Editera en mallfil för etiketter

Editera en mallfil för etiketter

Mallverktyget kräver datormus och ibland tangentbord. Touch i stället för datormus fungerar men kan bli lite krångligare. Tänk på att mallfilerna inte automatiskt delas mellan olika kassadatorer utan kassan som ska skriva ut en etikett måste ha tillgång till filen. Normalt sparas den lokalt på respektive kassadator. Man kan kopiera en mallfil och föra över till en annan kassadator via till exempel ett USB-minne.

Det pc-baserade kassasystemet kommer med flertalet färdiga mallar (se Generellt om etiketter). Den som används mest är 57x31.pri. Den skriver ut en etikett med artikelns beskrivning, dess utpris, streckkoden och streckkodens nummer.

I många verksamheter så fungerar den mallfilen alldeles utmärkt men man kan komma till ett läge där den behöver justeras lite eller helt enkelt göras om. Denna artikel kommer visa hur man gör detta.

Till detta finns ett mallverktyg som heter Prisgen.exe. Programmet ligger i installationsmappen för kassaprogrammet (normalt "C:\Program Files (x86)\Nutid - PC Kassa") och går att starta därifrån. Man kommer även åt att starta det från några olika platser i kassan. Knappen kan heta "Skapa/ändra etikett" eller "Skapa/ändra prislapp".

Några platser

 • Artikelregistret under fliken "F9-Skapa egen etikett/mall"
 • "Arkiv/Inställningar/Systemuppgifter" och flikarna "Standardinställningar/Skrivare & Etiketter"
 • "Register/Utskrifter/Etikett utskrift via artikelgrupp(er)"

När man trycker på knappen så öppnas mallverktyget med vald mallfil.

 

Genomgång av arbetsfönstret

Verktygsfält 1

Från vänster till höger.

 1. Ny när man vill börja helt från början.
 2. Öppna en befintlig etikettmall.
 3. Spara förändringar-
 4. Skriva ut så får man etikettens variabler utskrivna.
 5. Förhandsgranska så visas etikettens variabler på skärmen.
 6. Ändra text används för att kunna klicka in och editera texten i etikettens fält.
 7. Designläge används för att flytta och ändra storlek på fälten i etiketten.
 8. Infoga variabel används för att välja en variabel och
 9. knappen till höger används för att lägga till vald variabel i etiketten.
 10. Sista knappen stänger etiketten som är aktiv. Har man fler etiketter så stängs de efter hand. När alla etiketter är stängda avslutas istället programmet. Om man försöker stänga en etikett som man gjort förändringar så kommer en varning fram och man kan välja att inte stänga etiketten.

Verktygsfält 2

När man väljer något här så stannar det valet tills man använder det. Sen återgår det till utgångsläget enligt punkt 1 nedan.

 1. Utgångsläget när man startar mallverktyget.
 2. Lägga in en bild.
 3. Lägga in en textruta.
 4. Lägga in en ram med rundade hörn.
 5. Lägga in en ram.
 6. Lägga in streckkod (som fungerar som en variabel).
 7. Lägga in en cirkel.

Menyn Arkiv

Denna fungerar som de flesta menyer. Det som kan vara bra att använda här är "Spara som..." där man kan utgå från en befintlig mall för förändringar. Denna mall kommer då att få ett annat namn så man får tänka på att ändra i kassan vilken mall som ska användas.

Ritytan

Övrigt utrymme är själva ritytan där man designar sin etikettmall.

Man utgår från topp/vänster (jämfört med utskriven etikett) när man designar etiketten.

Här lägger man till olika fält som kan vara fördefinierade med variabler (som @Beskrivning$), innehålla en valfri text eller en bild.

 

Editera fältens storlek och placering

Punkterna på ritytan är fästpunkter för fältens storlek när man justera storleken på fältet.

När man klickar på ett fält så tänds 8 grips. Dessa kan man ta tag i och dra ut/in för att ändra storleken på fältet.

