Använd och erbjud e-kvitto (elektroniska kvitto via SMS, mejl eller QR-kod)

Använd och erbjud e-kvitto (elektroniska kvitto via SMS, mejl eller QR-kod)

Funktionen e-kvitto är vår helt egen lösning för hantering av elektroniska kvitto och digital papperskorg. Det är mycket enkelt både att komma igång och använda e-kvitto och dessa registreras precis lika smidigt som vanliga papperskvitto. Tjänsten öppnar även upp för en digital papperskorg dit man kan skicka kvittot istället för att skriva ut det, så säg hej då till överfulla papperskorgar och en massa onödiga utskrifter. Välj e-kvitto! Det är snabbt, smidigt men framför allt bra för miljön!

I följande steg går vi igenom hur smidigt det är för både kassapersonalen och era kunder att använda e-kvittoFör att veta mer om hur tjänsten beställs, aktiveras samt ytterligare användartips se gärna också vår FAQ och våra kom-i-gång-avsnitt.

FAQ

Kom-i-gång med e-kvitto

 

Genomför en försäljning och skicka e-kvitto

Det är mycket enkelt för kassapersonalen att erbjuda e-kvitto och det fungerar lika smidigt som att skriva ut ett papperskvitto. Kunden behöver varken registrera sig eller ladda ner några appar för att ta emot sitt e-kvitto! 

 

Ange varor och gå till betalning

Börja med att ange varor till kundens kvitto precis som vanligt.

Om funktionen för e-kvitto via QR-kod på kunddisplayen är aktiverad kan kunden redan nu skanna QR-koden på kunddisplayen och invänta sitt e-kvitto, se mer om detta längre ner i guiden.

Välj betalning och betalsätt på samma sätt som tidigare.

 

Välj hur kvittot ska erbjudas

När tjänsten e-kvitto är aktiverat kommer kassan automatisk fråga om hur kvittot ska upprättas så fort en betalning är slutförd. Det finns, utöver "Utskrift" som skriver ut ett vanligt papperskvitto, fyra alternativ för kvittot. SMS, Epost, e-Korg samt QR-kod på kunddisplayen. De tre förstnämnda alternativen väljer kassapersonalen själv när kvittot slutförs och ifall kunden har skannat in QR-koden på kunddisplayen informeras istället personalen om detta med möjlighet att byta alternativ.

Fråga hur kunden vill ha sitt e-kvitto och välj därefter på relevant alternativ på skärmen. Det enda kassapersonalen sedan behöver göra är att ange mobilnummer eller mejladress dit det digitala kvittot ska skickas. Ingen registrering eller nedladdning av appar behövs av kunden! Om kunden har skannat in QR-koden på kunddisplayen sköts detta också automatiskt av systemet vilket vi går igenom ytterligare senare i guiden. 

 

Skicka e-Kvitto via SMS

Tryck på knappen "SMS" och ange kundens mobilnummer. Tryck på "OK" vartefter ett SMS skickas med direktlänk till kundens e-kvitto. 

Kunden klickar på länken i meddelandet för att ladda ner sitt e-kvitto.

 

Skicka e-kvitto via mejl

Tryck på knappen "Epost" och ange kundens mejladress samt tryck på knappen "OK". Ett mejl skickas, beroende på inställning, antingen med en bifogad PDF direkt till kundens mejl eller med en nedladdningslänk (URL) till kundens e-kvitto. 

OBS mejlfunktionenen via URL förutsätter att eventuella inställningar för mejl är gjorda. Om er kassa inte kan skicka mejl vänligen se separat dokumentation om detta. Vid standardinställningen "bifogad PDF" krävs inga separata mejlinställningar.

Kassan skickar automatiskt mail till kundens epost. 

Beroende på inställning klickar kunden antingen på länken i mejlet för att hämta sitt e-kvitto eller hämtar det via det bifogade PDF-dokumentet.

