Rabattgrupp för Kampanjer / Rabatt på kombination av artiklar

Rabattgrupp för Kampanjer / Rabatt på kombination av artiklar

Se Rabattgrupp för Kampanjer / Generell genomgång

Gå till menyn ”Register/Varuförsäljning/Rabattgrupp”.

Exemplet visar hur man lägger till en rabattgrupp där alla artiklar måste slås in för att rabatt ska utgå. Här är det två artiklar som behöver slås in.

Tryck på knappen [Ny] och fyll i fältet Benämning med ett beskrivande namn. 

Fortsätt fylla i som på bilden. "Antal från" och "Antal till" ska båda ha siffran 1. Fältet "Rabatt" skrivs 25 samt i "Rabatt i" ställer man Kr. Rabatten ska hanteras som Vanlig rabatt (standard).

Tänk på att inställningen "Rabatten gäller endast hela kombinationen" måste vara markerad för att det här ska fungera i kassan.

För att välja artiklar, tryck på knappen [Lägg till artikel] längre ner. Skriv i artikelns benämning, streckkod eller artikelnummer och tryck [Enter] för att välja artikeln. Gör om till alla artiklar som ska ingå i kombinationen är inlagda.

När dessa två artiklar slagits in i säljmiljön så läggs en rabatt på 25kr till.

Observera att om man säljer två av samma artikel så utgår ingen rabatt. Minst en av varje artikel listad måste vara med för att rabatt ska utgå.