För att flytta på ett fält klickar man inne i fältet (inte på gripsen) och drar till önskad plats och släpper.

Man hanterar alla fält-typerna likadant men fältet för streckkoden skalar in sig för att få plats. Gör man det fältet för litet riskerar man att få etiketter där det inte går att skanna streckkoden så testa hur det blir innan mallen börjar användas.

För att radera ett fält så markerar man det och trycker på tangentbordets knapp "Delete".

 

Lägg till ett fält

Fält med variabel

För att lägga till ett fält med en variabel, tryck på pilen jämte variabelnamnet (här Varugrupp).

Det finns väldigt många olika variabler som inte kommer att redovisas för i denna artikel.

Klicka på en variabel och sen på knappen bredvid för att sätta ut den på ritytan. Tillse att den har rätt storlek via gripsen och flytta den till rätt plats.

Man kan spara och växla över till kassan för att testa en utskrift (eller förhandsgranskning) utan att stänga mallverktyget.

 

Fält med valfri text

För att lägga till ett fält för valfri text, tryck knapp nr 3 i verktygsfält 2 (se bild ovan).

Klicka därefter på ritytan.

Klicka på och ändra med gripsen fältets storlek och placering.

Tryck sen på knapp nr 6 i verktygsfält 1 för att komma till textläget.

Klicka i fältet och en markör visas. Radera exempeltexten och skriv in önskad text.

 

Fält med bild

Att ha en bild med på etiketten kan vara lite knepigt då bilder ofta är känsliga för skalning av storleken. Den måste dessutom vara i formatet BMP. Tänk även på att en bild i färg kanske inte fungerar alls eller att det blir svårt att se vad det ska föreställa. Etikettskrivare kan ha begränsningar i grafikkvalité. En A4-skrivare har helt andra förutsättningar för att det ska kunna bli snyggt med färg.

Under alla omständigheter är det alltid bäst att använda en bild som redan har rätt storlek så att den inte behöver skalas ner (eller upp) i storlek vid utskrift.

Ska det skrivas ut på en skrivare som inte klarar färger bör bilden vara svart/vit enbart. Helst inte heller gråskala.

Lägg ut bilden via knapp nr 2 på verktygsfält 2 på motsvarande sätt som för fält med valfri text.

Ett fönster visas för att välja en bild. Bara bilder med formatet BMP syns. Välj önskad bild och tryck på knappen "Öppna".

 

Kombinera fält med variabler och valfri text

Fälten med variabler är egentligen vanliga fält med fördefinierad text som talar om för kassasystemet vad variabeln ska ersättas med. Man kan alltså, om man vill, lägga in ett fält för valfri text och skriva in en variabel som till exempel @Utpris$.

Det här betyder att man kan kombinera valfri text med variabler. Ett exempel på det skulle kunna vara följande:

Du betalar endast @Utpris$ kr

Ett vanligt användningsområde för detta är att just skriva @Utpris$ kr. Det ger att "kr" följer med värdet dynamiskt i stället  för att "kr" ska ha en fast plats. Se bilden nedan som ger ett fint flöde i etiketterna,

jämfört med om man har ett eget fält för texten "kr".

eller

samt

 

Fält som överlappar varandra

Mallverktyget lägger olika fält i olika lager och det går inte att styra om så var försiktig och testa ordentligt att det blir snyggt om fälten överlappar. Ett exempel är bilder som lägger sig ovanpå och döljer streckkoden men sammanfaller med övriga fält. Detta blir lite svårare då övriga fält och streckkoden sammanfaller. Som tur är så är det inte ofta man behöver hantera detta men om det sker så får man vara noggrann.

 

Ändra fonten på texten

Om man dubbelklickar på ett fält med en text visas ett fönster där man kan ändra teckensnitt, stil, storlek och lite annat. Färg bör normalt undvikas att ändra på då de allra flesta etikettskrivare inte kan skriva ut färg.

Gör önskade förändringar. Avsluta med knappen "OK" eller stäng utan att spara ändringarna med knappen "Avbryt".