Felslag / Korrigera Inslag / Rensa kvittot

Felslag / Korrigera Inslag / Rensa kvittot

 

Felslag kan ändras på två sätt, antingen via knappen felslag eller F1-NY.

Felslagsknappen gör det möjligt att ångra inslag som redan har slagits in i kassan men som är felaktiga, oavsett om det gäller antal av en eller flera artiklar eller annat. Man ska då antingen trycka på felslagsknappen om det enbart är ett fåtal artiklar som är felaktiga. Däremot om alla artiklar är fel, se förklaring F1-NY.

När man trycker på felslagsknappen kommer en ny ruta att visas (se bild nedan) med alla inslagna artiklar till vänster. Klicka på den artikel som ska tas bort från kvittot. Den kommer nu att landa på den högra sidan av skärmen. Den högra sidan av skärmen visar de artiklar som ska tas bort.

Det finns en kryssruta "Alla". Om den är markerad så flyttas alla över till andra sidan.

När alla felaktiga artiklar är korrigerade, tryck på [OK] för att fortsätta försäljningen.

 

F1-NY knappen

F1-NY knappen ligger till höger om Felslagsknappen, den har samma funktionalitet som Felslag men denna knapp används istället om hela försäljningen ska raderas. Man måste då börja om på nytt med det som ska säljas.

Detta bör användas i de lägen då det finns många felslag och när det bedöms att det är lättare att börja om från start.

Denna bör även användas vid avbrutet köp när till exempel kunden har ångrat sig och inte ska handla något.