Tillgodokvitto

Tillgodokvitto

Kassan kan hantera tillgodokvitto. Dessa är tidsbestämda och inställningar för giltighetstid finns.

För att ge ut ett tillgodokvitto ska en försäljning ha resulterat i ett negativt belopp, så som ett återköp.

 

Betalsätt för tillgodokvitto

För att kassan ska kunna ge ut ett tillgodokvitto behövs det att ett eller två egna betalsätt tilldelas funktionen. Detta kan till exempel heta "Tillgodokvitto" (om man ska använda ett betalsätt både för att ge ut och ta emot tillgodokvitto) eller "Tillgodokvitto, utgivning" och "Tillgodokvitto, inlösen" (om man vill separera dessa). Se separat artikel för hur man skapar ett eget betalsätt i kassan här: Eget betalsätt (för tillgodokvitton behöver inte knappar skapas som beskrivs i artikeln då Tillgodokvitto i sig är en inbyggd funktion).

Fördelen med två olika betalsätt är att man kan skilja på dessa på dagsavslut och kontorapport med mera.

 

Inställningar för tillgodokvitto

Gå till: Arkiv/Inställningar/Systemuppgifter. Välj fliken "Standardvärden" och undergruppen "Tillgodokvitto".

Välj för båda betalsätten önskat betalsätt. Båda behöver väljas även om man använder samma.

Gällande giltighetstid så ställs denna in här och gäller per tillgodokvitto. Det går alltså inte senare att öka antal dagar för att alla tillgodokvitton som är utställda ska få en längre giltighetstid. Kolla med er organisation eller chef vad som är bestämt.

Rubrikerna kan ändras till vad man önskar. Det påverkar inte funktionen Tillgodokvitto utan bara utseendet på utskrivet tillgodokvitto.

Fotrad 1 till 3 är valfri text. Dessa rader kan vara tomma.

Sista inställningen är vid vilket belopp som kassan ska fråga om ett tillgodokvitto ska utställas istället för att betala tillbaka pengar. Vid 0 (noll) föreslås det alltid.

 

Ställa ut ett tillgodokvitto

Vid ett återköp kan man via betalaknappen välja Tillgodokvitto.

Tryck på knappen JA för att välja tillgodokvitto. Trycks NEJ så återgår det till val av betalsätt.

Tillgodokvitto skrivs nu ut på kvittoskrivaren tllsammans med övriga utskrifter, så som återköpskvitto och proforma. Kunden ska ha tillgodokvittot.

 

Lös in tillgodokvitto

Ett tillgodokvitto kan lösas in helt eller delvis. Det går att kombinera med andra betalsätt inklusive fakturering.

Om ett tillgodokvitto löses in delvis så skrivs ett nytt tillgodokvitto ut. Släng det gamla och ge kunden det nya tillgodokvittot. Om man tittar på streckkoden som hör till tillgodokvittot så kommer det att vara samma på båda. Så om detta missas så håller kassan reda på det ändå. Det finns alltså ingen risk att kunden kan använda samma tillgodokvitto fler gånger.

För att använda tillgodokvittot, tryck på knappen Betala och välj Tillgodokvitto. I rutan som visas, skanna streckkoden eller skriv in streckkodsnumret och tryck OK.

Köpet slås ut om tillgodokvittot täcker hela beloppet annars får man fullfölja med ett annat betalsätt.

 

Eget betalakondiment eller separat knapp

Om man har ett eget betalakondiment eller om man vill ha en separat knapp för tillgodokvitto ska man använda följande makro: $F5$TK$

 

Rapporter

Dessa finner man under menyn Veckorutiner/Tillgodokvitto.

Välj period och tryck på OK.

Vid val av utskrift kan man markera att även visa inlösta tillgodokvitton.