 

 

Skicka kvittot till e-Papperskorgen

Slipp överfulla papperskorgar och en massa onödiga utskrifter genom att skicka kvittot till e-papperskorgen när kunden inte har behov av sitt kvitto. Om "e-Korg" används skrivs varken ett kvitto ut eller skickas till kunden och det "slängda" kvittot via e-papperskorgen hanteras som ett kasserat originalkvitto. Det går såklart bra att ta ut en kvittokopia precis som vanligt från kassaprogrammet om det skulle behövas. 

Värna om miljön och använd e-papperskorgen istället för att slänga papperskvitto!

E-papperskorgen är på grund av lagkrav spärrad i Norge.

Kvittot registreras i den elektroniska papperskorgen och blir slängt på ett miljövänligt sätt.

Om kunden, efter att det är slängt, ändå behöver ett kvitto går det bra att ta ut en kvittokopia precis som vanligt. Se mer om detta längre ner i avsnittet.

 

Få e-kvitto via QR-kod på kunddisplayen

Om e-Kvitto via QR-kod är aktiverat går det bra att kunden redan efter första kvittoinslaget skannar in QR-koden som visas på kunddisplayen. Kunden kan alltså förbereda länken till sitt e-kvitto under tiden kassapersonalen gör klart försäljningen. QR-koden är unik för varje kvitto och denna öppnar en webbsida som inväntar att det pågående kassakvittot ska bli klart. Så fort betalningen är slutförd kan kunden uppdatera webbsidan och direkt få tillgång till sitt e-kvitto. Kassapersonalen behöver inte själv göra något aktivt val då kunden sköter allt via sin mobiltelefon. QR-koden visas på kunddisplayen i en minut från att det första inslaget är gjort.

Kunden kan skanna QR-koden och öppnar webblänken under tiden kassapersonalen arbetar med innehållet på kvittot.

QR-koden öppnar upp webbsidan som inväntar att det pågående kvittot ska slutföras. När kassapersonalen har slutfört kvittot och betalningen är gjord behöver kunden bara trycka på knappen "Uppdatera sidan" för att få tillgång till sitt e-kvitto.

När kassapersonalen slutför kvittot möts man av följande två val i kassafönstret. "OK" registrerar QR-kvittot och gör detta redo att hämtas av kunden som ovan. "Ändra" avbryter QR-kvittot och ger istället möjligheten till de fyra standardvalen för kvittot såsom tidigare i guiden. Om inget val görs på skärmen kommer kvittot automatiskt slutföras som e-kvitto via QR-kod efter 30 sekunder.

 

Nedladdat e-kvitto 

När kunden har klickat på länken och hämtat sitt e-kvitto laddas detta ner som ett PDF-blad till enheten och det nedladdade kvittot har samma upplägg som fysiskt utskrivna papperskvitto. Kvittot och länken finns tillgängliga i totalt 30 dagar vartefter det automatiskt raderas ifrån servern. 

 

Tack för att ni värnar om miljön och lycka till med användningen av e-kvitto!

 


Tips! Kom ihåg kundens val

Om en kund är kopplad till kvittot finns även möjlighet att komma ihåg kundens val till nästa gång. Kryssa i rutan för detta innan valet för hur kvittot ska ställas ut görs.

När kunden handlar nästa gång kommer systemet automatiskt erbjuda valet med möjlighet att välja de andra alternativen via knappen "Ändra".

 

Tips! Kvittokopia

Kvittokopior hanteras på samma sätt som tidigare med med skillnaden att valen för e-kvitto via SMS och mejl även finns att tillgå. En kvittokopia går dock inte att slänga i e-papperskorgen. Tryck på knappen "Kvittokopia på kvittoskrivare / elektronisk kvitto" för att begära ut kvittokopian på valfritt sätt. När ett tidigare kvitto är upphämtat framgår det också hur detta ursprungligen togs ut såsom i exemplet "Elektroniskt kvitto (SMS)". För ytterligare generell information om hur man kan spåra tidigare kvitton se gärna vår video om detta.

Tryck på knappen "Kvittokopia på kvittoskrivare / elektroniskt kvitto".

Välj sedan hur kvittokopian ska tas ut via knapparna SMS, Epost och Utskrift.