökvägen till huvudkassan anges som XXXXX\PCKASSA vilket vi arbetar efter i denna guide.

Ta fram huvudkassans datornamn genom att högerklicka på 'Den här datorn'. Välj 'Egenskaper' och klicka vidare på fliken Datornamn/Computer Name 

Man kan även använda huvudkassans IP-adress vid installationsflödet. 

Gå till Windows startmeny och kör "CMD" (Kommandotolken) på huvudkassan och ange "ipconfig". 

Notera IP-adressen då denna kommer att användas senare. I detta exempel arbetar vi mot 192.168.99.60 som är "Huvudkassans" IP-adress.

 

Installationspaket

Ladda ner installationspaketet och kör filen pckassaclient_nocc.exe

Följ anvisningarna på skärmen via knappen [Nästa] tills fönstret för SQL Server:* inväntar adressen till SQL-servern (Huvudkassan) visas. 

I detta exempel anger vi IP-adressen följt av standardinstans för PC-Kassa. 192.168.99.60\PCKASSA och trycker [Nästa].

Sökvägen/Målmapp låter vi stå och vid frågan om att ange "Client ID" väljer vi ett unikt ID-nummer för denna backoffice-kassa.

På befintliga kassor kan man ta fram respektive Klient ID genom menyn Arkiv - Inställningar - System Uppgifter.

OBS ändra inte ID-nummer på en säljande kassa. Detta kan slå ut kontrollboxen.

Tryck [Nästa], [Installera], [OK] och [Yes] på resterande fönster och på sista rutan är det lämpligt att checka av rutan "Starta PC-Kassa" innan vi slutför då vi ändå behöver köra uppdateringsfilen innan vi startar PC-Kassa.

Bocka av "Starta Nutid - PC Kassa" och tryck på [Slutför]. 

Kör uppdateringfilen och följ anvisningarna på skärmen (tryck [Nästa], [OK] och [Fortsätt]) för att PC-Kassa ska få senaste version samt "rätt" programversion 38,5 / 38,05. I detta exempel använder vi den fiskala versionen / kontrollboxversionen (38,5) av pckassaupp32.exe.

Tips! Om man missar att bocka av Starta PC-Kassa eller råkar att starta PC-Kassa innan uppdateringen mot rätt (fiskal / ej fiskal) version är körd möts man av följande fönster.

Logga i så fall ut direkt och stäng ner PC-Kassa och kör uppdateringsfilen.

Installationen och uppdateringen av PC-Kassa är nu gjord. Det sista vi gör är att logga in i PC-Kassa och ange denna kassa som Backoffice samt slå av den automatiska sökningen efter kontrollbox (då denna dator inte har någon försäljning). Om PC-Kassa inte går att öppna och logga in på, se längre ner i guiden för tips.

 

Slå av sökning av kontrollbox (Ställa in som backoffice)

Det sista vi gör efter att installationen är klar är att vi öppnar PC-Kassa och stänger av sökningen för kontrollbox. 

När PC-Kassa startar möts man av fönstret för sökning efter kontrollbox. Antingen låt sökningen bli klar (tar ibland ett par minuter) eller klicka på den röda texten "Söker via ..." flertalet gånger för att avbryta sökningen.

Kryssa i rutan "Använd datorn som backoffice" och Stäng fönstret.

Det sista vi gör är att förklara för backofficekassan att inte öppna fönstret för att ange växelkassa. Gå via menyerna Arkiv - Inställningar - Företagsuppgifter och kryssa i rutan "Använd inte växelkassa/betalterminal på denna dator".

[Spara], [Stäng] och starta om PC-Kassa. 

Backofficeinstallationen är helt klar.

 

Tips om det inte fungerar

Möts man av meddelande om att Databasen - SQL-Servern inte kan nås kan detta bero på att kommunikationen mellan backofficedatorn och huvudkassan inte accepteras. Kontrollera brandväggar och andra nätverksregler då SQL-kommunikation måste vara accepterad för att backofficedatorn ska kunna koppla upp sig mot huvudkassan. Kontrollera också så att inställningarna för IP-adress eller Datornamn är korrekt.

För att kontrollera sökväg till SQL-Servern ska vi öppna DSN-konfiguration för Microsoft SQL Server. Öppna denna antingen genom att via Windows startmeny köra "ODBCAD32" - Konfigurera ODBC-datakällor (32-bitars) eller via Windows Kontrollpanelen - Administrationsverktyg - ODBC-datakällor (32 bitar).

Öppna fliken System-DSN, Välj Nutid - PC Kassa och tryck Konfigurera. Säkerställ i fältet Server att uppgifterna mot huvudkassan är korrekta.

Om det inte går att ansluta via IP-adress\PCKASSA, prova datornamn\PCKASSA. Går det inte via datornamn så prova också via IP-adress.

Slutför och tryck [OK] i fönstret Inställningar för ODBC

Stäng ner fönstren och prova igen att starta PC-Kassa.

Går det fortfarande inte kan man utesluta Windows brandvägg genom att tillfälligt stänga av denna både på backoffice samt Huvudkassan för att se om kommunikationen accepteras. Om sambandet är Windows brandvägg kan undantagsregler för SQL behöva göras manuellt i denna så brandväggen kan vara på men ändå tillåta SQL-trafiken. Kontakta en nätverkskunnig för detta.

Reglerna för brandväggen ska vara för port 1433 och ska gälla protokollen TCP och UDP.